CREDAI-NCR on sitoutunut asettamaan kodin ostajat politiikkansa eturintamaan: Manoj Gaur

CREDAI-NCR is committed to put home buyers at the forefront of its policies: Manoj Gaur

CREDAI-NCR uskoo vakaasti, että asunnonostajien etujen ja tarpeiden priorisointi on kollektiivinen vastuu, jonka on heijastuttava kaikilla kiinteistöalan osa-alueilla. Se pyrkii saavuttamaan tämän varmistamalla läpinäkyvyyden kaikissa asioissa, ylläpitämällä vastuullisuutta jäsentensä keskuudessa ja pyrkimällä täyttämään jokaisen asunnonostajan toiveet, sanoo tiedotteessa.

Sanjeev Sinhan eksklusiivisessa haastattelussa Gaur jakaa CREDAI-NCR:n vision ja strategiat Intian kiinteistöalan tulevaisuuden muokkaamiseen. Otteita:

CREDAI-NCR painottaa ensisijaisesti useita kriittisiä alueita kiinteistöalalla. Näitä alueita ovat kestävän kehityksen käytännöt, RERA:n (Real Estate Regulatory Authority) ohjeiden noudattaminen, GST (Goods and Services Tax) tehokas käyttöönotto ja datalähtöinen lähestymistapa ajankohtaisten ja tarkkojen raporttien keräämiseen. CREDAI-NCR tunnustaa, että nämä painopistealueet ovat keskeisiä avoimuuden, vastuullisuuden ja kiinteistöalan yleisen hyvinvoinnin edistämisessä.

CREDAI-NCR on horjumaton sitoutumisessaan asettamaan asunnon ostajat politiikkansa ja käytäntöjensä eturintamaan. Se uskoo vakaasti, että asunnonostajien etujen ja tarpeiden priorisointi on kollektiivinen vastuu, jonka on heijastuttava kaikilla kiinteistöalan osa-alueilla. CREDAI-NCR pyrkii saavuttamaan tämän varmistamalla läpinäkyvyyden kaikissa asioissa, ylläpitämällä vastuullisuutta jäsentensä kesken ja pyrkimällä täyttämään jokaisen asunnonostajan toiveet. Näin tekemällä CREDAI-NCR suunnittelee luovansa asuntomarkkinat, jotka eivät ole pelkästään asiakaskeskeisiä vaan myös jokaisen mahdollisen asunnonomistajan unelmia ja toiveita.

CREDAI-NCR on syvästi sitoutunut kestävään kehitykseen ja ympäristövastuuseen kiinteistöalalla. CREDAI-NCR:n direktiivien mukaan yksi sen keskeisistä tavoitteista on saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. CREDAI-NCR kehottaa jäseniään omaksumaan ympäristövastuullisia käytäntöjä tämän sitoumuksen täyttämiseksi yhdessä. Näihin käytäntöihin kuuluu vihreiden teknologioiden integrointi heidän kiinteistöhankkeisiinsa. Edistämällä aktiivisesti kestävää kehitystä ja kannattamalla Green Building Initiativea CREDAI-NCR osoittaa omistautumisensa kiinteistöalan ympäristöjalanjäljen minimoimiseen ja terveellisemmän ja kestävämmän tulevaisuuden varmistamiseen tuleville sukupolville.

Kiinteistöala tunnustaa ilmansaasteet merkittäväksi ympäristöön ja rakennustoimintaan vaikuttavaksi huolenaiheeksi. Vaikka teollisuus tukee täysin viranomaisia ​​saasteiden nousun hillitsemisessä, se ilmaisee tiettyjä varauksia. Esimerkiksi kuukauden rakennuskiellon arvioidaan johtavan vähintään kahdesta kolmeen kuukauteen hankkeen valmistumiseen. Tiukka RERA-rekisteröintiprosessi velvoittaa myös kiinteistökehittäjät minimoimaan saastejalanjälkensä. Näistä haasteista huolimatta kehittäjät ryhtyvät ennakoivasti toimenpiteisiin, kuten säännölliseen veden kastelemiseen ja savuntorjuntakoneiden ja tuulisuojalaitteiden asentamiseen saastumisen vähentämiseksi. On tärkeää huomata, että kiinteistöala on huolissaan siitä, että yleiset kiellot saastumista torjuttaessa voivat johtaa projektien kustannusten nousuun ja vaikuttaa rakennustyöntekijöiden toimeentuloon.

Ala haluaa viranomaisten omaksuvan tapauskohtaisen lähestymistavan ilmansaastemääräysten toimeenpanossa. Se ehdottaa, että kehittäjät, jotka noudattavat ahkerasti ohjeita, eivät saa kohdata tarpeettomia rajoituksia. Lisäksi teollisuus ehdottaa, että RERA:ssa rekisteröidyt hankkeet katsottaisiin yleisen edun mukaisiksi hankkeiksi ja että ne vapautetaan erityisistä saastumisen torjuntaohjeista. Tällä lähestymistavalla pyritään tasapainottamaan ympäristönäkökohdat ja tarve ylläpitää rakennustoimintaa, turvata hankkeiden aikataulut ja suojella sekä asunnonostajien että rakennustyöntekijöiden etuja.

High-street-kaupan ja sekakäytön kehitys jatkaa kasvuaan NCR:ssä (National Capital Region). Tämän tyyppinen kehitys on erityisen joustavaa ja yleensä voimistua, etenkin taloudellisesti haastavina aikoina. Heidän vetovoimansa piilee siinä, että ne tarjoavat laajan valikoiman toimintoja, kuten toimistoja, yrityksiä, asuntoja ja virkistysmahdollisuuksia, kaikki yhdessä paikassa. Tämä mukavuustekijä varmistaa, että korkean tason vähittäiskaupan ja sekakäyttöisten kohteiden kysyntä säilyy. Tämä tekee niistä lupaavan segmentin NCR:n kiinteistömarkkinoilla.

Kiinteistömarkkinat ennakoivat merkittävää myynnin nousua tulevalla festivaalikaudella. Ostajien kiinnostus on pysynyt korkeana eri asuinrakentamisen segmenteissä, mukaan lukien kohtuuhintaiset asunnot, luksuskiinteistöt, keskihintaiset ja premium-kategoriat. Saatavilla on valikoima muuttovalmiita koteja ja rakenteilla olevia kiinteistöjä, joten siellä on runsaasti varastoa, joka vastaa ostajien erilaisiin tarpeisiin. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna myynnin odotetaan kasvavan merkittävästi juhlatunnelman ja suotuisan markkinatilanteen vetämänä.

Samankaltaiset artikkelit