Kuinka tunnistaa väärennetyt lainasovellukset ja välttää talouspetokset

How to identify fake lending apps and avoid financial fraud

Intiaa ylistetään maailman kolmanneksi suurimpana fintech-ekosysteeminä, jossa on yli 10 000 Fintech-yritystä. Fintechin käyttöaste Intiassa on 87 prosenttia, mikä on selvästi yli maailmanlaajuisen 64 prosentin keskiarvon. Tämän lisäksi Intian taloudellisen osallisuuden indeksin arvo on 60,1, kun se edellisenä vuonna oli 56,4. Silti Intia on vakavasti alimitoitettu luottotiedoilla. Luottokorttitiheyden arvioidaan olevan vain noin 5,5 % väestöstä ja jopa Intian kotimainen luotto yksityiselle sektorille 55 % bruttokansantuotteesta vuonna 2020 on selvästi alle maailman keskiarvon (148 %) ja alhaisin aasialaisista ikäisistä Kiinasta ( 182 %), Etelä-Korea (165 %) ja Vietnam (148 %).

Aikana, jolloin rahoitus on muuttunut digitaaliseksi ja sulautuu erittäin hyvin Digital Indian yleiseen arkkitehtuuriin, rahoitustapahtumia tehdään yhä enemmän verkossa, mikä käy ilmi siitä, että syyskuussa 2023 tehtiin yli 10 miljardia UPI-tapahtumaa. ankkurituote, digitaalinen luotto on yhtä lailla kasvussa, koska toimialatietojen mukaan Intian fintech-markkinat kasvavat 1,5 biljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä ja digitaalisen lainan koon odotetaan olevan yli 500 miljardia dollaria samaan aikaan mennessä, mikä edistää 13 prosenttia maailman fintech-liikevaihdosta.

Ilmeinen kysymys on, miten se tapahtuisi, mitkä ovat ajurit ja riskit?

Digitaalisen julkisen infrastruktuurin, kuten UPI:n, BBPS:n, Account Aggregator -kehyksen ja Identity-pinon, yleistyessä Digital Lending Applications (DLA) on tärkeä rooli saumattoman käyttökokemuksen tarjoamisessa ja niiden yhdistämisessä globaaliin fintech-moottoritiehen.

Kuten kaikki hyvät asiat, olemme viime aikoina nähneet luvattomien lainaussovellusten uhan ilmaantumista Intiassa, mikä asuu suurella enemmistöllä luottojen puutteessa, mutta digitaalisesti yhteydessä olevasta nuoresta väestöstämme. Maassa, jossa on eniten nuoria (65 %), yli 800 miljoonaa matkapuhelimen käyttäjää, jotka kuluttavat kuukausittain keskimäärin 20 Gt Internet-dataa, tarjoaa suotuisan maaperän verkkoroistoille ja rikollisille, jotka naamioituvat lainanantajiksi ja käyttävät hyväkseen köyhiä ja herkkäuskoisia ja tahraa laillisten digitaalisten lainanantajien imagoa.

Valitettavasti laillisten lainausalustojen rinnalle on ilmestynyt luvaton lainaussovelluksia (ULA), jotka saalistavat hyväuskoisia henkilöitä. Nämä häikäilemättömät yksiköt toimivat usein laillisen liiketoiminnan varjolla ja käyttävät hyväkseen porsaanreikiä, kuten heikkoja valtionlakeja, vähäistä tietoisuutta massojen keskuudessa ja yleistä hidasta koordinointia lainvalvontaviranomaisten välillä lainanottajien huijaamiseksi. Vastuullisena kuluttajana on erittäin tärkeää olla valppaana ja pystyä tunnistamaan nämä luvattomat lainasovellukset taloudellisen hyvinvointisi turvaamiseksi. Tässä on joitain avainindikaattoreita, joita kannattaa varoa:

: Tietoisena asiakkaana on varmistettava kaikkien epäilyttävien yritysten todenmukaisuus ja aitous vierailemalla RBI:n verkkosivustolla ja lataamalla luettelo RBI:n lisensoimista NBFC:stä/FI:stä. Vaihtoehtoisesti he voivat myös vierailla merkittävien fintech-alan järjestöjen verkkosivuilla ja saada tietoja jäsenistään, jotka ovat helposti saatavilla verkkosivustolla. Tätä voitaisiin käyttää seulonnan ensimmäisenä tasona. Toiseksi on pyydettävä RBI:n valtuuttaman Key Fact Statement (KFS) -lausunto, joka sisältää tärkeimmät tiedot lainasta ja sen hinnoittelusta. Nämä kaksi kriteeriä voivat toimia hyödyllisinä suodattimina digitaalisen lainanantajan todenperäisyyden tunnistamisessa.

Laillisilla yrityksillä on yleensä fyysinen toimistoosoite kirjeenvaihtoa ja tiedusteluja varten. ULA:t puolestaan ​​toimivat usein varjoissa, koska niiltä puuttuu oikea fyysinen osoite. Jos sovellus ei anna selkeää tietoa toimistonsa sijainnista, sen tulee nostaa punainen lippu.

Tavallisesti jokainen laillinen yritys ylläpitää virallista verkkosivustoa tarjotakseen tietoja palveluistaan, ehdoistaan ​​ja yhteystiedoistaan. ULA:t saattavat puuttua uskottavasta online-näkyvyydestä tai ne eivät mainitse virallista verkkosivustoaan kokonaan. Ole varovainen sovellusten suhteen, jotka eivät tarjoa verkkosivuston tietoja, koska ne saattavat yrittää salata todelliset aikeensa.

Ennen lainaussovelluksen lataamista on tärkeää tehdä perusteellinen tutkimus ja lukea käyttäjien arvostelut. Aito käyttäjien palaute voi tarjota arvokasta tietoa sovelluksen luotettavuudesta, asiakaspalvelusta ja yleisestä käyttökokemuksesta. Jos sovelluksella on rajoitettuja tai epäilyttäviä käyttäjien arvosteluja, ole varovainen ennen kuin jatkat.

Laillisissa lainasovelluksissa on läpinäkyvät ehdot, jotka kuvaavat lainausprosessia, korot ja takaisinmaksuehdot. Toisaalta ULA-sopimuksissa voi olla epämääräisiä tai harhaanjohtavia ehtoja, jolloin lainanottajien on vaikea ymmärtää velvollisuuksiaan täysin. Jos ehdot vaikuttavat epäselviltä tai epäilyttävältä, se voi viitata luvattomaan lainaussovellukseen.

Lailliset yritykset yleensä paljastavat tietoja johtoryhmästään, hallituksen jäsenistä ja valitusvastaavista edistääkseen avoimuutta ja vastuullisuutta. ULA:t voivat kuitenkin toimia salaisesti jättäen huomioimatta tärkeitä yksityiskohtia hallintorakenteestaan. Johtoryhmää koskevien tietojen puutteen pitäisi herättää varovaisuutta, kun käsitellään lainasovellusta.

ULA:t voivat jakaa sovelluksiaan epävirallisten kanavien kautta, kuten suorien APK-linkkien kautta välttääkseen virallisten sovelluskauppojen tarkastelun. Vaikka laillisia lainasovelluksia on helposti saatavilla hyvämaineisista sovelluskaupoista, lataaminen tuntemattomista lähteistä aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä. Ole varovainen ja vältä sovellusten lataamista epävirallisista lähteistä.

ULA:t turvautuvat usein epätavallisiin markkinointitaktiikoihin, mukaan lukien yhteistyö hämärien vaikuttajien kanssa sovelluksensa mainostamiseksi. Näiltä vaikuttajilta saattaa puuttua uskottavuus ja he mainostavat sovellusta paljastamatta sen riskejä riittävästi. Varo sovelluksia, joita mainostetaan epäilyttävien sosiaalisen median kanavien tai kyseenalaisen maineen omaavien vaikuttajien kautta.

Laillisilla lainanantajilla on asiakirjavaatimukset varmistaakseen lainanottajien henkilöllisyyden ja arvioidakseen heidän takaisinmaksuhistoriansa (jos saatavilla). Sitä vastoin ULA:illa voi olla minimaaliset tai olemattomat asiakirjavaatimukset, ja ne valitsevat sen sijaan häiritseviä vaatimuksia, kuten pääsyn henkilökohtaisiin valokuviin ja matkapuhelimen gallerioihin. Jos sovellus pyytää liikaa henkilökohtaisia ​​tietoja ilman laillista perustetta, se voi olla luvaton lainaussovellus.

Digitaalisten rahoitustapahtumien yleistyessä tietoverkkopetosten riski on suurempi kuin koskaan, kun huijarit kehittävät jatkuvasti uusia taktiikoita hyödyntääkseen digitaalisen ekosysteemin haavoittuvuuksia. Tästä syystä jäsennellyt kuluttajavalistusohjelmat ovat välttämättömiä, jotta ihmiset saavat tietoa ja työkaluja, joita tarvitaan navigointiin tässä maisemassa turvallisesti. Esimerkiksi Fintech Suraksha nostaa esiin tässä kriittisen aloitteen, joka tarjoaa kattavaa koulutusta ja koulutusta, joka auttaa kuluttajia tunnistamaan ja torjumaan kyberuhat. DLAI:n ja sen jäsenten aloite, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja parantaa petostentorjuntavalmiuksia lainvalvontavirastoissa. Ohjelma kouluttaa käyttäjiä petosten havaitsemiseen, ehkäisytekniikoihin ja raportointiprotokolliin Fintech-palveluissa, kuten lainoissa ja maksuissa. Se tarjoaa myös räätälöityä koulutusta virkamiehille kyberuhkien torjumiseksi tehokkaasti. Aloite on kohdistettu maihin, joissa petosten määrä on korkea, ja se järjestää työpajoja, joissa keskeiset sidosryhmät ovat mukana julkaisemassa kattavan raportin, joka auttaa ymmärtämään ja tekemään päätöksenteosta digitaalisten rahoituspalvelujen kyberturvallisuuden alalla. Edistämällä valppauden ja ennakoivan ennaltaehkäisyn kulttuuria tällaisten ohjelmien tavoitteena on vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen sietokykyä laajalle levinnyt verkkopetosten uhka.

Yhteenvetona voidaan todeta, että luvattomien lainaussovellusten tunnistaminen vaatii valppautta ja maalaisjärkeä. Kiinnittämällä huomiota yllä lueteltuihin varoitusmerkkeihin lainanottajat voivat suojautua joutumasta vilpillisten lainauskäytäntöjen uhriksi. Muista tehdä perusteellinen tutkimus, lukea käyttäjien arvostelut ja varmistaa minkä tahansa lainasovelluksen laillisuus ennen lainaamisen jatkamista. Mikäli joutuu talouspetoksen uhriksi, tulee siitä ilmoittaa kyberpoliisiasemalle tai lähimmälle poliisiasemalle sekä soittamalla valtakunnalliseen kyberrikosten ilmoittamiseen numeroon 1930.

Samankaltaiset artikkelit