Varastoautomaatio virtaviivaistaa tuotemerkkien valtakunnallista toimitusta – CaFE Invest News

Warehouse automation streamlines

Kirjailija: Nirav Doshi

Nykyään brändeillä on syytä juhlia, kun kuluttajat eri puolilla maata avaavat lompakkonsa ja kuluttavat. Kuluttajien kulutuksen nousuun liittyy kuitenkin varoitus: tuotemerkkien tulee kulkea varovasti.

Herkän tasapainon saavuttaminen varaston tehokkaan hallinnan ja asiakkaille nopean toimituksen välillä myös maan syrjäisimmissä osissa vaatii huolellista suunnittelua, asiantuntemusta, kokemusta ja automaation korvaamatonta apua.

Tämän tasapainon saavuttaminen on ratkaisevan tärkeää; Liian varovaisuus saattaa menettää markkinaosuuttaan, kun taas liian aggressiivisuus voi viedä toiminnan pois tasapainosta, mikä vaikuttaa suoraan tulokseen.

Nykypäivän monipuolisessa markkinaympäristössä brändeillä on haaste tarjota laaja valikoima tuotteita samalla, kun he ylläpitävät ja täydentävät varastoa huolellisesti. Tämä tehtävä sisältää tehokkaan tilausten käsittelyn, tarkan tuotesijoittelun, oikeiden tuotteiden keräämisen ja pakkaamisen sekä saumattoman toimituksen – kaikki nämä ovat helpommin sanottu kuin tehty.

Lukuisten SKU:iden, monipuolisen tuotevalikoiman, lyhyiden tuotteiden elinkaarien, useiden toimintakanavien (mukaan lukien verkkosivustot, sähköisen kaupankäynnin alustat, fyysiset kaupat ja paljon muuta) ja ohuiden voittomarginaalien ansiosta monimutkaisuus lisääntyy ja asettaa brändeille merkittävän haasteen navigoida.

Vaikka varastojen hallinta olisi tehokasta, brändien on myös toimittava nopeasti ja hallittava tuottoa tehokkaasti laajoilla maantieteellisillä alueilla. Kasvava trendi kuluttajien vaatiessa välitöntä tyydytystä edellyttää huolellista suunnittelua puolivälin ja viimeisen mailin toimitusten osalta.

Lisäksi äärimmäisten kysynnän vaihteluiden hallinta on lisähaaste, joka vaikeuttaa työvoiman tehokasta suunnittelua ja kouluttamista. Menestys tässä dynaamisessa tilassa riippuu tasapainoisesta lähestymistavasta varastoautomaation toteuttamiseen.

Tyypillisesti tuotteet käyvät läpi alla olevat prosessit, kun ne saapuvat varastoon poistumiseen asti. Jokaiselle näistä prosesseista on olemassa automaatioratkaisuja, jotka tekevät niistä tehokkaita ja tarkkoja.

Saapuva, ​​hyllyttävä, poiminta, yhdistäminen / täyttö, pakkaus ja ilmentäminen, lajittelu maantieteellisen sijainnin / kuriirikumppanin mukaan ja lähtevä.

Varastoautomaation vallankumouksen ytimessä on monipuolinen valikoima ratkaisuja, joista jokainen on räätälöity toimitusketjun tiettyihin kipukohtiin. Hyödyntämällä koneoppimisalgoritmien ennustusominaisuuksia, brändit voivat ennakoida kysynnän vaihtelut ennennäkemättömällä tarkkuudella, mikä optimoi varastotasot ja minimoi varastot.

Vastaavasti autonomisten mobiilirobottien (AMR) ja robotiikan tulo on mullistanut varastotoimintojen maiseman. Nämä tyylikkäät tekoälyllä toimivat koneet pystyvät navigoimaan monimutkaisissa varastoympäristöissä helposti, mikä vähentää merkittävästi tilausten täyttämiseen tarvittavaa aikaa ja työvoimaa.

Lisäksi integroimalla nämä tekniikat kehittyneisiin varastonhallintajärjestelmiin (WMS), brändit voivat saada reaaliaikaista näkyvyyttä toimintaansa, jolloin ne voivat tehdä tietoihin perustuvia päätöksiä luottavaisin mielin.

Muut automaatioratkaisut, kuten Smart Conveyor Systems, Auto Storage & Retrieval Systems (AS/RS), Put/Pick to Light -automaatio, Fulfillment Automation, Lajittelijat, Profiloijat ja ohjelmistoratkaisut, kuten Warehouse Execution Systems (WES) ja Warehouse Control Systems (WCS) ) on otettu käyttöön helpottamaan yhä monimutkaisempien varastojen hallintaan liittyviä haasteita.

Nämä ratkaisut mahdollistavat nopeamman tilausten käsittelyn ja toimituksen, parempaa toimitustarkkuutta, parempaa palautusten hallintaa, tehokkaan tilankäytön, tehostetun varastonhallinnan, materiaalivirran paremman näkyvyyden ja parempaa joustavuutta dynaamisten kuormien käsittelyssä. Automaatio lisää tuottavuutta vähintään 5-10 kertaa vastaamalla asiakkaiden vaatimuksiin, mikä lisää tyytyväisyyttä ja lisää toistuvia tilauksia.

Lisäksi varastoautomaatio tukee tehokkaita varastonhallintamenetelmiä, kuten tavaroiden ja henkilöiden välisiä hallintamenetelmiä, aaltokeräilyä, optimaalisen reitin ja reitin suunnittelua, suunnittelua ja ennustamista, yksiköiden ja useiden tilausten hallintaa sekä varaston täsmäytystä.

Itse asiassa varastoautomaation vaikutus ulottuu paljon muutakin kuin pelkkä toiminnan tehokkuus. Se on innovaatioiden katalysaattori, joka antaa brändeille mahdollisuuden saavuttaa uusia asiakastyytyväisyyden ja kannattavuuden korkeuksia. Virtaviivaistamalla prosessejaan ja lisäämällä ketteryyttään brändit voivat sopeutua nopeasti muuttuviin markkinadynamiikoihin ja sijoittua pitkän aikavälin menestykseen yhä kiristyvässä kilpailuympäristössä.

Varastoautomaatio antaa D2C-brändeille mahdollisuuden menestyä ja laajentua maan syrjäisimpiinkin osiin. Sen avulla B2B/B2C-verkkokaupan, tukku- ja vähittäiskaupan yritykset voivat tavoittaa asiakkaat murto-osalla perinteisiin menetelmiin verrattuna. Jatkuvat parannukset automatisoinnissa mullistavat sen, mitä aiemmin pidettiin mahdottomaksi.

Ikivanha käsitys jakelusta tuotemerkkien romahtamisena on nyt muuttunut strategiseksi mahdollistajaksi. Jatkuvien varastoautomaatioinnovaatioiden ansiosta brändit voivat tarjota tehokkuutta ja monipuolisuutta virtaviivaistettujen prosessien avulla ja tuoda järjestystä toimitusketjun hallinnan muuten kaoottiseen maailmaan.

.)

Samankaltaiset artikkelit