AMC:iden edelläkävijän hillitseminen – Market News

SEBI

Intian arvopaperi- ja pörssilautakunta (Sebi) pyysi tiistaina omaisuudenhoitoyhtiöitä (AMC:t) ottamaan käyttöön institutionaalisen mekanismin, jolla estetään mahdollinen markkinoiden väärinkäyttö, mukaan lukien ennaltaehkäisy, vaikka se helpotti ulkomailla asuvia intialaisia ​​(NRI) koskevia sääntöjä. ), Intian ulkomaiset kansalaiset (OCI:t) ja maassa asuvat intialaiset (RI:t) osallistumaan ulkomaisiin portfoliosijoittajiin (FPI), jotka perustuvat maassa oleviin kansainvälisiin rahoituspalvelukeskuksiin (IFSC).

Mumbaissa pidetyssä hallituksen kokouksessa pääomamarkkinoiden sääntelyviranomainen suostui tarjoamaan riskipääomarahastoille (VCF) joustavuutta käsitelläkseen rahastojensa likvidaattomia sijoituksia.

Sääntelyviranomainen hyväksyi myös muutokset Sebi-asetukseen (Infrastructure Investment Trusts) 2014 ja Sebi-sääntöihin (Real Estate Investment Trusts) yksikköperusteisen työsuhde-etuusjärjestelmän käyttöönottamiseksi.

AMC-keskuksissa tapahtuvien petosten ja eturintaman ehkäisymekanismi koostuu muun muassa tehostetuista valvontajärjestelmistä ja sisäisistä valvontamenettelyistä.

Markkinasäätelyviranomainen on vapauttanut AMC:t kasvokkain tapahtuvan viestinnän, mukaan lukien toimiston ulkopuolella tapahtuvan vuorovaikutuksen, tallentamisesta markkinoiden aukioloaikoina, mutta on lisännyt johdon vastuuta ja vastuullisuutta ja ohjannut ottamaan käyttöön ilmiantajien mekanismin.

Sääntelykehys otettiin käyttöön joustavuuden lisäämiseksi NRI:n, OCI:n ja RI:n osuuden lisäämiseen tiettyjen Intian IFSC:ihin perustuvien ja IFSCA:n sääntelemien FPI:iden kokoelmassa.

Sebi sallii 100 % lahjoituksen edellyttäen, että FPI toimittaa tietyt asiakirjat ja tiedot.

Vaihtoehtoisesti FPI:tä ei vaadittaisi toimittamaan asiakirjoja, jos ne täyttävät tietyt ehdot, esimerkiksi jos kaikkien sijoittajien osuudet yhdistetään yhdeksi välineeksi tai jos rahastossa on vähintään 20 sijoittajaa, joista jokainen sijoittaa enintään 255 Korpuksesta.

Edellytyksenä on myös se, että enintään 20 % korpuksesta sijoitetaan Intian pörssiyhtiön osakkeisiin. FPI:n on ilmoitettava, omistavatko ne yli 33 prosenttia intialaisista osakevaroistaan ​​yhdessä intialaisessa yritysryhmässä vai omistavatko FPI:llä sijoittajaryhmän osakkeita Intian markkinoilla yli 25 000 miljoonan rupian arvosta.

Sebin hallituksen mukaan riskipääomarahastoille annettaisiin mahdollisuus siirtyä vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin (Alternate Investment Funds) ja nauttia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tarjoamista eduista, jotka koskevat hallintakauden pidentämistä, likvidaatioaikaa ja purkamisaikaa likvidaattomien sijoitusten osalta. Siirtyviin riskipääomarahastoihin ei sovelleta muita sijoitusehtoja.

Samankaltaiset artikkelit