InGovern varoittaa osakkeenomistajia Triveni Engineeringin avoimesta tarjouksesta Sir Shadi Lalille – Market News

ingovern, triveni engineering, share market

InGovern Research Services, riippumaton yrityshallinnon tutkimus- ja neuvontayritys, on nostanut punaiset liput Triveni Engineering & Industriesin (TEIL) Sir Shadi Lal Enterprises (SSLE) -tarjousta vastaan ​​ja todennut, että se todennäköisesti epäonnistuu. Tämä johtuu siitä, että markkinahinta 280 Rs on paljon korkeampi kuin tarjoushinta 262,15 Rs osakkeelta.

Lisäksi välitysneuvontayritys on ilmaissut huolensa TEIL:n SSLE:hen tekemän sijoituksen järkevyydestä ja varovaisuudesta, ja se on sanonut, että Triveni saattaa kohdata vastustusta saadakseen määräysvallan SSLE:stä. Kauppa voi myös vaikuttaa ”haitallisesti” entisen vähemmistöosakkaisiin.

InGovern totesi huomautuksessaan myös, että SSLE:n riippumattomat johtajat olivat myös ilmaisseet huolensa SSLE:n arvostamisesta ja lisäsi, että tarjoushinta oli selvästi alihinnoiteltu. Ohjasivat SSLE:n osakkeenomistajia olemaan ”varovaisia”, he olivat ilmoittaneet, että arvo oli 366 % korkeampi eli 1 221,7 Rs osakkeelta.

Aiemmin 30. tammikuuta TEIL oli ilmoittanut ostavansa 25,43 %:n osuuden SSLE:n promoottorijoukolta 262,15 rupiaa kohden 35 miljoonan rupiaa käteisenä, mikä laukaisi avoimen tarjouksen. Avoin tarjous ei ole vielä alkanut, ja se odottaa Sebin hyväksyntää.

TIEL on osa miljardin dollarin arvoista Triveni Groupia, integroitua sokerinvalmistajaa, joka toimii tekniikan, voimansiirron, vesi- ja jätevedenkäsittelyratkaisujen sekä puolustuksen alalla.

Ennen hankintaa kaksi promoottoriryhmää omisti yhdessä noin 61 % SSLE:n osakkeista. SSLE:n toimitusjohtaja Rajat Lal omistaa yhtiöstä erikseen 20,73 % ja yhteisesti 36,34 % sukulaisten kautta, jotka eivät ole myyneet osakkeitaan TEILille. Samaan aikaan Vivek Viswanathan perheineen, joka oli aiemmin omisti noin 25 prosenttia, myi osakkeensa.

TEIL saattaa kohdata SSLE:n eri sidosryhmien vastustusta, kun se antaa sille määräysvallan yhtiössä, InGovern sanoi.

InGovernin mukaan jatkossa näiden kahden SSLE-osakkeenomistajan välisten erojen tapauksessa on mahdollista umpikujaan. Sen lisäksi, että tämä on haitallista kaikkien SSLE-sidosryhmien edun kannalta, se voi myös vaikuttaa yhtiön erityispäätöksiin tulevaisuudessa.

Avoimen tarjouksen ilmoituspäivänä (30. tammikuuta) SSLE:n osakekurssit olivat 156,80 rupiaa BSE:llä ja 19. helmikuuta huippunsa 383,30 rupiaa, kun taas se päättyi 330 rupiaa 4. huhtikuuta. Vähemmistöosakkaat löytävät sen vaikea tarjota osakkeitaan avoimen tarjouksen kautta alhaiseen tarjoushintaan, InGovern sanoi huomautuksessaan.

Samankaltaiset artikkelit