Välitysliikkeet nousevat Tata Steelissä Intian marginaalien pysyessä vahvoina – Market News

Tata Steel share price today

Joulukuun vuosineljänneksellä Tata Steel palasi kannattavuuteensa Intian toimintojensa joustavuuden vauhdittamana huolimatta haasteista, joita sen Alankomaiden ja Iso-Britannian segmentit kohtasivat vaimean kysyntätilanteen vuoksi.

Loka-joulukuun aikana teräksenvalmistaja raportoi konsernin nettotuloksesta 522 miljoonaa rupiaa, mikä merkitsee merkittävää käännettä sekä vuoden takaisesta että edellisestä neljänneksestä, jolloin tappioita aiheutui. Huolimatta 3 %:n laskusta konsernin liikevaihdossa, joka oli 55 312 miljoonaa rupiaa vuosineljänneksellä, Tata Steel osoitti parantunutta taloudellista suorituskykyä.

Tata Steelin konsolidoitu tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) kasvoi merkittävästi, yli 50 % edellisvuodesta ja oli 6 334 miljoonaa rupiaa. Tämä liikevoiton positiivinen kehitys jatkui, vaikka toimitusmäärät olivat tasaiset, ja osoitti parannusta edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Tata Steelin osake on noussut yli 2 % viimeisen 5 päivän aikana, mutta laskenut yli 3 % viimeisen kuukauden aikana. Keskipitkän ja pitkän aikavälin tuottoja tarkasteltaessa osake on noussut yli 10 % viimeisen 6 kuukauden aikana ja 13,31 % viimeisen vuoden aikana.

Jefferies säilyttää Tata Steelin ”Buy”-vaihtoehdon

Äskettäisessä raportissa Jefferiesin analyytikot antoivat näkemyksiä Tata Steelin kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta, mikä osoitti käyttökatteen huomattavan 47 %:n vuosineljänneksen nousun (QoQ), vaikkakin hieman jäljessä Jefferiesin odotuksista 3 %. Jefferies säilyttää Tata Steelin ”Buy”-luokituksen, jonka osakkeen tavoitehinta on 160 rupiaa.

Itsenäinen käyttökate tonnia kohden osoitti vahvan 21 %:n kasvun QoQ:lla ja oli 17 000 rupiaa. Raportissa kuitenkin korostettiin, että Tata Steel Europe (TSE) raportoi jälleen käyttökatteen tappion, mikä lisäsi vivahteikkaan näkökulman kokonaistulokseen.

Positiivista kehityskulkua ennakoiden Jefferies ennusti Tata Steelin Intian volyymin 12 %:n yhdistetyn vuotuisen kasvuvauhdin (CAGR) 24-26E tilikaudella. Nämä optimistiset näkymät johtuvat uuden 5 miljoonan tonnin vuosikapasiteetin (mtpa) käynnistymisestä.

Raportissa korostettiin Aasian teräsmarkkinoiden asettamia haasteita, kun teräksen erot lähestyivät tasoja, joita ei ole nähty sitten vuoden 2010. Huolimatta Aasian litteän teräksen (HRC) hintojen 22 prosentin laskusta maaliskuusta lokakuuhun 2023, myöhempi elpyminen 9 prosentista 570 dollariin on havaittu.

Jefferies huomautti teräksen kysynnän ja tarjonnan herkän tasapainon Kiinassa, mikä johtaa merkittävään vientiin ja vaikuttaa negatiivisesti eroihin.

Ottaen huomioon makrotalouden tilanne, Jefferies muutti osakekohtaista tulosta (EPS) laskemalla 25 FY:n osakekohtaista tulosta 8 % Intian uuden kapasiteetin hieman hitaamman ylösajon vuoksi. FY26 EPS kuitenkin tarkistettiin ylöspäin 5 %.

JM Financials jatkaa ostamista Tata Steelillä

JM Financial ylläpitää Tata Steelille ”BUY”-luokitusta, jonka osakkeen tavoitehinta on 145 rupiaa, mikä kuvastaa luottamusta yhtiön kestävyyteen ja strategisiin aloitteisiin dynaamisessa markkinaympäristössä.

JM Financialsin tuoreessa raportissa Tata Steel esitti vahvaa kehitystä kolmannella vuosineljänneksellä. Konsernin käyttökate oli 57,4 miljardia ruplaa, mikä ylitti JM Financialsin 47 miljardin ruplan arvion noin 22 prosentilla. Ylivoimainen tulos johtui ensisijaisesti Tata Steelin Intian toimintojen kiitettävästä tuloksesta, mikä kompensoi Euroopan sektorin jatkuvia tappioita.

Tata Steelin Intian-liiketoiminnan käyttökate kasvoi edellisestä neljänneksestä (QoQ) ja oli 16,9 tuhatta ruplaa tonnilta. Tämä nousu johtui varastojen sulkemisen suotuisista liikkeistä. Toisaalta Euroopan toiminnot raportoivat edelleen 178 dollarin EBITDA-tappion tonnilta verrattuna 168 dollarin tappioon toisella neljänneksellä.

Tämä johtui ensisijaisesti Alankomaiden masuunin uudelleenvuorauksen viivästymisestä. Eurooppalaisista haasteista huolimatta Tata Steel raportoi 5 miljardin ruplan voiton kolmannella vuosineljänneksellä. Nettovelka kasvoi hieman 774 miljardiin INR, mikä on 4 miljardia INR QoQ.

Raportin keskeisiä poimintoja ovat odotukset koksihiilen hintamuutoksista neljännellä vuosineljänneksellä, myönteisillä vaikutuksilla Intiassa, Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa. Lisäksi neljännen vuosineljänneksen ennakoidut nettorealisointiliikkeet hahmoteltiin, ja muutoksia odotetaan Intiassa, Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa.

Raportissa korostettiin, että Alankomaiden masuunin odotetaan olevan käytössä tammikuun 2024 loppuun mennessä, ja käyttökatteen odotetaan olevan positiivinen tilivuodelle 2025 mennessä. Tata Steelin tavoitteena on puolittaa tappiot Isossa-Britanniassa 25:een tilikauteen mennessä, ja Kalinganagarin vaiheittainen käyttöönotto on alkanut. , jonka määrän odotetaan kasvavan 0,7 miljoonaa tonnia 25:llä tilikaudella.

Samankaltaiset artikkelit