Eläkesuunnittelu saa suuren hitin, kun intialaiset säästävät vähemmän eläkettä varten: tutkimus

Retirement planning takes a major hit as savings towards retirement shrink: Survey

Eläkesuunnittelu on saanut suuren hitin tänä vuonna Intiassa, kun eläkkeelle siirtymiseen tarkoitettujen säästöjen prosenttiosuus on pudonnut 45 prosentista vuonna 2022 38 prosenttiin vuonna 2023 Bankbazaarin tuoreen vuosittaisen tutkimusraportin mukaan.

Suurimmat häviäjät olivat naiset, jotka ovat palanneet eläkkeelle muiden säästöjen vuoksi. Vain 34,3 prosenttia naisista säästää ja sijoittaa eläkkeelle siirtymiseen verrattuna 48,45 prosenttia naisista viime vuonna. Miehillä tämä luku on suurin piirtein vakio, sillä 40,1 prosenttia miehistä pitää edelleen eläkesuunnittelun etusijalla, kun se viime vuonna oli 41,86 prosenttia.

Tämän vuoden tiedot osoittavat naisten ja eläkesuunnittelun kääntyvän trendin. Vuonna 2023 vain 57 prosenttia naisista työskentelee kohti eläkekorpusta, kun vuonna 2022 vastaava luku oli 68 prosenttia. Miesten osuus nousi hieman 54 prosentista 55 prosenttiin.

Naisten, joilla ei ole eläkekorpusta, osuus on huolestuttavan noussut vuoden 2022 32 prosentista 43 prosenttiin vuonna 2023. Miesten osalta tämä luku on pudonnut marginaalisesti, vuoden 2022 46 prosentista 45 prosenttiin vuonna 2023.

Tietojen mukaan vakava eläkesäästäminen alkaa tyypillisesti 20-luvun lopulla – 30-luvun alussa. Vuonna 2023 lähes 9 % vastaajista ilmoitti pyrkivänsä 50–75 000 000 000 Rs.n suuruiseen eläkekorpukseen, jota seurasi 8 % 75 000 000 Rs.1 miljoonan rupiaa.

Vastaavissa korpusbändeissä nämä luvut ovat huomattavasti alhaisemmat kuin viime vuonna, jolloin 18 % työskenteli 50–75 000 Rs.n korpuksen puolesta, kun taas 17 % työskenteli 75 000–75 000 Rs.1 miljoonan korpuksen puolesta.

Tänä vuonna MoneyMooner-naiset (22 %) ovat suurin kohortti kaikista niistä, jotka pyrkivät saavuttamaan 50–75 000 rupian eläkekorpuksen. Lisäksi kahdessa kolmesta kohortista suurempi prosenttiosuus naisista (Early Jobbers – 7 %, MoneyMooner – 13 %) pyrkii 1,5–2 miljoonan rupian korpukseen verrattuna vastaaviin kohorteihin kuuluviin miehiin (varhainen). Jobber – 6 % ja MoneyMooner – 9 %.

Eläkesuunnittelussa suositeltavista sijoituksista puhuttaessa kolmen ikäluokan valinnat kohdistettiin. 67 % ihmisistä valitsi eläkesuunnittelun keskeiseksi rahoitustuotteeksi säästöpankkitilit ja seuraavaksi kiinteitä talletuksia ja sijoitusrahastoja (57 %). Ikävä kyllä ​​riippuvuus säästöpankkitileistä eläkesäästämisessä vaihteli vain vähän ikäryhmien ja alueiden välillä.

(Voi huomata, että Early Jobberit ovat 22-27-vuotiaita ihmisiä, Money Moonerit 28-34-vuotiaita ja Wealth Warriors 35-45-vuotiaita)

Samankaltaiset artikkelit