Sebi ehdottaa valinnaista välitöntä ratkaisua – Market News

SEBI, SCORES, latest news, top news, business news, market news,

Intian arvopaperi- ja pörssilautakunta (Sebi) julkaisi perjantaina kuulemisasiakirjan varojen ja arvopaperien välittömästä selvityksestä valinnaisena T+0-selvityssyklinä kahdessa vaiheessa.

Vaiheessa 1 se toteutetaan klo 13.30 asti tehdyissä kaupoissa ja varojen selvitys on suoritettava klo 16.30 mennessä. Vaiheessa 3 sekä rahastoille että arvopapereille suoritetaan välitön kauppavaihto. Tässä kaupankäyntiä tehdään klo 15.30 asti.

Kun vaihe 2 on toteutettu, valinnaisen T+0:n vaihe 1 lopetetaan, sanotaan. Tämä täydentää osakekassasegmentissä jo olemassa olevaa T+1-selvityssykliä.

Neuvotteluasiakirja ilmestyy noin kuusi kuukautta sen jälkeen, kun Sebin puheenjohtaja Madhabi Puri Buch sanoi, että markkinasäätelijä harkitsee kauppojen saman päivän selvitystä pörssissä maaliskuuhun 2024 mennessä ja lopulta reaaliaikaisen selvityksen.

Konsultaatioasiakirjassaan se totesi, että nykyaikana luotettavuus, alhaiset kustannukset ja nopea liiketoimien nopeus ovat tärkeitä ominaisuuksia, jotka houkuttelevat sijoittajia tiettyihin omaisuusluokkiin. Siinä määrin selvitysajan lyhentäminen ja siten intialaisten arvopapereiden kaupankäynnin toiminnan tehostaminen voi edelleen houkutella ja pitää sijoittajia tähän omaisuusluokkaan.

”Tässä suhteessa on suunniteltu, että osakerahasegmentille voidaan nykyisen T+1-selvityssyklin lisäksi ottaa käyttöön lyhyempi selvitysjakso vaihtoehtona”, se sanoi.

Ensinnäkin T+0-selvitykseen kelpaavia arvopapereita ovat 500 parasta pörssiyhtiötä markkina-arvon perusteella. Ne kuitenkin siirretään kolmessa 200, 200 ja 100 erässä alimmasta markkina-arvosta korkeimpaan.

Vaikka monet ovat ilmaisseet huolensa siitä, että tämä saattaa nostaa sijoittajien rahoituksen kustannuksia, Sebi sanoi, että sen tietojen mukaan suuri osa yksityissijoittajista tuo etukäteisvaroja ja arvopapereita ennen tilauksen tekemistä. Esimerkiksi: Kesäkuussa 2023 noin 94 prosentissa toimitusperusteisista kaupoista, joiden arvo oli enintään 1000 000 rupiaa per tapahtuma, sijoittajat maksoivat varoja ja arvopapereita ennenaikaisesti.

”Tällä asiakaskunnalla on jo varoja ja arvopapereita, jotka on asetettu saataville ennen tilauksen tekemistä”, konsultaatiopaperissa todettiin.

Huolien siitä, että samojen arvopaperien hinnassa saattaa esiintyä eroja eri selvityssykleissä, sääntelijä sanoi, että likviditeetti- ja hintavajeet korjataan, koska markkinatoimijat pääsevät sekä T+0- että T+1-markkinoille.

Sääntelyviranomainen on myös uskonut, että mahdolliset eroavaisuudet syrjäyttäisivät arbitraasit. Sen ratkaisu: Eri segmenttien – T+0 ja T+1 – saman pätkän hintojen eroavuudet voidaan korjata ottamalla hintaluokit (esimerkiksi 100 peruspistettä) näiden kahden segmentin välille… ”jotka varmistavat rajoitetun hintaeron. T+1-selvitysjakson ja T+0:n tai välittömän selvitysjakson välillä. Lisäksi tämän segmentin osallistumisen lisääntyminen ja aktiiviset arbitraasit voivat pienentää hintaeroja”, se sanoi.

Parin viime vuosikymmenen aikana selvitysten aikajana on laskenut merkittävästi – T+5 vuonna 2002 T+1:een vuonna 2021. Viimeisin sykli T+0 olisi toinen suuri kehitysaskel osakemarkkinoiden toimijoille.

Sebi on pyytänyt kommentteja yleisöltä tammikuun 12. päivään asti.

Samankaltaiset artikkelit