ITR Arkistointi 2024: Ilman tätä asiakirjaa et voi hakea tuloverovähennystä asuntolainakoroista

ITR Filing 2024: Without this document, you can't claim income tax deduction on home loan interest

Tuloveroilmoituksen jättäminen AY2024-25: Tuloveroilmoitusten jättämisen määräaika tilikaudelta 2023-24 on 31. heinäkuuta. Tähän aikaan vuodesta veronmaksajat kamppailevat monien kysymysten kanssa koskien heidän oikeutensa tuloverovähennyksiin ja -vapautuksiin. tietyt kulut ja investoinnit. Yksi tällainen kysymys, jonka monet asuntolainanottajat kohtaavat, on, voivatko he hakea verovähennystä asuntolainansa korko-osuudesta ennen kuin he saavat asuntonsa haltuunsa.

Asuntolainan verokohtelu

Asuntolainoista voit saada veroetuja tuloverolain eri pykälien perusteella. Pykälän 80C mukaan voit tehdä enintään 1 50 000 Rs vähennyksen asuntolainapääoman takaisinmaksusta. Tämä vähennysetu on saatavilla myös rakenteilla olevalle kiinteistölle.

Pykälässä 24B on säännös, joka sallii 2 000 Rs:n tuloveron vähennyksen asuntolainan koroista, ja lisäksi 50 000 Rs:n vähennysetu pykälän 80EE mukaisesti maksetusta korkosummasta ylittää pykälän 2 000 rupian rajan. 24B. On olemassa tiettyjä tuloveroosaston asettamia ehtoja, jotta lainanottajat voivat hyödyntää tätä 50 000 Rs:n ylimääräistä verovähennystä. Yksi ehdoista on, että sinun tulee olla ensiasunnon ostaja ja asunnon kustannusten tulee olla alle 50 lakh.

Voitko hakea tuloverovähennystä asuntolainakoroista ennen hallintaa?

Vastaus on ei'. Tuloverolaki ei salli asuntolainan korko-osuuden vähennysedun käyttämistä ennen kuin rakentaja on antanut sinulle talon tai asunnon hallintaansa.

Mitä 24B § sanoo rakenteilla olevan kiinteistön korkovähennysedusta?

Tuloverolaissa sanotaan kategorisesti, että asuntolainanottaja voi vaatia jopa 1,5 lakhin vähennysetua pääoman takaisinmaksusta 80C pykälän mukaisesti heti asuntolainansa ensimmäisestä vuodesta alkaen. Tämä tarkoittaa, että myös rakenteilla olevaan kiinteistöön otettu laina on oikeutettu 80C pykälän mukaiseen vähennysetuuksiin. Mutta mitä tulee korkojen takaisinmaksuun, verolainsäädäntö ei salli vähennysetujen hakemista ennen kuin rakennusvaihe on ohi ja ostaja saa kiinteistön hallintaansa.

Korkovähennystä voi hakea esivalmistusvaiheelta viidessä yhtä suuressa erässä seuraavan viiden vuoden aikana rakentamisen päätyttyä. Koronmaksun 80B §:n mukaisen vähennysedun raja on kuitenkin 2000 000 rupiaa tilikaudelta.

Asumistodistus tarvitaan asuntolainan korko-osuuden vähennysedun hakemiseen

Pykälän 24B mukaan sinulla on oikeus vaatia vähennystä asuntolainan korkomenetystä kuluvan vuoden sekä esiasuntovaiheen osalta. Sinulla on oltava asumis- tai hallintakirje mukaasi todistaaksesi asunnon valmistumisesta saadaksesi 200 000 rupiaa vuodessa tuloverolain pykälän 24B mukaisen vähennysedun.

Samankaltaiset artikkelit