Tekoälytyökalut muokkaavat verkkokoulutuksen tarjoamista ja kuluttamista

Cyient, Microsoft, Azure, Generative AI, automation, compliance, AI technologies

Suurin haaste verkko-oppimisen relevanssin ylläpitämisessä on sisältö, joka on kallista ja vaatii ainutlaatuista kieliosaamista ja opetussuunnittelua, varsinkin jos se on saatava saataville useilla maantieteellisillä alueilla ja räätälöidä eri segmenteille. Toistaiseksi e-learning-kehittäjät ovat käyttäneet animaatiota oikeiden ihmisten sijaan vuorovaikutuksessa oppijoiden kanssa. Kehittyvillä tekoälytyökaluilla on merkittävä vaikutus sisällön kehittämiseen, personointiin ja räätälöintiin.
Alamme nyt kokea verkko-oppimiskursseja, jotka ovat runsaasti videoita ja tehokkaalla tuotannolla on mahdollista räätälöidä eri yleisöille eri kielillä ja päivittää sisältöä tai integroida tarvittavaan videomateriaaliin. Siten kieli-, konteksti- ja kustannusesteet voidaan voittaa älykkäällä tekoälytyökalulla, joka tarjoaa kokonaan uuden oppimiskokemuksen.
Tekoälyalgoritmit voivat muuntaa raakadataa kiinnostavaksi sisällöksi, mikä säästää aikaa ja rahaa. Tämä on johtanut siihen, että monet organisaatiot ovat halunneet tarjota verkkokoulutusta alkuvaiheessa. Pelillistäminen verkko-oppimisessa edistää aktiivista oppimista, edistää tervettä kilpailua ja kannustaa jatkuvaan parantamiseen. Tekoälyllä toimiva virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus voivat tarjota opiskelijoille mukaansatempaavia ja interaktiivisia oppimiskokemuksia, jotka voivat olla kiinnostavampia ja tehokkaampia.
Tekoälytyökalut, kuten Jasper, Growthbar, Frase, jotka mahdollistavat oppimistulosten maksimoimisen, koska ne helpottavat mukautuvaa oppimista, voivat auttaa kohdennetun sisällön suunnittelussa, muokata opetus- ja/tai oppimistyyliä aiheen tai oppijoiden joukon mukaan.
Lisäksi analyysin ja ennakoivan mallinnuksen oivallusten avulla, joita tekoälytyökalut pystyvät tarjoamaan, opettajat ja kouluttajat pystyvät paikantamaan tulevien luokkien painopistealueita, muokkaamaan opetussuunnitelmaa ja ohjaamaan sisältöä yksilöiden tarpeiden mukaan.
Ennakoiva analytiikka auttaa myös yliopistoja ja yritysten koulutusryhmiä tunnistamaan opiskelijat, jotka todennäköisesti jäävät kesken ja saattavat vaatia huomiota etukäteen. Aiemmat chatbotit auttoivat oppijoita usein kysytyissä kysymyksissä staattisen tietokannan perusteella. Generatiivisen tekoälyn tulo ei ainoastaan ​​auta saamaan perussisältöä valmiiksi, vaan se auttaa myös mukauttamaan oppimateriaalia opiskelijatietojen perusteella.

Yksi haasteista tekoälyn roolissa verkko-oppimisessa on mahdollisuus hiipiä algoritmeihin. Jos tekoälytyökalujen kouluttamiseen käytetyt tiedot ovat puolueellisia, se voi johtaa vääristyneeseen oppimiseen, mikä johtaa optimaalisten oppimistuloksiin. Huolimatta mahdollisuudesta reaaliaikaiseen kurssikorjaukseen oppimisen eri vaiheisiin liittyvien tietojen perusteella, ihmisten rooli säilyy kriittisiä, koska ne tarjoavat emotionaalisen yhteyden ja kyvyn tehdä päätöksiä käytettävissä olevien vaihtoehtojen perusteella. Siksi tiivis yhteistyö tekniikkojen, opetussuunnitelmasuunnittelijoiden ja kouluttajien välillä olisi avain verkko-oppimisen tulevaisuuteen.

Samankaltaiset artikkelit