Voimalaitosten hiilivarastot, neljänneksen korkeammat kuin vuotta aiemmin – Industry News

coal companies,

Hiilivarastot kaivossa ja kuljetuksessa lämpövoimalaitoksille olivat 15. toukokuuta 147 miljoonaa tonnia, mikä on 25 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona 117 miljoonaa tonnia hiiliministeriön tuoreiden tietojen mukaan.

Lisäksi maan lämpövoimalaitosten kivihiilen loppuvarasto oli 45 miljoonaa tonnia, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 34,83 ​​miljoonaa tonnia, mikä merkitsee 29 % kasvua.

Valtion omistama suuri kivihiiltä tuottava yhtiö, Coal India, ilmoitti 85 miljoonan tonnin kuoppapäävarastosta, mikä on 30 % enemmän kuin viime vuonna, ministeriön tiedot osoittivat.

”Äskettäisessä alaryhmäkokouksessa State Gencosin kanssa ministeriöiden välisessä hiili-, sähkö- ja rautatiekomiteassa todettiin, että kaikissa maan lämpövoimalaitoksissa on riittävästi varastoja”, ministeriö sanoi.

Hallituksen mukaan kivihiilen tuotanto kasvaa tänä vuonna 7,26 prosenttia viime vuodesta. Lämpösähkön tuotanto puolestaan ​​kasvaa 8,78 % ja 8,45 %.

Hallitus on arvioinut huippusähkön kysynnän nousevan 260 GW:iin kesäkaudella ja on ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin varmistaakseen riittävän sähkönsyötön kuluttajille, mukaan lukien tuontihiilipohjaisten voimaloiden pakollinen käyminen täydellä teholla ja kuuden prosentin hiilisekoitus kotimaisissa hiilivoimaloissa. .

Huhtikuussa katettu huipputehotarve nousi 224,18 gigawattiin (GW), kun se viime vuoden vastaavana aikana oli 215,88 GW. Viime vuoden syyskuussa kysyntähuippu saavutti 243 GW.

Voimaministeriö on pyytänyt tilivuodelle 2024-25 874 miljoonaa tonnia hiiltä. Tästä Coal Indian odotetaan toimittavan 661 miljoonaa tonnia hiiltä.

Lisäksi yhtiö on asettanut tavoitteekseen toimittaa 171,4 miljoonaa tonnia hiiltä sähkösektorille kuluvan tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä on 11 % enemmän kuin 153,4 miljoonaa tonnia vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Tilikaudella 24 katettu huipputehotarve kasvoi 13,9 % edellisen tilikauden 210,7 GW:sta 239,9 GW:iin. Verrattuna tilikauteen 23 energiantarve kasvoi 7,5 % viime tilikaudella ja energian saatavuus kasvoi 7,8 %, mikä pienensi kokonaisenergiavajetta vuosien 2022-23 0,5 %:sta 0,2 %:iin vuosina 2023-24. hallituksen tiedot.

Samankaltaiset artikkelit