The Metaverse: Rohkea uusi maailma teollisuudelle – Digital Transformation News

metaverse is enhanced through augmented reality (AR), virtual reality (VR), and extended reality (XR) technologies

Historiallisesti pelien kaltaiset 3D-virtuaalimaailmat olivat digitaalisia paikkoja, jotka olivat olemassa itsenäisesti ja toimivat rinnakkain virtuaalisena multiversumina. 3D-internetin ja nousevien teknologioiden, kuten laajennetun todellisuuden (XR) ja digitaalisten kaksosten yhtymäkohta on kuitenkin luonut oikeat olosuhteet tälle virtuaaliselle multiversumille lähentyä ja kehittyä yhtenäiseksi, yhteentoimivaksi metaversumiksi. Metaverse-konsepti kattaa virtualisoidun ekosysteemin, tavat, joilla olemme vuorovaikutuksessa siinä, ja sen, minkä kanssa olemme vuorovaikutuksessa. Tämä uusi taso tuo mukanaan äärettömän potentiaalin laajemmalle yhteydelle ja inhimillisemmälle digitaaliselle kokemukselle.

Siirry Metaverseen

Teknologian muutokset tapahtuvat sekä nopeasti että hienovaraisesti, joten voi olla vaikea muistaa, milloin parannukset tulivat voimaan. Kaksiulotteisen (2D) Internet of Informationin haku-, palvelin- ja selaintoiminnot tuovat valtavan tietosanakirjan ulottuvillemme. Nyt 3-ulotteinen (3D) Internet of Value yhdistää meidät tietoon, palveluihin ja toisiimme dynaamisilla, interaktiivisilla tavoilla. Siinä yhdistyvät kaksi erilaista tekniikkaa – Internet ja 3D-grafiikka – jotta käyttäjät voivat kommunikoida muiden käyttäjien kanssa ja olla vuorovaikutuksessa virtuaalitilan ominaisuuksien kanssa reaaliajassa.

3D-internetin kautta metaversumi näyttää toisiinsa yhdistetyt palvelut virtuaalisina maailmoina luodakseen organisaation yhteenkuuluvuutta, joka uhmaa aikaa, etäisyyttä ja globaaleja häiriöitä. Tämä mahdollistaa paremman päätöksenteon asettamalla syvät datanäkymät ulottuvillemme ja helpottaa nopeampia prosesseja automatisoinnin ja pilvipohjaisen pääsyn kriittisiin tietoihin.

Koe Metaverse

Metaversumiin suunniteltu täysin mukaansatempaava kokemus paranee lisätyn todellisuuden (AR), virtuaalitodellisuuden (VR) ja laajennetun todellisuuden (XR) tekniikoiden avulla. Tämäntyyppiset laitteet poistavat avatarin välittäjänä ja antavat käyttäjille mahdollisuuden katsella mitä tahansa itse.

AR, VR ja XR antavat meille silmät kokea metaversumi. Niiden kautta tutkimme virtuaalista esitystä fyysisestä maailmasta ja siinä olevista asioista. Digitaaliset kaksoset kartoittavat fyysistä maailmaa yhteiskunnallisista ja kulttuurisista elementeistä tuotteisiin ja komponentteihin ihmisten järjestelmiin tavoilla, joita voidaan tarkastella, manipuloida ja ylläpitää digitaalisesti ja sitten soveltaa fyysiseen maailmaan. AR:n kautta näkemämme maailma voi monella tapaa olla tarkempi kuin se, jota näemme ilman. Tämä johtuu siitä, että AR-tekniikan avulla voimme ulottaa havainnointimme ohi ja poimia kontekstuaalisia yksityiskohtia tai simuloida skenaarioita, jotka ennustavat tulevaisuuden tapahtumia toimittamiemme syötteiden perusteella.

Digitaaliset kaksoset eivät ainoastaan ​​auta virtaviivaistamaan uusien tuotteiden suunnittelua ja kehitystä, vaan ne ovat myös korvaamattomia niiden valmistustilojen suunnittelussa. Yhdistetyistä lääkinnällisistä laitteista ja muusta terveydenhuollon tiedosta kerätyt tiedot voivat antaa meille mahdollisuuden luoda itsestämme identtiset digitaaliset kaksoset. Korvaamisen sijaan digitaaliset kaksoset ja metaversumi lisäävät ihmiskokemusta. Kaupungeista, joissa elämme, käyttämiimme tuotteisiin ja jopa omaan terveyteemme, metaversumi eliminoi ajan ja etäisyyden rajoitukset, jotka yhdistävät meidät tarvitsemiimme palveluihin ja ihmisiin, joihin luotamme.

Useilla aloilla nämä ominaisuudet sisältävät vallankumouksellisia mahdollisuuksia, jotka voivat koskettaa kaikkia organisaation osa-alueita. Tutkitaan joitain toimialoja, jotka jo käyttävät metaversumia.

Valmistus

Valmistajat voivat käyttää virtuaalisia ympäristöjä prototyyppien suunnitteluun ja testaamiseen, mikä antaa heille mahdollisuuden toistaa suunnitelmia nopeammin ja vähentää fyysiseen prototyyppiin liittyviä kustannuksia. Suunnitteluprosessissa etäyhteistyö mahdollistaa tiimien yhteistyön reaaliajassa fyysisestä sijainnistaan ​​riippumatta – tämä on korvaamaton etu maailmanlaajuisia asiakkaita palveleville valmistajille. Metaversumi tuo etuja myös työntekijöiden koulutukselle ja turvallisuudelle. Valmistajat voivat simuloida monimutkaisia ​​prosesseja, joiden avulla työntekijät voivat harjoitella turvallisessa, valvotussa ympäristössä ennen tehtäviensä suorittamista todellisessa maailmassa. Simulaatiokoulutussovellukset vähentävät virheitä ja vähentävät raportoitavien työpaikkatapahtumien riskiä, ​​mikä tekee työntekijöistä ja tiloista tehokkaampia.

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon alalla metaversumi voi parantaa terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta, tehostaa lääketieteellistä koulutusta ja tarjota uusia tutkimus- ja terapiatyökaluja. Telelääketieteen ominaisuudet mahdollistavat potilaiden ja palveluntarjoajien vuorovaikutuksen virtuaaliympäristössä ja mahdollistavat etäkonsultaatiot, diagnoosit ja hoidot. Lääketieteelliset simulaatiot parantavat terveydenhuollon koulutusta antamalla opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa toimenpiteitä virtuaalisesti, mikä antaa heille ensikäden kokemusta, joka hyödyttää todellisia potilaita. Terveystietojen visualisointi antaa potilaille ja lääkäreille syvemmän käsityksen sairauksista ja antaa heille mahdollisuuden työskennellä yhdessä räätälöidyn hoidon saamiseksi, josta molemmat osapuolet pitävät. Tutkijat voivat simuloida terveydenhuollon hoitoja ja testata niiden tehokkuutta, ymmärtää mahdollisia vuorovaikutuksia ja jopa tunnistaa muita sairauksia, joihin heidän hoidostaan ​​saattaa olla hyötyä.

Etäpalvelu

Kun XR-ominaisuudet paranevat jatkuvasti, metaversumi tulee entistä tärkeämmäksi etäpalvelun mahdollistamisessa. Metaversumi helpottaa etäkoulutusta ja tiedon siirtoa. Teknikot voivat harjoitella virtuaaliympäristössä ja hyödyntää reaaliaikaista tietoa, joka voi auttaa heidän taitojensa kehittämisessä ja vähentää kenttävirheitä matkan varrella. Tämä on erityisen hyödyllistä globaaleille palveluorganisaatioille, joissa tiimit ja asiantuntemus ovat hajallaan maantieteellisesti. Metaversen yhteistyö- ja viestintäedut antavat teknikot ja insinöörit työskennellä yhdessä reaaliajassa ratkaistakseen ongelmia, mikä parantaa vasteaikaa ja vähentää seisokkeja. Teknikot voivat käyttää metaversumien virtuaalisia ympäristöjä diagnosoidakseen ja korjatakseen ongelmia etänä itse, mikä parantaa palvelun laatua ja jatkuvuutta.

Tulevaisuus
Digitaalinen maailma antaa käyttäjille mahdollisuuden kokea tilanteet ikään kuin ne olisivat fyysisesti läsnä, ja metaversen mahdollistamat parannetut simulaatiot vähentävät riskejä, alentavat kustannuksia ja välttävät turhaa työvoimaa. Metaversumien todellinen potentiaali piilee siinä, kuinka sektorit pystyvät käyttämään sitä. Virtuaali- ja lisätty todellisuus sekä simulaatioteknologiat tuovat jo nyt monilla toimialoilla transformatiivisia etuja, ja tämä kasvaa edelleen.

Samankaltaiset artikkelit