ITR-arkistointi: Mitkä ovat ulkomaista omaisuutta omistavien Intian asukkaiden tiedonantovaatimukset?

ITR Filing: What are the disclosure requirements for Indian residents who hold foreign assets?

:

Luettelo FA (eli Intian ulkopuolella pidettyjen ulkomaisten omaisuuserien luettelo) on täytettävä jokaisen yksittäisen verovelvollisen, joka asuu ja asuu vakinaisesti Intiassa ja omistaa tai jolla on edullinen etu ulkomailla tai saa tuloja ulkomaisista lähteistä kyseisen kalenterivuoden aikana tai hänellä on allekirjoitusoikeus kaikilla Intian ulkopuolella olevilla tilillä. Sellaisenaan luetteloa FA ei tarvitse täyttää henkilöillä, joiden asema on joko ulkomaalainen (NR) tai asukas, mutta ei tavallinen asukas (RNOR). Esimerkiksi intialainen sijoittaja, joka ostaa yhdysvaltalaisia ​​osakkeita kansainvälisiltä välitysalustoilla, ei voi valita ITR-1- (SAHAJ) tai ITR-4 (SUGAM) -lomaketta ITR-lomakkeen täyttämiseen, ja hänen on toimitettava tuloveroilmoituksensa lomakkeella ITR-2 tai ITR-3 soveltuvin osin.

• Tätä aikataulua ei tarvitse täyttää yksityishenkilön, joka on ulkomaalainen (NR) tai asukas mutta ei tavallisesti asukas (RNOR).

• Mainitun verovelvollisen on toimitettava tiedot tällaisista ulkomaisista varoista, jos niitä on pidetty vain yhden päivän ajan kyseisen kalenterivuoden aikana.

• Ulkomaan valuutta tulee muuntaa INR:iksi käyttämällä lennätinsiirtokurssia (TTBR). TTBR-kurssi tarkoittaisi sellaista vaihtokurssia, jonka Intian valtionpankki hyväksyy RBI:n suuntaviivat huomioon ottaen.

• Liitteen FA tiedonantovaatimukset on esitettävä, jos tällainen ulkomainen omaisuus on ollut hallussa milloin tahansa kyseisen kalenterivuoden aikana. Esimerkiksi yksittäisen verovelvollisen on annettava tilikaudelta 2022-23 annettavassa ilmoituksessa tiedot kaikista omistamistaan ​​ulkomaisista varoista milloin tahansa 1.1.2022 ja 31.12.2022 välisenä aikana.

• On tärkeää, että ulkomaisissa yrityksissä ESOP:n omistavien toimihenkilöiden on myös täytettävä luettelo FA ja annettava tiedot omistamistaan ​​osakkeista.

• ITR-2:n tai ITR-3:n luettelossa FA on ilmoitettava maassa asuvien veronmaksajien, joilla on omaisuus, mukaan lukien taloudelliset edut, missä tahansa ulkomaisessa yhteisössä ja/tai joilla on allekirjoitusoikeus millä tahansa Intian ulkopuolella olevalla tilillä tai jotka ansaitsevat tuloja ulkomaisista lähteistä. Tällaista raportointia vaadittiin kulloinkin kyseisen ”tilinpitokauden” aikana hallussa olevien ulkomaisten omaisuuserien suhteen.

• Tuloveroosasto on kuitenkin AY 2022-23 alkaen korvannut ilmaisun ”tilinpäätöskausi” ilmaisulla ”kalenterivuosi, joka päättyy 31. joulukuuta” ilmoitetuissa ITR-lomakkeissa, mikä tarkoittaa, että verovelvollisen on toimitettava tiedot kaikki ulkomaiset varat, jotka ovat hallussa 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta välisenä aikana asianomaisen arviointivuoden palautuksissa.

• Black Moneyn pykälä 43 (julkaisemattomat ulkomaiset tulot ja varat) & Impposition of Tax Act 2015 määrää Rs. 10 00 000 jokaiselle Intiassa asuvalle ja vakinaiselle henkilölle, joka ei ole antanut tuloveroilmoituksessa mitään tietoja tai on antanut virheellisiä tietoja, jotka liittyvät Intian ulkopuolella sijaitsevaan omaisuuteen (mukaan lukien taloudelliset edut missä tahansa yhteisössä), jota hän pitää tosiasiallinen edunsaaja tai muutoin, tai joiden edunsaaja hän oli, tai jotka liittyvät Intian ulkopuolella sijaitsevasta lähteestä saatuihin tuloihin milloin tahansa kyseisen vuoden aikana.

• On tärkeää huomata, että tämän osan mukaista sakkoa ei sovelleta omaisuuteen, joka on yksi tai useampi pankkitili, jonka yhteenlaskettu saldo ei ylitä Rs:a vastaavaa arvoa. 5 00 000 milloin tahansa kyseisen vuoden aikana.

• Lisäksi tuloverolain 276C §:n 1 momentin säännökset voidaan houkutella syytteeseen (ehkäisevä ankara vankeusrangaistus 6 kuukaudesta 7 vuodeksi ja/tai sakko), jos tulot katsovat, että ulkomaisten omaisuuserien ilmoittamatta jättäminen luettelossa FA johtaa tahalliseen yritykseen kiertää veroja, sakkoja tai korkoja, jotka on maksettava tai perittävä tai ilmoitetut tuloistaan.

Tämä Q&A-sarja julkaistaan ​​joka viikko torstaisin.

Samankaltaiset artikkelit