Vaikuttaisiko muuttaminen Intian ulkopuolelle liike-elämän vuoksi asuinasemaani?

Would moving outside India for business purposes impact my residential status?

Vuoden 1961 tuloverolain (jäljempänä ’IT-laki’) 6 §:n 1 momentin mukaan yksityishenkilöä pidettäisiin Intiassa verotuksellisena, jos

* Hän on Intiassa 182 päivää tai enemmän kuluvan tilikauden aikana

* Hän on ollut Intiassa 365 päivää tai enemmän neljän vuoden aikana ennen kyseistä tilikautta ja Intiassa vähintään 60 päivää kyseisellä tilikaudella.

Tietotekniikkalain 6 §:n 1 momentin selitys 1(a) kuitenkin pidentää 60 päivän ajanjaksoa ja korvaa sen 182 päivään, jos Intian kansalainen on lähtenyt Intiasta työskentelyä varten Intian ulkopuolella.

Koska veronmaksaja ei ole ollut Intiassa vähintään 182 päivään, ensimmäinen ehto ei täyty. Lisäksi, koska verovelvollinen muuttaa ulkomaille työntekoa varten, toinen ehto ei myöskään täyty ja verovelvollista pidettäisiin verotuksessa ulkomailla.

Lisäksi Keralan korkein oikeus asiassa CIT vastaan ​​O. Abdul Razak, (2011) 337 ITR 350 (Ker.) sekä Mumbain tuomioistuin asiassa ACIT vs. M/s Shri Nishant Kanodia TS- 11-ITAT-2024 (äiti) on katsonut, ettei selityksessä 1(a) käytetylle sanalle ”työllisyys” ole tarkoitettu teknistä merkitystä. Sinänsä työskentelytarkoituksessa ulkomaille lähteminen merkitsisi vain sitä, että ulkomailla vieraileminen ja oleskelu ei saisi olla muita tarkoituksia, kuten turistia, sairaanhoitoa tai opiskelua tai vastaavaa varten.

Ulkomaille työntekotarkoituksessa lähteminen merkitsisi siis ulkomaille siirtymistä työhön tai mihin tahansa ammattiin, joka edellyttää itsenäistä ammatinharjoittamista, kuten yritystä tai ammattia. Sellaisenaan mainitun tapauksen perustelujen perusteella, jos tällainen verovelvollinen muuttaa ulkomaille liiketoimintaa varten, edellä mainittu toinen ehto ei täyty, eikä sillä sellaisenaan olisi vaikutusta asuinasemaan ja tällainen verovelvollinen kuitenkin olla verotuksessa ulkomailla asuva.

Samankaltaiset artikkelit