Paradigman muutokset geopolitiikassa muokkaavat Intian kiinteistöjä

PFRDA, NPS, ICICI Prudential Pension Fund, HDFC Pension Fund, pension fund higher returns, top news, latest news, business news,

Vuotta 2023 ovat leimanneet suuret globaalit taloussokit, kuten Venäjän ja Ukrainan välinen sota, NATO-jännitteet, painostuneet Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteet, energia- ja ruokakriisi, kyberhyökkäykset ja ilmastoriski. Nämä shokit ovat johtaneet merkittävään geopoliittiseen suuntautumiseen. Se on myös johtanut lähestyvään talouden taantumaan läntisissä talouksissa, mikä on asettanut maailmantalouden erittäin haavoittuvaan asemaan. COVID-19 on toinen polarisoiva ongelma, jolla on monia taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia. Nämä globaalit jännitteet ovat vaikuttaneet haitallisesti myös Intian BKT:hen ja talouskasvuun.

Intian kiinteistösektori osoitti kestäviä kasvunäkymiä tällaisten jännitteiden keskellä. Intian taloutta vauhdittivat vahvat pääomamarkkinat, kasvava valmistussektori, PLI-järjestelmät, valtion tuki multimodaalisen infrastruktuurin kehittämiseen, investointien vähentäminen pääoman ulosvirtauksen lisäämiseksi, kestävä kulutus, parantunut työllisyys, suotuisa väestörakenne, vahvat ulkomaiset, institutionaaliset ja kotimaiset investoinnit. . Tästä johtuen Intian kiinteistöala, jonka kerrannaisvaikutus on 270 liittoutunutta toimialaa, on saavuttanut ennätysliiketoiminnan.

Intian kiinteistöala pystyi nopeasti sopeutumaan nouseviin globaaleihin markkinoiden dynamiikkaan ja auttoi sitä saamaan kilpailuetua. Tarkastellaan joitain tärkeimpiä trendejä, jotka ovat muokanneet kiinteistöjen maisemia geopoliittisten muutosten seurauksena seuraavasti:

 • Intian suotuisalla kotimaan skenaariolla oli keskeinen rooli kiinteistöjen kasvun vahvistamisessa. Hallituksen ja sääntelyelinten vahvistamat toimenpiteet, kuten politiikan uudelleenjärjestelyt, finanssi- ja rahapoliittiset elvytystoimet, investointien vähentäminen, tuet ja verohelpotukset, ovat ennustaneet hyvää kiinteistöille. Tällaiset kasvun mahdollistajat ruokkivat asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöjen kysyntää kaikkialla Intiassa.
 • Toimiala koki radikaalin muutoksen kuluttajien käyttäytymisessä pandemian uhan jälkeen. Varakkaiden keskiluokan tulojen kasvu helpotti elämäntapalähtöistä kulutusta. Kehittäjät ennustivat ennätyksellisen korkeaa myyntiä keskisuurten ja luksusasuntojen segmenteissä korostaen monikäyttöisen, hyvinvointikeskeisen ja yksityisyyteen perustuvan asumisen tärkeyttä. Ensiasunnon ostajien määrä on kasvanut huomattavasti vakaiden korkojen, merkkiasuntokannan saatavuuden ja uusien elämäntapapalveluiden ansiosta. Huippu asuntojen vuokrat ovat saaneet vuokraa suosivat kuluttajat asunnonomistajiksi.
 • Kuluttajien ajattelutavan siirtyminen säästämisestä sijoittamiseen on myös kuratoinut uusia trendejä Intian kiinteistöalalla. Synkkä geotaloudellinen skenaario korkeine korkoineen, markkinoiden volatiliteettiineen ja rahoitusvaihteluineen tekee sijoittamisesta epävarmaa. Intian vahva taloudellinen nousu on pakottanut sijoittajat asettamaan etusijalle investoinnit fyysiseen omaisuuteen. Näin ollen sijoittajat keskittyvät nyt sijoitustason A omaisuuseriin asuin- ja kaupallisissa segmenteissä.
 • Intian pääomamarkkinoiden vahva kehitys on osoittautunut lisätulonlähteeksi kuluttajille. Käytettävissä olevien tulojen kasvu kannustaa kuluttajia investoimaan parempaan asumiseen ja elämäntapoihin. Yksityishenkilöt voivat hyödyntää pääomatuloja sijoittamalla kiinteistöihin, vaurautta tuottavaan omaisuuteen. Tämä on lisännyt markkinoiden likviditeettiä ja tarjonnut rakennuttajille lisärahoitusta uusien kiinteistöjen kehittämiseen.
 • Intian kiinteistömarkkinoiden toimijat ovat vähentäneet velkoja kassavirran tehostamiseksi ja terveen taseen ylläpitämiseksi. Kiinteistömarkkinoilla on havaittavissa taloudellisesti kannattavien projektien nousua lisääntyneen taloudellisen varovaisuuden vuoksi.
 • Rakennuttajat hankkivat maa-alueita räjähdysmäisesti lisätäkseen markkinaosuuttaan vastauksena kuluttajien tasaiseen kysyntään. Viime mailin yhteyksien ilmaantumisen vuoksi kehittäjät muuttavat uusia sisämaata nouseviksi talouskäytäviksi. Näin ollen 24. tilikauden liiketoiminnan näkymät vaikuttavat lupaavilta.
 • Vahvat luottomarkkinat vakaiden korkojen alaisina ohjaavat edelleen kiinteistöliiketoimintaa 24. tilikaudella. Siten kehittäjät voivat investoida uusiin projekteihin, kasvattaa varastotasoja ja viedä kiinteistömarkkinoita eteenpäin.
 • Intian kiinteistötarjonta on aktiivisesti kuromassa kiinni jatkuvaa kysyntää. Tämä on johtanut tasapainoisempaan markkinaan, jossa kiinteistöjen hinnat ovat vakaat ja asunnonostajien ja sijoittajien vaihtoehtoja on lisätty.
 • Viime vuosina markkinoilla on ollut tarjolla useita uusia yritysrahoitustapoja. Näitä ovat listautumisannit (IPO), vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (AIF), osaomistus, kiinteistösijoitusrahastot (REIT), infrastruktuurisijoitusrahastot (InvIT) ja pääomasijoitusrahastot. Nämä rahoitusmahdollisuudet ovat tarjonneet kehittäjille vaihtoehtoisia pääomanlähteitä, joiden avulla he voivat investoida uusiin hankkeisiin ja tutkia innovatiivisia liiketoimintamalleja.
 • Paluu toimistoon -ilmiö on herättänyt uudelleen kaupalliset vuokramarkkinat. Olemme todistamassa toimistotilojen käyttöasteen nousua, kun yritykset jatkavat toimintaansa ja monipuolistavat jalanjälkeään eri maantieteellisillä alueilla. Tämän seurauksena toimistovuokrat ja uudet lujitetilat ovat lisääntyneet, mikä on antanut sysäyksen liikekiinteistöille.
 • Intian kiinteistöjen kysyntä ei rajoitu IT-alaan. Ei-IT-sektorit, kuten terveydenhuolto, koulutus, tutkimus- ja kehitystoiminta, lääketeollisuus, uusiutuvat energialähteet, verkkokauppa ja BFSI, ovat myös todistamassa merkittävää kasvua ja edistävät toimistotilojen kysynnän voimakasta nousua. Tämä kysynnän monipuolistuminen kannustaa kehittäjiä palvelemaan laajempia markkinoita ja luomaan räätälöityjä tiloja.
 • Tason 2 kaupunkien nousu on kiihtynyt merkittävästi viime vuosina. Nämä suurkaupunkialueiden ulkopuolella sijaitsevat kaupungit tarjoavat edullisia asumisvaihtoehtoja, alhaisemmat elinkustannukset ja helpon pääsyn suuriin kaupunkeihin. Ne ovat houkuttelevia myös yrityksille, jotka etsivät halvempia työvoimakustannuksia. Tason 2 kaupungeista on tulossa yhä suositumpia sekä yritysten että ihmisten keskuudessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kiinteistöalalla on edessään sekä mahdollisuuksia että haasteita vuonna 2024. On välttämätöntä, että alan toimijat tunnistavat kotimaiset trendit, kuten nopea kaupungistuminen, lisääntyvä keskiluokka, väestötiheys, nopea infrastruktuurikehitys, digitalisaatio ja kestävyys. asettaa tulevaisuuden liiketoimintatavoitteensa. Lisäksi asuntoalan tulee keskittyä tarjoamaan kohtuuhintaisia ​​asumisratkaisuja kasvavan väestönsä tarpeisiin. Tulevilla Intian parlamenttivaaleilla 2024 on ratkaiseva rooli alan tulevan strategian määrittelyssä.

Lisäksi toimialan pitkän aikavälin elinkelpoisuuden varmistamiseksi on elintärkeää, että ala panostaa työvoiman koulutukseen ja kehittämiseen. Myös ulkoisia sokkeja, kuten kauppasotaa, valuuttakurssien vaihtelua ja geopoliittisia jännitteitä, tulee seurata tarkasti. Siten ala on erittäin toiveikas Intian kiinteistöalan vahvasta suorituskyvystä seuraavana kalenterivuonna 2024.

Samankaltaiset artikkelit