Pitkäaikaiset salkut ovat valmiita tuottamaan suotuisaa tuottoa

mutual funds, mutual fund, personal finance, portfolio

Sijoittajien tulisi nyt panostaa pitkäaikaisiin velkasijoitusrahastoihin tarttuakseen tilaisuuteen saada pääoman arvonnousua. Koska välibudjetissa on asetettu alhaisempi lainanottotavoite seuraavalle tilikaudelle, se vähentää valtion paperin tarjontaa ja laskee tuottoja. Ja kun joukkolainojen tuotot laskevat, hinnat nousevat ja pitkäaikaiset korkorahastot hyötyvät eniten.

Asiantuntijoiden mukaan sijoittajien tulisi harkita vedonlyöntiä pitkäaikaisista velkarahastoista budjetin jälkeen useista syistä. Ensinnäkin ennustettu julkisen talouden alijäämä vuodelle 25 ja odotettu bruttolainanoton lasku viittaavat positiivisiin näkymiin joukkovelkakirjamarkkinoilla.

Toiseksi, Intian keskuspankin johdonmukainen taukoasento huhtikuusta 2023 lähtien ja maailmanlaajuinen joukkovelkakirjalainojen sisällyttäminen lisäävät edelleen velkavirtaa, lisäävät kysyntää ja vahvistavat sijoittajien luottamusta.

Fisdomin tutkimuksen johtaja Nirav Karkera sanoo, että nämä trendit viittaavat siihen, että joukkolainojen tuotot todennäköisesti laskevat edelleen, mikä saattaa johtaa pääoman arvonnousuun sijoittajien kannalta. ”Nämä tekijät vahvistavat yhdessä sijoittajien tarvetta harkita pitkäaikaisia ​​velkarahastoja, mikä tarjoaa mahdollisuuden mahdollisiin pääomavoittoihin”, hän sanoo.

Samoin Soumya Sarkar, yksi Wealth Redefinen perustajista, sanoo, että kun valtion lainanotto vähenee, joukkovelkakirjat todennäköisesti pehmenevät, mikä johtaa niiden arvon laskuun.

”Pitkäaikaiset salkut ovat valmiita tuottamaan suotuisaa tuottoa. Sijoittajat saattavat kokea sopivaksi allokoida varoja pitkäaikaisiin korkorahastoihin hyödyntäen korkomarkkinoiden heikentynyttä tuottoa”, hän sanoo.

Hyväksy tankostrategia

Vaikka nykyinen korkoympäristö saattaakin vaikuttaa suotuisalta, on tärkeää välttää koko sijoitussalkun allokointia pitempiaikaisiin arvopapereihin. Korkosijoitusten tavoitteena on ensisijaisesti pienentää salkun kokonaisriskiä, ​​eikä keskittyä pelkästään arvonnousuun. Sijoittajien ei pitäisi luottaa kierrätysriskiin ainoana parametrina velkasalkkuaan rakentaessaan, ja heidän tulee pitää mielessä muut makrotekijät, kuten luoton laatu, duraatio, markkinaolosuhteet, makroympäristö ja sijoitustavoitteet, varmistaakseen monipuolisen ja tasapainoisen lähestymistavan velkasalkun rakentaminen.

Karkera ehdottaa, että sijoittajien tulisi omaksua tankostrategia. ”Heidän tulisi allokoida 40 prosenttia varoistaan ​​lyhytaikaisiin optioihin, kuten kohdematuriteettirahastoihin, minimoidakseen kierrätysriskin. Heidän tulisi allokoida loput kullattuihin rahastoihin, joiden duraatio on pidempi”, hän sanoo. ”Tämä tasapainoinen lähestymistapa auttaa sijoittajia hajauttautumaan ja hallitsemaan tehokkaasti velkasalkkunsa maturiteettiriskiä.”

Mitä pitää mielessä

Ennen pitkäaikaisiin rahastoihin sijoittamista sijoittajan tulee arvioida tuottojen vaihtelua ja tarkkailla, ovatko ne nousussa vai laskussa. Vallitseva trendi viittaa tuottojen laskusuuntaan. Heidän tulee arvioida huolellisesti nykyinen korkoympäristö ottaen huomioon sekä pääomavoittojen mahdollisuus alhaisen koron ympäristössä että tappioiden riskin, jos korot nousevat.

Hajauttaminen joukkovelkakirjatyypeille, sektoreille ja liikkeeseenlaskijoille on ratkaisevan tärkeää riskien tehokkaan hajauttamisen kannalta. Kulutussuhteiden vertailu sekä sijoitustavoitteiden ja riskinsietokyvyn yhteensovittaminen ovat myös olennaisia ​​toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että sijoittajat valitsevat taloudellisiin tavoitteisiinsa sopivat ja riskialttiit rahastot.

Nykyisessä skenaariossa, jossa tuotot ovat laskemassa, sijoittajien tulisi valita korkeatuottoiset sijoitukset. Huolimatta kierrätysriskistä tämä vaihtoehto houkuttelee, koska sen avulla sijoittajat voivat turvata korkeamman tuoton nyt. ”Koska uusilla joukkovelkakirjoilla on todennäköisesti alhaisempi tuotto eräpäivään (YTM), korkeatuottoisten tuotteiden lukitseminen antaa sijoittajille mahdollisuuden hyödyntää vallitsevia korkoja ja hyötyä mahdollisista tulevista koronlaskuista”, Sarkar sanoo. Tämä strateginen askel saa sijoittajat nauttimaan suotuisista tuotoista muuttuvien markkinaolosuhteiden keskellä.

Samankaltaiset artikkelit