Intian tuonti Kiinasta on kasvanut 2,3 kertaa vientiä nopeammin, sanoo GTRI:n raportti- Selvitä miksi?

Imports from China have surged from .3 billion in 2018-19 to more than 1 billion in 2023-24 (Photo: Freepik)

Vuosien mittaan Intian riippuvuus Kiinasta tuoduista tuotteista, kuten telekommunikaatiosta, koneista ja elektroniikasta, on lisääntynyt. Itse asiassa viimeisten 15 vuoden aikana tällaisten tavaroiden tuonti Kiinasta Intiaan on kasvanut 30 prosenttia Global Trade Research Initiativen (GTRI) raportin mukaan. Raportissa korostetaan, että kasvava kauppavaje Kiinan kanssa on huolenaihe, ja tämän riippuvuuden vaikutukset eivät vaikuta pelkästään taloudelliseen tilanteeseen, vaan sillä on myös vaikutuksia kansalliseen turvallisuuteen.

Raportin mukaan Intian vienti Kiinaan on pysähtynyt noin 16 miljardiin dollariin vuodessa vuosina 2019–2024, kun taas tuonti Kiinasta samalla ajanjaksolla on kasvanut 70,3 miljardista dollarista vuosina 2018–2019 yli 101 miljardiin dollariin vuonna 2023. 24. Tämä on johtanut 375 miljardin dollarin kumulatiiviseen kauppavajeeseen viidessä vuodessa.

Raportista puhuessaan GTRI:n perustaja Ajay Srivastava sanoi, että Intian hallituksen ja teollisuuden on arvioitava ja kalibroitava tuontistrategiansa, mikä edistää monipuolisempaa ja joustavampaa toimitusketjua. ”Tämä on välttämätöntä paitsi taloudellisten riskien lieventämiseksi myös kotimaisen teollisuuden tukemiseksi ja riippuvuuden vähentämiseksi yksittäisen maan tuonnista, erityisesti Kiinan kaltaisesta geopoliittisesta kilpailijasta”, Srivastava lisäsi.

Lisäksi Kiinan tuonnin kasvu on ollut jopa kokonaistuonnin kasvua nopeampaa, sillä Kiinan vienti Intiaan kasvoi 2,3 kertaa nopeammin kuin Intian kokonaistuonti kaikista maista. Vuosina 2023-2024 Intian kokonaistuonti oli 677,2 miljardia dollaria, josta 101,8 miljardia dollaria tuli Kiinasta, mikä tarkoittaa, että Kiinan osuus Intian kokonaistuonnista oli 15 prosenttia. Näistä 100 miljardia dollaria eli 98,5 prosenttia tuonti oli suurissa teollisuustuoteryhmissä. Toimialat ovat muun muassa elektroniikka, tietoliikenne ja sähkö, koneet, kemian- ja lääketeollisuus, rauta-, teräs- ja epäjalometallituotteet, tekstiilit ja vaatteet, muovit, autot, lääketiede, nahka, paperi, lasi, laivat, lentokoneet.

Raportti lisäsi lisäksi, että kun verrataan näiden teollisuustuotteiden Intian maailmanlaajuiseen tuontiin, joka on yhteensä 337 miljardia dollaria, Kiinan osuus on melko merkittävä, ja se edustaa 30 prosenttia Intian tuonnista tällä sektorilla. Viisitoista vuotta sitten Kiinan osuus oli vain 21 %.

Huhti–tammikuussa 2023–2024 elektroniikka-, televiestintä- ja sähkötuotesektorilla oli suurin tuonnin arvo, 67,8 miljardia dollaria, ja Kiinan osuus 26,1 miljardia dollaria, mikä on merkittävä 38,4 prosenttia. Samaan aikaan konesektorilla Kiinan osuus on 19 miljardia dollaria, mikä on 39,6 % Intian alan kokonaistuonnista. Kemikaalien ja lääkkeiden tuonti kauden aikana oli kuitenkin 54,1 miljardia dollaria, josta 29,2 %, eli 15,8 miljardia dollaria, on Kiinan omistuksessa.

Samoin raportin mukaan muovien ja niihin liittyvien tuotteiden kokonaistuonti on 18,5 miljardia dollaria, ja Kiina toimittaa tuotteita 4,8 miljardin dollarin arvosta. Tämä on 25,8 prosenttia tämän alan kokonaistuonnista. Tämän lisäksi monet Kiinasta tuodut tuotteet, kuten tekstiilit, vaatteet, lasitavarat, huonekalut, paperi, kengät ja lelut, ovat peräisin luokista, joita hallitsevat mikro-, pienet ja keskisuuret yritykset (MSME), ja suurin osa näistä tuotteista saattaa olla tuotettu kotimaassa.

”Koska Intiassa toimivat kiinalaiset yritykset haluavat hankkia suurimman osan vaatimuksista emoyhtiöistään, Intian tuonti kasvaa jyrkästi. Esimerkiksi lähivuosina joka kolmas sähköajoneuvo (EV) ja monet matkustaja- ja hyötyajoneuvot Intian teillä voivat olla kiinalaisten yritysten valmistamia Intiassa yksin tai yhteisyritysten kautta intialaisten yritysten kanssa”, raportissa todetaan. Kiinalaisten autonvalmistajien laajamittainen tulo Intiaan vaikuttaa kotimaisiin auto-/sähköajoneuvojen valmistajiin, sähköajoneuvojen arvoketjun ja akkukehityksen parissa työskenteleviin yrityksiin, se lisäsi.

(PTI-tuloilla)

Samankaltaiset artikkelit