Voimakas suhdannekehitys voi jatkua rahalaitoksissa

nbfc, markets, share market, stocks

NBFC-MFI-osakkeet ovat kokeneet merkittävää nousua viimeisten 15–18 kuukauden aikana – kasvun voimakkaan elpymisen ja omaisuuden laadun huomattavan paranemisen ansiosta Covid-tilanteen jyrkän heikkenemisen jälkeen. NBFC-MFI:n 10 prosentin ylärajan poistaminen NIM-maksuista on parantanut NIM- ja tuottosuhteita entisestään. Sijoittajien ilmeinen kysymys on, mitä rahalaitosten osakkeille seuraavaksi tapahtuu. Pitäisikö niiden pitää vai ovatko nämä osakkeet huippuhinnoissa?

Vaikka olemme nähneet näiden osakkeiden jyrkän uudelleenluokituksen ja lyhyen aikavälin konsolidointi on mahdollista, uskomme, että kasvunäkymät ovat vahvat seuraavien 5 vuoden aikana, ja se ohjaa osakkeiden tuottoa. Kasvun seuraavaa vaihetta tukee NBFC-rahalaitosten lisääntyvä penetraatioaste, ja pankkien rahalaitokset monipuolistavat lainakantansa, mikä johtaa edelleen NBFC-rahalaitosten markkinaosuuksien kasvuun. Useimmat NBFC-rahalaitokset voivat kasvaa +20 % CAGR:llä seuraavien viiden vuoden aikana, kun tuottoprofiilit paranevat.

NBFC-MFI:n NIM:ien pitäisi pysyä vahvana/nousevana ympäristössä, jossa pankit kokevat marginaalien supistumista. NBFC-rahalaitokset ovat nähneet jo noin 140-150 bps:n NIM-laajenemisen 10 %:n korkokaton poistamisen jälkeen. Kun otetaan huomioon kiinteä korkokanta yhdistettynä korkeisiin rahoituskustannuksiin, NBFC-rahalaitosten NIM-maksujen pitäisi pysyä terveinä 10,5–11 prosentissa.

Keskipitkän aikavälin kasvunäkymät ovat edelleen synkät, sillä useimmat arviot viittaavat 7,5–8 biljoonan markkinoiden kokonaismäärään (nykyiset lainat, mukaan lukien omatoimiryhmät, ovat alle 5 biljoonaa). Maantieteellisen levinneisyyden näkökulmasta Itä- ja Etelä-Intia ovat melko tunkeutuneita, vaikka Pohjois- ja Länsi-Intian levinneisyystasot ovat alhaiset. Omatoimiryhmät menettävät tehonsa, kun taas useimmat pankit/NBFC:t toimivat suhteellisen hitaasti segmentillä pyrkiessään monipuolistamaan lainakantaansa. Kun lippujen koko kasvaa yhdessä kasvavan asiakaskunnan kanssa, NBFC-rahalaitokset voisivat todennäköisesti kasvaa +20 % CAGR:llä seuraavien 3–4 vuoden aikana.

Rahalaitossektorin omaisuuserien laatuongelmat ovat nyt suurelta osin takanamme – NBFC:n ja rahalaitosten bruttokansantuotteen/uudelleenrakennetun kirjanpidon taso oli korkeimmillaan ~6,3/9,5 % maaliskuun 22. päivänä – nämä ovat pudonneet +3 %:n tasolle tilikaudella 23. Useimpien näiden yhtiöiden vastuukattavuusaste on yli 70 %. Suhteellisen laimeasta monsuunista huolimatta vuorovaikutuksestamme yritysten kanssa päädymme, että omaisuuden laatu pysyy suurelta osin miellyttävänä. Luottokulut olivat Covidin aikana yli 5 %, mutta olivat noin 3,5 % tilikaudella 23 – ne todennäköisesti laskevat edelleen ja ovat yksi tärkeimmistä tulontekijöistä.

Huolimatta lukuisista tapahtumista vuosina 2016–2021 (demonetisaatio, Assamin rahalaitoskriisi, Covid), NBFC-rahalaitokset ovat osoittaneet kestävyyttä keskimääräisellä oman pääoman ehtoisella 11–12 prosentilla. Useimmilla NBFC-rahalaitoksilla on hyvä pääoma ja ne ovat valmiita tuottamaan 3,5–4 %:n RoA:ta. Kun vipuvaikutus on noin 4x, odotamme, että NBFC-rahalaitokset tuottaisivat terveen keski- tai korkean teini-ikäisen oman pääoman tuottoarvon seuraavien parin vuoden aikana. Tämän alan tulevaisuus on valoisa!

(Kirjoittaja on Valentis Advisorsin perustaja ja tohtori)

Samankaltaiset artikkelit