o9 Ratkaisuja generatiivisen tekoälyn sisällyttämiseksi alustalle

o9 Solutions is a software platform provider for integrated planning and decision-making

Virallisen tiedotteen mukaan o9 Solutions, integroidun suunnittelun ja päätöksenteon ohjelmistoalustan toimittaja, ilmoitti generatiivisen tekoälyn lisäämisestä Digital Brain -alustaan. Generatiivisen tekoälyn käyttö johtamisessa ja päätöksenteossa yhdistettynä sen päästä päähän -toimitusketjuihin ja integroituihin suunnitteluprosesseihin saattaa parantaa muun muassa tuottavuutta, tietämystä ja muutosta.

”Generative AI Large Language Model (LLM) -tekniikalla voi auttaa käyttäjiä olemaan paljon helpompaa. Mutta pohjimmiltaan teknologian soveltaminen yrityssuunnittelun ja liiketoiminnan päätöksenteon monimutkaisten haasteiden ratkaisemiseen vaatii paljon innovaatioita”, o9 Solutionsin toinen perustaja, toimitusjohtaja Chakri Gottemukkala selittää.

Uskotaan, että yritys ilmoitti käynnistävänsä beta-generatiivisia tekoälyohjelmia asiakkaiden kanssa parantaakseen Digital Brain -alustan ominaisuuksia.

Lisäksi ”Generatiivisella tekoälyllä uskotaan olevan pelin muuttava potentiaali muuttaa suunnittelua ja päätöksentekoa. Yritysten tuottavuus, yhteistyö ja osaaminen paranevat todennäköisesti tulevina vuosina”, Gottemukkala totesi.

Samankaltaiset artikkelit