FY24 julkisen talouden alijäämä hieman alle tarkistetun arvion – Talousuutiset

fiscal, fiscal deficit,

Keskuksen julkisen talouden alijäämä vuosille 2023-2024 saattaa olla hieman pienempi kuin tarkistettu arvio (RE) 17,3 biljoonaa rupiaa eli 5,84 prosenttia BKT:sta, mikä johtuu budjetoitua pienemmistä tuloista ja RE:tä suuremmista tuloista, hallituksen virkamiehet sanoivat.

Hallituksen investointimenotavoite vuodelle 24 saavutettiin, kun taas tulomenot jäivät tavoitteesta johtuen joidenkin menojen säästöistä hallituksen hyväksymän just-in-time -julkaisukonseptin vuoksi. Toisin kuin aiemmin, varoja ei vapauteta Intian konsolidoidusta rahastosta, ellei todellisia menoja synny tai aikaisempia eriä ole käytetty kokonaan, virkamies sanoi.

Keskuksen taloutta auttoivat myös suuremmat vero- ja ei-verotulot, kuten osingot kuin RE:ssä huomioitu, virkamies lisäsi.

”Julkisen talouden alijäämä voi osoittautua hieman RE:tä pienemmäksi sekä absoluuttisesti että prosenttiosuutena BKT:sta”, toinen virkamies sanoi ja lisäsi, että tarkka luku prosentteina selviää, kun Vuoden alustavat BKT-luvut julkaistaan ​​myöhemmin tässä kuussa.

24. varainhoitovuodella hallitus oli lisännyt tulomenoja 35,4 biljoonaan rupiaan vuodelle verrattuna 35 biljoonaan rupiaan budjettiarviossa (BE), kun taas investointimenoja alennettiin 9,5 biljoonaan ruplaan Belgian 10 biljoonasta rupiasta, koska jotkut osastot saattoivat ei kuluta kokonaan.

Keskuksen välittömät verot (palautuksen jälkeen) ovat ylittäneet FY24RE:n 13 000 biljoonalla 19,58 biljoonaan rupiaan. Verojen ulkopuolisilla tuloilla keskuksen osingot keskushallinnon yrityksiltä ylittivät 13 750 miljoonalla tilikaudella 27 prosenttia 63 749 miljoonaan rupiaan tavoitteen ollessa 50 000 miljoonaa euroa.

Kuluvan varainhoitovuoden osalta ensimmäinen virkamies totesi, että keskuksen menot ovat tähän asti olleet välibudjetin suunnitelmien mukaiset.

Valtion kassatilanne kuluvan tilikauden alussa oli mukava. Virkamies sanoi, että hallitus saattaa harkita valtion arvopapereiden lisäostoa, jos kassatilanne niin vaatii. ”Emme halua, että käteinen jää käyttämättä kynnyksen yli, takaisinosto on vaihtoehto korkokulujen vähentämiseksi”, virkamies lisäsi.

Torstaina Intian keskuspankki osti takaisin valtion arvopapereita 10 512 miljoonan rupian arvosta, mikä oli jyrkästi ilmoitettua 40 000 rupian arvoa vähemmän.

RBI ilmoittaa todennäköisesti 24. tilikauden osinkonsa myöhemmin tässä kuussa, mikä lisää edelleen keskuksen kassaasemaa 25. tilikaudella. IDFC First Bank arvioi, että keskuspankki voisi maksaa 75 000-85 000 rupian osinkoa. RBI:n ylijäämäsiirto keskukselle kasvoi 188 % edellisvuodesta 87 416 miljoonaan rupiaan vuonna 24 (tilivuonna FY23).

Samankaltaiset artikkelit