Blockchain Beyond Bitcoin – Matka kohti todellista taloudellista osallisuutta – Uutiset digitaalisesta transformaatiosta

Financial inclusion rests upon four pivotal pillars (Image: Freepik)

Muinaisen intialaisen Vasudhaiva Kutumbakamin (”Maailma on yksi perhe”) -filosofiaan juurtunut nykymaailman kasvava keskinäinen kytkös vaatii globaalia näkökulmaa kehitykseen ja osallistamiseen. Hajautettu pääkirjatekniikka (DLT) on noussut tehokkaaksi työkaluksi toteuttaa tämä visio yhteisestä hyvinvoinnista ja edistymisestä kaikille.

Maailmanpankin mukaan 1,7 miljardia ihmistä maailmanlaajuisesti on lukittu vaurauden peruspilarin, rahoituksen, ulkopuolelle. Pankkien ja välttämättömien rahoituspalvelujen syrjäytyminen vangitsee ihmiset köyhyyteen, ruokkii eriarvoisuutta ja tukahduttaa talouskasvun. Tässä DLT:llä voi olla tärkeä rooli ihmisten nostamisessa köyhyydestä ja ohjaamisessa kohti vaurautta ja kasvua. DLT voi muuttaa valtion järjestelmiä, kuten suoria varojen siirtoja, voittamalla edunsaajan tunnistamiseen ja tietojen jakamiseen liittyvät haasteet.

Taloudellinen osallisuus perustuu neljään keskeiseen pilariin: Access – keskittyminen rahoitustuotteiden käyttöön ottaen huomioon kustannukset ja etäisyys, Laatu – asianmukaisuuden ja asiakkaiden tietoisuuden arviointi, Luottamus – digitaalisten palvelujen luotettavuus ja Käyttö – asiakkaiden sitoutumisen tutkiminen.

Teknologian nopea käyttöönotto on edistänyt taloudellista osallisuutta erityisesti Intiassa aloitteilla, kuten Aadhaar Cardin yhdistäminen Jan Dhanin tileihin maaseutuväestön ja pankkittoman väestön osalta. Tämä integraatio helpottaa hallituksen suoria etujen siirtoja (DBT) ja varmistaa rahallisen korvauksen toimittamisen aiotuille vastaanottajille.

Mutta takaako nykyinen teknologiamme DBT-järjestelmien tehokkaan toteutuksen? Onko ”kelpoisuuden” perusperiaate todella ohjelman menestyksen edistäjä?

Sukeltaessani syvälle asiaan, on selvää, että DLT toimii keskeisenä työkaluna hallituksen suunnitelmien toteuttamisessa ja parantaa niiden tehokkuutta. Sen tehtävänä on taata valtion tukien ja etuuksien asianmukainen käyttö. Perusperiaate keskittyy pikemminkin kuin pelkkään kelpoisuuteen. Tarkastellaanpa muutamia käyttötapauksia:

Kun opiskelija on saanut lainan ja aloittanut koulutuksen, opiskelijan suoritusmittarit, mukaan lukien läsnäolo- ja koepisteet, kirjataan lohkoketjuun. DLT:hen koodatut ehdot säätelevät tätä prosessia ja yhdistävät suorituskyvyn vaihtuvaan korkoon. Parempi akateeminen suoritus johtaa korkojen laskuun, tuottavuuden edistämiseen ja julkisten järjestelmien asianmukaisen käytön varmistamiseen.

Kun viljelijä saa lannoitetukea, tavoitteena on kasvattaa satoa. Väärinkäytön vaara on kuitenkin olemassa, jos viljelijä ei harjoita aktiivisesti viljelyä ja hyödynnä tukia sidosmaan mukaan. Käyttämällä DLT:tä ja reaaliaikaisia ​​drone-kuvia viljelijän maasta, viranomaiset voivat varmistaa viljelyn kattavuuden. Näin varmistetaan, että tuet vastaavat tuloksia, mikä edistää valtion varojen tehokasta kohdentamista.

Intian lisäksi muut julkiset hajautetut järjestelmät (PDS), kuten Brasilian Bolsa Família -ohjelma tai Kenian Uwezo Fund, voivat parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta DLT:n avulla. DLT on valmis ruokkimaan talouskasvua. Se ylittää pelkän teknologisen innovaation, ja siitä tulee muutosvoima, joka vahvistaa yhteisöjä ja yksilöitä taloudellisesti.

DLT, jolla on valtava potentiaali, kamppailee erilaisten haasteiden kanssa matkallaan eteenpäin. Skaalautuvuus nousee ensisijaiseksi huolenaiheeksi, koska teknologia kamppailee merkittävien transaktiovolyymien tehokkaasta hallinnasta. Sääntelyn epäselvyys lisää uuden kerroksen monimutkaisuutta, mikä saattaa estää laajaa käyttöönottoa selkeiden puitteiden puutteen vuoksi. Lisäksi vaaditun teknisen infrastruktuurin rakentamisen valtava tehtävä asettaa taloudellisia ja ajallisia esteitä, mikä korostaa lohkoketjun ylämäkeen kohdistuvaa taistelua näiden esteiden voittamisessa.

Näiden haasteiden voittaminen vaatii keskeisiltä sidosryhmiltä yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa. Hallitusten on näytettävä keskeistä roolia laatimalla läpinäkyviä säännöksiä, jotka edistävät innovointia ja hallitsevat niihin liittyviä riskejä. Rahoituslaitoksia kehotetaan investoimaan blockchain-infrastruktuuriin ja käynnistämään pilottiprojekteja vesien testaamiseksi. Samalla teknologiayritysten tehtävänä on jalostaa ja yksinkertaistaa käyttäjäystävällisiä lohkoketjuratkaisuja. Kehitysorganisaatiot kantavat vastuun tietoisuuden lisäämisestä, teknisen avun laajentamisesta ja digitaalisen kuilun kuromisesta umpeen, mikä varmistaa yhtenäisen rintaman lohkoketjun muutospotentiaalin saavuttamisessa.

Kuvittele läpinäkyvä, väärentämisen estävä pääkirja, joka on kaikkien yhteinen, virtaviivaistaa prosesseja ja eliminoi kalliiden välittäjien tarpeen. Rahoitusalalla odota rajatylittäviä maksuja sekunneissa, ei päivissä, ja sano hyvästit paperityövuorille. Toimitusketjut muuttuvat, ja jokaisen tuotteen matkaa seurataan raaka-aineesta hyllyyn, mikä lisää tehokkuutta ja taistelee väärennöksiä vastaan. Terveydenhuolto saa luottamuksen, ja suojatut sairaustiedot ovat vain valtuutettujen osapuolten saatavilla. Jopa äänestäminen voi muuttua mahdottomaksi, mikä palauttaa uskon demokratiaan. Blockchain-innovaatioiden tulva on nousussa. On aika luopua varauksistamme ja ajaa aaltoa.

Samankaltaiset artikkelit