Tripuran hallitus sisällyttää lohkoketjun edunsaajien hallintajärjestelmäänsä

Blockchain might avoid data manipulation in the beneficiary database

Virallisen tiedotteen mukaan Tripuran hallitus tekee yhteistyötä National Informatics Centerin (NIC) kanssa, Bangaloressa toimivan lohkoketjualustan kanssa. Tämän odotetaan auttavan turvaamaan valtion edunsaajien hallintajärjestelmässä olevat edunsaajatiedot. Uskotaan, että tällä vaiheella voidaan välttää tietojen manipulointi edunsaajatietokannassa.

Tripuran osavaltion hallituksen odotetaan integroivan lohkoketjuteknologiaa edunsaajien hallintajärjestelmään (BMS) parantaakseen tietoresurssien läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta, kuten järjestelmäkohtaisesti hyväksyttyjä edunsaajaluetteloita, hyväksyttyjä tapahtumapyyntöjä ja tapahtumatietoja.

Tripuran hallituksen uskotaan ottaneen käyttöön IT/ITeS-käynnistysjärjestelmän, palvelinkeskuskäytännön, ITeS-politiikan ja IT-kannustinjärjestelmän.

Virallisen julkaisun mukaan Naresh Babu, tietotekniikan johtaja, Tripuran hallitus, voi käyttää lohkoketjua erilaisten valtion yritystodistusten, kuten lisenssien, myöntämiseen.

Samankaltaiset artikkelit