Kiinteä talletus, ei sijoitusrahaston SIP tai NPS, katsotaan sopivammaksi eläkesuunnitteluun: Tutkimus

India Retirement Index Study

Yhä useammat pitävät rahan säilyttämistä pankeissa kiinteän talletuksen (FD) tai toistuvan talletuksen (RD) kautta sopivana vaihtoehtona eläkkeelle jäämisen suunnittelussa verrattuna sijoitusrahastoihin tai NPS-sijoittamiseen, selviää.

Max Life Insurancen yhteistyössä markkinointitieto- ja analytiikkayhtiö KANTARin kanssa tekemän Intian eläkeindeksitutkimuksen (IRIS) mukaan suurin osa vastaajista pitää henkivakuutusta sopivimpana vaihtoehtona eläkkeelle siirtymiselle. Henkivakuutusta seuraavat pankki FD/RD, sairausvakuutus, sijoitusrahasto SIP ja kansallinen eläkejärjestelmä (NPS).

Tutkimus osoitti, että tietoisuus henkivakuutuksesta (LI) on suurin vastaajien keskuudessa, jota seuraa FD/RD, sairausvakuutus, sijoitusrahasto/SIP ja NPS.

Eläkesuunnittelun osalta 2/3 pitää LI:tä sopivimpana tuotteena, selvisi tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistuneet vastaajat ovat kuitenkin osoittaneet myös kasvavaa suosiota kiinteistö-, kulta- ja NPS-sijoituksiin.

Kyselyssä arvioitiin kaupunki-Intian valmiutta elää tervettä, rauhallista ja taloudellisesti turvallista eläkeläiselämää. Digitaaliseen tutkimukseen osallistui peräti 2 093 vastaajaa 28 Intian kaupungissa.

Tutkimus paljasti, että kaupunki-Intian eläkeindeksi (asteikolla 0-100) on noussut 47:ään, mikä on merkittävä nousu 44:stä kahden edellisen painoksen aikana.

Eläkkeelle jäämisindeksi koostuu kolmesta alaindeksikartoituksesta – terveys, talous ja tunteet, ja se osoittaa kaikkien kolmen parametrin nousun. Eläkevalmiuden paraneminen johtuu terveystietoisuuden merkittävästä kasvusta, joka on noussut 3 pistettä 44:ään IRIS 3.0:ssa IRIS 2.0:n 41:stä.

”Tämä painos osoittaa Intian eläkevalmiuden edistymistä, mikä on myös merkki maan vahvemmasta taloudellisesta joustavuudesta. Tämän päivän työssäkäyvä väestö on huomisen suuri, eläkkeellä oleva väestö. Ja on välttämätöntä rekisteröidä kiireellisyys eläkevuosiemme suunnittelulle, koska Intia hallitsee väestön ikääntymistä ja pidentää elinikää”, sanoi Prashant Tripathy, Max Lifen toimitusjohtaja ja toimitusjohtaja.

Intian näkymät eläkkeelle

IRIS 3.0 paljastaa, että kaupunki-intiaanit rinnastavat yhä enemmän eläkkeelle siirtymisen stressittömään elämään. Eläkkeelle siirtymistä positiivisen elämänmuutoksen ennustajana katsoen Urban Indian eläkkeelle jäämistunne on noussut 73:een (+3 IRIS 2.0:sta).

Nykyään 7 kymmenestä ihmisestä yhdistää eläkkeelle jäämisen positiivisiin tunteisiin, kuten ”aika perheelle”, ”jännitteetön elämä”, ”enemmän itsenäisyyttä” ja ”suuremmat luksus-/matkanäkymät”, kun taas loput yhdistävät vaiheen negatiivisiin tunteisiin. ”epäterveelliset elämäntavat”, ”epämiellyttävä elämänvaihe”, ”säästöjen väheneminen” ja ”tarkoituksen puute”.

Myönteisiä näkymiä tukee se, että 59 % intialaisista pitää terveyden etusijalla eläkkeelle jäämistä suunnitellessaan, ja vain 33 % piti ”taloudellista” tärkeänä viputekijänä ja 8% ”emotionaalista tukea” tärkeimpänä näkökohtana.

Onko Intia varautunut eläkkeelle siirtymiseen taloudellisesti?

IRIS 3.0 -tutkimus paljastaa, että lähes joka kolmas kaupunkilainen intiaani on huolissaan säästöjensa ehtymisestä viiden vuoden kuluessa eläkkeelle siirtymisestä. Yhtä hälyttävää on, että 2 viidestä henkilöstä ei ole vielä alkanut sijoittaa eläkkeelle.

Merkittävä enemmistö uskoo, että heillä on tarpeeksi perheen varallisuutta ja/tai heistä huolehtivat lapset, mikä muodostaa suhteettoman esteen eläkesuunnittelulle. Itse asiassa jopa yhdeksän kymmenestä yli 50-vuotiaasta vastaajasta katuu, että ei aloittanut säästämistä aikaisemmin eläkkeelle siirtymistä varten.

Kuitenkin, joka toinen kaupunki-intiaani kannattaa pitkän aikavälin säästösuunnittelun etusijaa työuransa alussa. Myös enemmistö vastaajista (38 %) uskoo, että eläkesuunnittelu kannattaa aloittaa ennen 35 vuoden ikää.

Eläketavoitteiden sijoitustavoiteina henkivakuutustuotteet ovat edelläkävijöitä 95 %:n tietoisuuden ja 75 %:n omistusosuuksien kanssa. Lisäksi IRIS 3.0 -tutkimus paljasti, että vaikka 64 % kaupunkilaisista tuntee NPS:n, vain 16 % sijoittaa lahjoittamalla.

Samankaltaiset artikkelit