ICICI Bank vs Axis Bank: Selvitä mikä on Motilal Oswalin paras valinta ja miksi – Market News

Motilal Oswal on ICICI vs Axis Bank

Motilal Oswalin äskettäin tekemässä analyysissä on käynyt ilmi, että ICICI Bank Ltd. on jatkuvasti ylittänyt Axis Bank Ltd:n tärkeissä taloudellisissa mittareissa. Raportin mukaan ICICI Bank on viime vuosina säilyttänyt alan johtavan varojen tuoton (RoA), joka on noin 50 peruspistettä korkeampi kuin Axis Bankin.

Huolimatta Axis Bankin haasteesta kohonneesta luotto-talletussuhteesta, joka mahdollisesti rajoittaa luotonannon kasvua, ICICI Bankin pääomataso on vahva ja ensisijaisten omien varojen suhde on 16 %. Tämän vahvan pääomituksen odotetaan mahdollistavan ICICI Bankin terveen kasvun ja vahvistavan entisestään sen asemaa pankkisektorilla.

Lisäksi raportissa ennustetaan ICICI Bankin lainakannan yhdistetyn vuotuisen kasvuvauhdin (CAGR) olevan noin 18 % FY24-26E verrattuna, kun Axis Bankin arvioitu CAGR on 16 % samana ajanjaksona. Tämä ennuste osoittaa ICICI Bankin kyvyn ylläpitää ja mahdollisesti nopeuttaa lainatoimintaansa tulevina vuosina.

ICICI Bankin strateginen keskittyminen teknologian ja toiminnan tehokkuuden hyödyntämiseen erottaa sen myös muista. Sitä vastoin Axis Bankin panostus investointeihin saattaa pitää sen kustannussuhteen korkealla, mikä erottaa pankit toimintastrategioista entisestään.

Huolimatta Axis Bankin nykyisestä kaupankäynnin arvosta, joka on 1,5 kertaa FY26E-oikaistu kirjanpitoarvo, raportti viittaa siihen, että keskeisiin toimintamittareihin kohdistuva paine voi rajoittaa sen osakkeiden kehitystä lähitulevaisuudessa. Näiden havaintojen valossa Motilal Oswal ilmaisee edelleen suosivansa ICICI Bankia vedoten sen tasaisiin tuottosuhteisiin ja erinomaiseen kasvupotentiaaliin.

Motilal Oswalin arvioiden mukaan ICICI Bankin ennustetaan tuottavan 2,2 %/17,8 % sijoitetun pääoman tuotto/oman pääoman tuotto tilikaudelle 26E, kun taas Axis Bankin vastaavien lukujen arvioidaan olevan 1,7 %/17,1 %. Tämä ero korostaa ICICI Bankin määräävää asemaa keskeisissä taloudellisissa indikaattoreissa ja asettaa sen suotuisasti pankkimaailmaan.

Samankaltaiset artikkelit