Vuoden 2023 loppu: Strategiset puolustushyväksynnät ja sopimukset tänä vuonna – Tässä on kaikki mitä haluat tietää – Puolustusuutisia

Strategic defence approvals and contracts, Strategic defence approvals and contracts this year, India's Strategic defence approvals and contracts 2023, defence news, defence year-enders

Vuonna 2023 hyväksyttiin yli 3,50 miljoonan ruplan arvoiset ehdotukset, mikä heijastaa sitoutumista asevoimien operatiivisen valmiuden parantamiseen.

Puolustusministeri Rajnath Singhin johtama puolustushankintaneuvosto (DAC) myönsi marraskuussa pitämässään kokouksessa useille pääomahankintaehdotuksille, joiden yhteisarvo on 2,23 miljoonaa rupiaa. Huomionarvoista on, että 98 prosenttia tästä määrästä tulee kotimaisesta teollisuudesta, mikä korostaa ”Aatmanirbhartan” pyrkimistä. Hyväksynnät käsittivät kevyiden taisteluhelikopterien, Light Combat Aircraft Mk 1A:n ja kotimaisesti päivitetyn Su-30 MKI -lentokoneen hankinnan. Lisäksi Intian laivaston keskipitkän kantaman laivantorjuntaohjukset ja hinattavan asejärjestelmän hankinta saivat vihreää valoa.

Heinäkuussa DAC hyväksyi 26 Rafale Marine -lentokoneen hankinnan, mikä vahvisti Intian strategisia valmiuksia. Kesäkuussa DAC hyväksyi 31 MQ-9B High Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft Systems -lentokonejärjestelmän hankinnan, mikä vahvistaa kolmen palvelun puolustuskykyä.

Maaliskuussa DAC ehdotti yli 70 500 miljoonan rupian pääoman hankintaa ”Buy Indian-IDDM” -kategoriassa. Tärkeimmät hyväksynnät sisälsivät BrahMos-ohjukset, Shakti EW -järjestelmät, Utility Helicopters-Maritime, Long Range Stand-Off Weapon Intian ilmavoimille ja 155 mm/52 kaliiperi ATAGS Intian armeijalle.

Syyskuussa hyväksyttiin yhdeksän pääomahankintaehdotusta, joiden arvo on 45 000 miljardia rupiaa ja jotka kattoivat muun muassa kevyet panssaroidut monikäyttöajoneuvot, integroidun valvonta- ja kohdistusjärjestelmän sekä seuraavan sukupolven mittausalukset.

Tammikuussa hyväksyttiin Intian armeijaa ja laivastoa koskevat ehdotukset, joiden yhteisarvo on 4 276 miljoonaa rupiaa ”Osta Intian-IDDM” -kategoriassa. Tämä sisälsi HELINA-ohjatut panssarintorjuntaohjukset, VSHORAD-ohjusjärjestelmän, Brahmos-laukaisimen ja laivaston alusten palonhallintajärjestelmän.

DAC esitti elokuussa noin 7 800 miljoonan rupian arvoisia ehdotuksia, mukaan lukien Electronic Warfare Suiten hankinta Mi-17 V5 -helikoptereille ja maapohjaisen autonomisen järjestelmän hankinta mekanisoituja jalkaväki- ja panssarirykmenttejä varten.

Nämä strategiset hyväksynnät korostivat hallituksen sitoutumista Intian puolustuskyvyn vahvistamiseen kaikilla asevoimien osa-alueilla.

Puolustusministeriö teki merkittäviä sopimuksia Bharat Electronics Limitedin (BEL) kanssa, yhteensä 17 176 miljoonan rupiaa. Näillä sopimuksilla pyrittiin parantamaan asevoimien toimintakykyä erilaisilla teknologisilla edistysaskelilla.

Sopimuksiin sisältyi keskitehoisten Arudhra-tutka-, DR-118-tutkavaroitusvastaanottimien, integroitujen elektronisten sodankäyntijärjestelmien ”Project Himshakti”, automaattisen ilmapuolustuksen ohjaus- ja raportointijärjestelmän ”Project Akashteer”, Sarangin elektronisten tukimittausjärjestelmien ja Lynx-U2:n toimittaminen. Palontorjuntajärjestelmät. Lisäksi allekirjoitettiin Intian armeijan sähköisten sulatteiden vuosikymmenen mittainen sopimus, joka edistää ”Aatmanirbhar Bharat” -henkeä ja edistää omavaraisuutta puolustusteollisuudessa.

HAL:n kanssa allekirjoitettiin sopimus 70 HTT-40 Basic Trainer -lentokoneen hankinnasta Intian ilmavoimille hintaan 6 828,36 miljardia rupiaa. Noin 56-prosenttisesti kotimaisesta sisällöstä suunniteltu HTT-40 on keskeinen rooli koulutuksen tehokkuudessa ja sillä on potentiaalia luoda työpaikkoja yli 100 PK-yritykselle.

Larsen & Toubro Limitedin (L&T) kanssa allekirjoitettiin sopimus kolmen kadettien koulutuslaivan hankinnasta, joiden arvo on yli 3 100 miljoonaa rupiaa. Nämä upseerikadettien koulutukseen ja humanitaarisiin operaatioihin suunnitellut alukset edistävät Intian laivaston tulevia vaatimuksia, edistävät alkuperäiskansojen laivanrakennusta ja luovat merkittäviä työllistymismahdollisuuksia.

Sopimus kuuden Dornier-228-koneen hankinnasta Intian ilmavoimille HAL:lta allekirjoitettiin 667 miljoonan rupiaan hintaan. Näillä päivitetyillä polttoainetehokkailla moottoreilla varustetut koneet osallistuvat reittikuljetuksiin, viestintätehtäviin ja lentäjien koulutukseen.

Bharat Dynamics Limitedin kanssa allekirjoitettiin yli 8 160 miljoonan rupiaa arvoinen sopimus parannetun Akash-asejärjestelmän hankinnasta Intian armeijalle. Tämä DRDO:n suunnittelema kotimainen lyhyen kantaman maasta ilmaan suuntautuva ohjus-ilmapuolustusjärjestelmä heijastaa 82 prosentin alkuperäiskansojen kokonaisosuutta, jonka odotetaan nousevan 93 prosenttiin vuoteen 2026–27 mennessä.

Merkittävässä askeleessa kohti ”Aatmanirbhartaa” sopimukset intialaisten telakoiden kanssa 11 seuraavan sukupolven offshore-partioaluksen ja kuuden seuraavan sukupolven ohjusaluksen hankinnasta merkitsivät keskeistä askelta merenkulun kyvykkyydessä.

Nämä sopimukset, joiden arvo on noin 19 600 miljoonaa rupiaa, korostivat sitoutumista omavaraisuuteen puolustuksessa. 11 offshore-partioaluksesta seitsemän on Goa Shipyard Ltd:n (GSL) suunnittelemia ja valmistamia kotimaisesti, kun taas neljä Garden Reach Shipbuilders and Engineersin (GRSE) valmistamia. Seuraavan sukupolven ohjusalukset, jotka toimitetaan maaliskuussa 2027, tarjoavat varkaita, suuria nopeuksia ja hyökkääviä ominaisuuksia.

Sopimus Hindustan Shipyard Limitedin kanssa viiden laivaston tukialuksen (FSS) hankkimisesta Intian laivastolle noin 19 000 rupian kokonaiskustannuksilla oli historiallinen virstanpylväs. Näillä 44 000 tonnin painoisilla laivoilla, jotka Intiassa on rakentanut intialainen telakka, tulee olemaan keskeinen rooli alusten täydentämisessä merellä, ja ne tukevat pitkittyneitä merioperaatioita palaamatta satamaan. Hankkeen odotetaan tuovan merkittäviä työpaikkoja, lähes 168,8 lakh henkilötyöpäivää kahdeksan vuoden aikana.

Sopimus Bharat Heavy Electricals Limitedin (BHEL) kanssa 16 päivitetyn Super Rapid Gun -kiinnikkeen (SRGM) ja niihin liittyvien laitteiden hankinnasta Intian laivastolle kategoriassa ”Buy Indian” kokonaiskustannuksiltaan 2 956,89 miljoonan rupiaa korosti pyrkimystä. tarkkuutta meripuolustuksessa. Päivitetty SRGM, keskikaliiperinen ohjus-/ilmatorjuntapistepuolustusjärjestelmä, parantaa merivoimien valmiuksia.

Sopimus Mazagon Dock Shipbuilders Limitedin (MDL) kanssa Sub-Surface Killer -luokan sukellusveneen ”INS Shankush” keskipitkästä korjauksesta elinikäisellä sertifioinnilla, jonka kokonaiskustannukset olivat 2 725 miljoonaa rupiaa, heijasti sitoutumista sukellusvenelaivaston modernisointiin. Post Medium Refit with Life Certification (MRLC) -sertifikaatti, INS Shankush on taisteluvalmius ja myötävaikuttaa Intian laivaston aktiiviseen laivastoon päivitetyillä taisteluominaisuuksilla.

Kotimaisen tuotannon tukemiseksi solmittu sopimus ICOMM Tele Limitedin kanssa Hyderabadissa 1 035 Radio Relay Communication -laitteiden kontin hankinnasta, joiden arvo on lähes 500 miljoonaa rupiaa, ”Buy Indian” -kategoriassa merkitsi merkittävää edistystä. Nämä kontit, jotka on tarkoitus toimittaa kuluvalla tilikaudella (2023–2024), edistävät puolustustarvikkeiden kotimaista tuotantoa.

Sopimus HAL:n kanssa kahden päivitetyn Dornier-lentokoneen hankinnasta Intian rannikkovartiostolle kokonaiskustannuksilla 458,87 miljardia rupiaa ”Buy Indian” -kategoriassa. Tavoitteena on vahvistaa rannikkovartioston toimintaa. Edistyneillä laitteilla, kuten Glass Cockpit, Maritime Patrol Radar, Electro-Optic Infrared -laite ja Mission Management System, nämä lentokoneet edistävät merkittävästi merenkulun turvallisuutta.

Innovations for Defense Excellence (iDEX) -aloite saavutti merkittävän virstanpylvään 300. sopimuksen allekirjoittamisen myötä. Agnit Semiconductors Private Limitedin kanssa tehty sopimus keskittyi edistyneiden galliumnitridipuolijohteiden suunnitteluun ja kehittämiseen, mikä on ratkaisevan tärkeää puolustussovelluksissa käytettävien langattomien seuraavan sukupolven lähettimien kannalta. Tämä virstanpylväs korosti sitoutumista alkuperäiskansojen suunnitteluun ja kehittämiseen, mikä avasi väyliä innovaatioille puolustusalalla, mukaan lukien mahdollinen vienti.

Samankaltaiset artikkelit