5 kiinteistökohdetta Gurugramissa lupaavilla sijoituspotentiaalilla

5 realty hotspots in Gurugram with promising investment potential

Gurugramin kehittyvä kiinteistömaailma tarjoaa sijoittajille jännittäviä mahdollisuuksia eri sektoreilla. Tässä artikkelissa perehdymme viiteen hotspotiin, jotka tarjoavat lupaavia investointimahdollisuuksia, kun otetaan huomioon niiden läheisyys tärkeimpiin palveluihin, tuleva kehitys ja markkinatrendit.

Läheisyys: Delhin rajan lähellä sijaitsevista sektoreista 102–114 on helppo pääsy kansalliseen pääkaupunkiin.

Yhteydet: Dwarka Expressway, joka kulkee rinnakkain NH 48:n kanssa, parantaa yhteyksiä, ja Gurugram-pakettien 3 ja 4 odotetaan avautuvan.

Hintaennuste: Asuinalueiden hinnat ovat tällä hetkellä 18 000–20 000 rupiaa neliöjalkaa kohti, ja niiden odotetaan nousevan 15 prosenttia vuonna 2024.

Tuleva kehitys: Kashish Groupin perustaja Sunil Choudhary kertoo tulevasta kehityksestä: ”Asuin- ja kaupalliset alueet hyötyvät helpoista yhteyksistä Delhin länsi- ja eteläosasta. Yashobhoomi ja tuleva DDA IT Park sektoreilla 26, 27 ja 28 tarjoavat työpaikkoja tälle alueelle.

Manesarin läheisyys: Nämä alat ovat strategisesti linjassa Manesarin teollisuusalueen kanssa.

Kaupallinen kasvu: ”Tulevat kaupalliset sektorit (74A ja 75A) ovat valmiita houkuttelemaan monikansallisia yrityksiä, luomaan työpaikkoja ja vahvistamaan asuntojen kysyntää”, kertoo Homents Pvt Ltd:n perustaja Pradeep Mishra.

Asuminen ja infrastruktuuri: Asutusta on 60 %, ja 40 % sosiaalisesta infrastruktuurista on kehitetty.

Hintatrendit: Hinnat vaihtelevat tällä hetkellä välillä 10 000 – 12 000 rupiaa neliöjalkaa kohti, ja niiden odotetaan nousevan 15 000 – 18 000 rupiaan neliöjalkaa kohti.

Viheralueet: Leopard Trail ja golfkentät tarjoavat asukkaille pääsyn laajoille viheralueille.

Yhteydet: Manesarin teollisuusalueen ja NH 48:n läheisyys parantaa Delhiin pääsyä.

Kaupallinen kehittäminen: Sektorit 74A ja 75A lisäävät työmahdollisuuksia ja lisäävät siten asuinkysyntää.

Hintanäkymät: Vallitsevat hinnat vaihtelevat Rs 12000/- Rs/- 18000/-/neliöjalka, ja odotettu vuotuinen tuotto on 15-18 % vuonna 2024.

Asutus: Noin 65-70 % asutusta.

Yhteydet: Strategisella paikalla lähellä Gurgaon-Sohna-valtatietä, hyvät yhteydet Golf Course Extension Roadin kautta.

Virkistysvaihtoehtoja: Tau Devi Lal Biodiversity Park, Kingdom of Dreams ja arvostetut oppilaitokset.

Markkinadynamiikka: ”Kehittäjät ottavat markkinoille huippuylellisiä asuntoja vastatakseen kasvavaan kysyntään keskittyen voimakkaasti vuokramahdollisuuksiin”, Mishra sanoo.

Hintanäkymät: Vallitsevat hinnat vaihtelevat 16 000 rupiasta 17 000 rupiaan neliöjalkaa kohti, ja vuotuisen tuoton odotetaan olevan 12–15 % vuonna 2024.

Yhteydet: Hyvät yhteydet Dwarka Expresswayn ja NH 48:n kautta.

Tuleva kehitys: HSIDC:n toteuttama maailmanlaajuinen kaupunkikehitys käynnissä, ja sektorien 36A ja globaalien kaupunkien odotetaan tuovan merkittäviä etuja.

Hintaennuste: Nykyiset hinnat ovat Rs 18000 – Rs 20000/- per neliöjalka, ja odotettavissa on 10-15 prosentin nousu.

Työllistymismahdollisuudet: Yhteydet kaupallisiin keskuksiin tarjoaa työmahdollisuuksia ja stimuloi asuinrakentamista.

Manish Jain, MD, Santur Group, korostaa ehdotettujen metroyhteyksien ratkaisevaa tarvetta sektorille 113 ja toteaa: ”Ehdotettuja metroyhteyksiä tarvitaan tällä alueella. Se ei ainoastaan ​​tarjoa julkista liikennettä, vaan myös takaa helpon pääsyn Delhin ja Gurugramin kaupallisen keskuksen välillä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ennakoivan kehityksen, parannettujen yhteyksien sekä asuin- ja kaupallisen tarjonnan yhdistelmän ansiosta nämä viisi hotspotia tarjoavat houkuttelevia investointimahdollisuuksia Gurugramissa. ”Sijoittajien tulee kuitenkin harkita tarkasti kunkin alueen ainutlaatuisia piirteitä ja mukauttaa sijoitusstrategiansa alueen ennustettuun kasvuun ja kehitykseen”, Mishra ehdottaa.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin markkinatrendeihin ja asiantuntijalausuntoihin. Sijoittajia kehotetaan tekemään perusteellinen tutkimus ja kysymään asiantuntija-apua ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Samankaltaiset artikkelit