7. Pay Commission -päivitys: Hyviä uutisia valtionhallinnon työntekijöille! 6 päästöoikeuksia tarkistettu

7th Pay Commission Update: Good News for Central Govt Employees! 6 Allowances Revised

7. Palkkapalkkiouutisia: Hyviä uutisia valtion työntekijöille ja eläkeläisille! Keskus on tarkistanut kuusi keskeistä korvausta.

2.4.2024 päivätyn Office Memorandum (OM) mukaisesti henkilöstö- ja koulutusministeriö (DoPT) on julkaissut ohjeet erilaisista valtionhallinnon työntekijöiden etuuksista.

Valtion työntekijät saavat erilaisia ​​korvauksia muun muassa asumis-, kuljetus-, koulutus-, terveydenhuolto- ja matkakulujen korvaamiseksi.

Vuoden 2016 arvioinnin ja suositusten mukaisesti 7. palkkakomissio tarkasteli kaikki valtionhallinnon työntekijöille sekä rautatietyöntekijöille, siviilipuolustustyöntekijöille ja puolustushenkilöstölle myönnetyt edut.

Tässä ovat kuusi keskuksen tarkistamaa korvausta: lasten koulutusavustus, riskilisä, yötyökorvaus (NDA), ylityökorvaus (OTA), eduskunnan avustajille maksettava erityisavustus ja vammaisten naisten lastenhoidon erityisavustus.

Lasten koulutusavustus

Children Education Allowance (CEA) sisältää useita tärkeitä ominaisuuksia: sitä voidaan hakea kahdesta vanhimmasta eloon jääneestä lapsesta, ja hostellituki on 6 750 rupiaa kuukaudessa. Hallituksen virkamiesten Divyang-lapset ovat oikeutettuja kaksinkertaiseen normaaliin CEA-maksuun, joka on 4 500 rupiaa kuukaudessa.

CEA-korko nousee 25 % aina, kun uudistetun palkkarakenteen mukaista korvauskorvausta (DA) nostetaan 50 %. Tämä etuus koskee lapsia, jotka opiskelevat kolmesta luokasta ennen luokkaa 1-12.

Risk Allowance

Risk Allowance on tarkistettu hallituksen päätöksellä 7. CPC:n suositusten perusteella. Tämä korvaus myönnetään valtionhallinnon työntekijöille, jotka tekevät vaarallisia tehtäviä tai joiden työ voi ajan myötä vaikuttaa haitallisesti heidän terveyteensä. Tärkeää on, että riskialennusta ei pidetä ”palkana” missään tarkoituksessa, mikä varmistaa sen luokittelun selkeyden korvausrakenteessa.

Yötyökorvaus

Yötyökorvausta (NDA) koskevat ohjeet on annettu. Yötyö määritellään kello 22.00-6.00 välisenä aikana suoritettuna päivystyksenä, jossa jokaista yötyötuntia kohden annetaan yhtenäinen 10 minuutin painotus. NDA:n peruspalkan enimmäismääräksi on asetettu 43 600 rupiaa kuukaudessa.

Yliaikakorvaus

Hallituksen hyväksymien 7. CPC:n suositusten mukaisesti OTA:ta koskevia päätöksiä on tehty.

Ministeriöiden/osastojen tehtävänä on laatia luettelo ”operatiivisen henkilöstön” luokkaan kuuluvasta henkilöstöstä ilman, että ylityökorvauksia tarkistetaan ylöspäin. OTA-apuraha voidaan liittää biometriseen läsnäoloon, jolla pyritään virtaviivaistamaan prosessia ja varmistamaan vastuullisuus ylityöjärjestelyissä.

Eduskunnan avustajille maksettavaa erityisavustusta on korotettu hallituksen päätöksellä 7. CPC:n suosituksista.

Kokonaan eduskuntatyöhön osallistuvien eduskunnan istuntojen erityisavustusta on korotettu 50 % nykyisestä. Tämä korvaus myönnetään täysimääräisinä jokaiselta kalenterikuukaudelta, jonka aikana eduskunta kokoontuu vähintään 15 päivää, kun taas lyhyemmiltä kuukausilta se on puolet koko kuukauden säädetystä määrästä.

Vammaisten naisten lastenhoidon erityistuki

Lisätuen tarjoamiseksi vammaisille naistyöntekijöille, erityisesti niille, joilla on pieniä lapsia tai vammaisia ​​lapsia, on otettu käyttöön lastenhoidon erityisavustus.

Vammaiset naiset saavat 3 000 rupiaa kuukaudessa lastenhoidon erityisavustuksena lapsen syntymästä siihen asti, kun lapsi täyttää kaksi vuotta.

Yllä olevaa rajaa korotetaan 25 % joka kerta, kun uudistetun palkkarakenteen mukaista sisaruspäivärahaa korotetaan 50 %. Tämän tuen tarkoituksena on keventää vammaisten naisten taloudellista taakkaa pienten lastensa hoitamisesta.

Samankaltaiset artikkelit