Rautatieosakkeiden ralli jatkuu: IRFC, RVNL ja muut rautatieosakkeet tuottivat tammikuussa jopa 70 % – Market News

Railway stocks share price

Rautatieyhtiöiden, mukaan lukien IRFC (Indian Railway Finance Corporation) ja Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), osakkeet jatkoivat nousuaan lauantaina ja jatkoivat ennätysmatkaansa. Osakkeet ovat nousseet merkittävästi 50 prosentista 70 prosenttiin, ja ne ovat osoittaneet poikkeuksellista kehitystä pelkästään tammikuussa.

Lauantaina IRFC:n osakkeet nousivat jälleen 9 prosenttia, mikä nosti sen markkina-arvon 2,28 lakh croreen. Tämä asettaa IRFC:n Power Gridin ja 21 muun Nifty-yrityksen edelle. Osake on erityisesti osoittanut joustavuutta noussut yhdeksässä 10 viimeisestä kaupankäyntisessiosta ja noussut 99 rupiasta nykyiseen 175 rupiaan.

Samaan aikaan RVNL:n osakkeet jatkoivat nousuaan 10. peräkkäisenä päivänä keräten vaikuttavan 75 % nousun tänä aikana. Osakkeelle on myös leimattu kova kaupankäyntivolyymi, joka on tällä hetkellä neljä kertaa korkeampi kuin sen 20 päivän keskiarvo tähän aikaan päivästä.

Myös muut rautatiealaan liittyvät osakkeet, kuten Railtel, IRCTC ja IRCON International, ovat nousseet 3–10 prosenttia. Etenkin IRCONin osakkeet ovat nousseet yhdeksässä 10 viimeisestä kaupankäyntisessiosta keräten lähes 40 % nousua.

Tämä rautatieosakkeiden nousu korostaa alan jatkuvaa noususuuntausta, ja sijoittajat hyötyvät näiden julkisen sektorin osakkeiden (PSU) vahvasta kehityksestä. Sijoitusfilosofia tässä tapauksessa korostaa sektoritrendien pitkän aikavälin potentiaalin hyödyntämistä sen sijaan, että keskittyisi pelkästään lyhyen aikavälin hyötyihin.

Lupaavien PSU-osakkeiden ennakoiva tunnistaminen rautatiealalla on linjassa tämän optimistisen pitkän aikavälin perspektiivin kanssa, mikä edistää näiden osakkeiden sijoittajien jatkuvaa menestystä. Rallin jatkuessa markkinaosapuolet seuraavat tiiviisti näitä rautatiekalustoja jatkokehityksen ja mahdollisten mahdollisuuksien varalta.

”Rautatiesektorin osakkeiden viimeaikainen nousu johtuu useista keskeisistä tekijöistä, jotka parantavat niiden pitkän aikavälin kasvunäkymiä. Käytämme strategista sijoituslähestymistapaa, joka kattaa ”vanhan talouden” ja ”uuden talouden” trendit. Tällä hetkellä Intiassa on meneillään vaihe, jota luonnehditaan ”vanhan talouden juoksuksi”, mikä korostaa pääomamenojen (Capex) ja korkoherkkien sektoreiden merkitystä”, sanoi Anirudh Garg, INVAssetin kumppani ja rahastonhoitaja.

Garg sanoi myös, että yksi merkittävä tekijä viimeaikaisen nousun takana on rautatieministeri Ashwini Vaishnavin ilmoitus 3000 uuden Vande Bharat -junan käynnistämisestä. Lisäksi kunnianhimoinen suunnitelma sijoittaa massiiviset 7 biljoonaa rupiaa rautatiealalle seuraavan vuosikymmenen aikana merkitsee valtavaa kehitystä. Nämä merkittävät investoinnit osoittavat rautatiealan vahvan ja kestävän kasvun, mikä puolestaan ​​hyödyttää rautatiealan osakkeita avaintoimijoina rautatieomaisuuden rahoittamisessa.

Samankaltaiset artikkelit