Määrärahat: Markkinoiden hallitseminen matematiikan avulla

cheap computing power, quant funds, mutual fund, top news, latest news, business news, money news,

Kvantitatiiviset strategiat, jotka perustuvat matemaattisiin malleihin ja algoritmeihin sijoituspäätösten tekemisessä, ovat saavuttaneet valtavan suosion lännessä. Tämä trendi on myös piristymässä markkinoillamme, mikä käy ilmi viime vuosien rahastojen lanseerauksista.

Tietojen rakenteellisen räjähdysmäisen kasvun ja halvan laskentatehon saatavuuden vuoksi rahastotalot ottavat käyttöön perustavanlaatuisia strategioita, jotka hyödyntävät datan voimaa, sääntöpohjaista prosessia ja matemaattista/tilastollista lähestymistapaa sijoitusmahdollisuuksien tunnistamiseksi useissa arvopapereissa.

On yleinen väärinkäsitys, että kaikki määrärahastot ovat luonteeltaan samanlaisia. Totuus on kuitenkin, että kahta samanlaista määrärahastoa ei ole edes lähellä. Ne voivat poiketa merkittävästi strategioistaan, tavoitteistaan ​​ja menetelmistään.

Tyylin määritteleminen

Yksi tärkeimmistä elementeistä, joka erottaa kaksi määrärahastoa, on taustalla oleva tyyli, jonka ne haluavat omaksua. Aivan kuten sijoitusrahastotalot yleensä suosivat tyylejä, kuten arvo, kasvu, laatu jne., kvanttirahasto voi valita minkä tahansa tyylin tai näiden yhdistelmän mallin ja siten salkun perusrakennuspalikkaksi. .

Lisäksi tyylin määritelmä on myös tulkinnanvarainen. Esimerkiksi arvosalkku voidaan muodostaa käyttämällä vain yhtä mittaa, kuten hinta-kirjanpitoarvo. Voidaan kuitenkin käyttää myös muita arvostusmittareita, kuten hinta-tulos-arvoa yhdessä kirjanpidollisen hinnan kanssa saadakseen vankemman ja luotettavamman kuvan osakkeiden arvosta.

Lisäksi, vaikka ensi silmäyksellä taloudelliset tunnusluvut saattavat vaikuttaa melko helpolta laskea, siihen liittyy melkoinen päätöksenteko – tietolähteistä, taloudellisten tunnuslukujen määritelmistä sen tulkintaan. Pitäisikö sinun esimerkiksi verrata kulutusosakkeen arvostusta yleishyödylliseen osakkeeseen vai pitäisikö sitä verrata vain oman sektorinsa osakkeisiin? Vaikka helppoja vastauksia ei ole, nämä päätökset on tehtävä tietoisesti, koska niillä on vaikutuksia salkkuun ja sen jälkeen mahdollisiin tuottoon.

Salkun rakentaminen ja riskienhallinta

Kvanttirahaston systemaattinen lähestymistapa salkun rakentamiseen eliminoi subjektiivisuuden ja sisällyttää riskienhallinnan osakkeiden valintaprosessiin. Kun tyyli ja tarvittavat tekijät on selvitetty, rahastonhoitaja päättää näiden matemaattisten mallien ja riskiparametrien perusteella salkkuun lisättävät osakkeet.

Tässä suhteessa huomioon otettavat riskitoimenpiteet voivat sisältää pidettävien osakkeiden lukumäärän, enimmäis- ja vähimmäisosakkeiden/sektorin painorajat, salkun volatiliteetti, futuurit ja optiot, jos sellaisia ​​on, ja kiertoon liittyvät näkökohdat. Nämä parametrit vaikuttavat salkun tuottoon ja suorituskykyyn eri markkinaolosuhteissa ja muokkaavat salkun yleistä käyttäytymistä.

Kvantitatiivinen lähestymistapa sijoittamiseen noudattaa sääntöihin perustuvaa, systemaattista menetelmää, joka voi tuottaa pitkän aikavälin positiivista tuottoa markkinoiden ja talouden suhdanteiden yli. Kun sijoittajat harkitsevat sijoituksia määrärahastoihin, hänen on arvioitava huolellisesti yllä korostettuja kohtia perinteisten mittareiden, kuten riskin, noston, tuoton jne., lisäksi. varmistaakseen yhdenmukaisuuden taloudellisten tavoitteidensa ja riskinsietokykynsä kanssa.

Määrälliset rahastot voivat olla tehokas työkalu salkun hajauttamiseen ja uusi tapa vangita kehittyvien markkinoiden trendejä osake- tai temaattisella tasolla. Tietoon perustuvaa päätöksentekoa tarvitaan kuitenkin kvantitatiivisten strategioiden vaihtelevissa maisemissa navigoimiseksi.

Samankaltaiset artikkelit