IT-osasto lähettää veronmaksajille neuvoja ITR-, TDS-/TCS-vähennysten yhteensopimattomuudesta

ITR

Tuloveroosasto ilmoitti tiistaina lähettäneensä neuvoa-antavan tiedonannon tietyille veronmaksajille, jos ITR:ssä olevien tietojen ja raportoijalta saatujen tietojen välillä on ilmeinen epäsuhta.

Sosiaalisen median viestien, joka koski IT-osaston viestintää TDS/TCS-vähennysten ja ITR-rekisteröintitietojen epäsuhtaisuudesta, osasto sanoi, että tällaisen viestinnän tarkoituksena on helpottaa veronmaksajia ja saada heidät tietoisiksi IT-osaston saatavilla olevista tiedoista, jotka koskevat viraston ilmoittamia tapahtumia. Raportoivat yhteisöt vuoden aikana.

”Se ei ole kaikille veronmaksajille lähetetty ilmoitus, vaan se on ilmoitus, joka lähetetään vain niissä tapauksissa, joissa ITR:ssä olevien tietojen ja raportoijalta saatujen tietojen välillä on ilmeinen epäsuhta”, se sanoi viestissä X. Viestinnän tavoitteena on tarjota veronmaksajille mahdollisuus ja auttaa heitä antamaan palautetta verkossa IT-osaston Compliance-portaalissa ja tarvittaessa tarkistaa jo tehtyjä ilmoituksia tai tehdä ilmoitus, jos niitä ei ole vielä toimitettu.

Viimeinen päivämäärä AY 2023-24 (vuosien 2022-23 ansaittuihin tuloihin liittyvän) tarkistuksen tai myöhästyneen ilmoituksen jättämiselle on 31.12.2023. ”Veronmaksajia pyydetään vastaamaan tiedonantoon etusijalla”, IT-osasto sanoi. Tietotekniikkalain mukaan raportoivien tahojen on toimitettava veroviranomaiselle tiliotteet rahoitusliiketoimista (SFT), jotka sisältävät tiedot tietyistä rahoitustapahtumista tai niiden vuoden aikana ylläpitämistä raportoitavista tileistä. Raportoivia tahoja ovat valuuttakauppiaat, pankit, alirekisterinpitäjä, NBFC, postitoimistot, joukkovelkakirjalainojen/debentuurien liikkeeseenlaskijat, sijoitusrahastojen edunvalvojat, osinkoa maksavat tai osakkeita ostavat yhtiöt.

Samankaltaiset artikkelit