Naisten asunnonostajien nousu Intian kiinteistömaailmassa

The rise of female homebuyers in India’s real estate landscape

Intian kiinteistöala on vuosikymmenten ajan ollut pääosin miesvaltainen, ja miehet ovat tyypillisesti ottaneet pääasiallisen päättäjän roolin kiinteistökaupoissa. Yhteiskunnalliset normit ja kulttuuriset odotukset syrjäyttivät naiset usein toissijaisiin asemiin asunnon ostamiseen liittyvissä asioissa, vahvistaen perinteisiä sukupuolirooleja ja rajoittamalla heidän agentuuriaan kiinteistöasioissa.

Skenaario on kuitenkin muuttunut radikaalisti viimeisen vuosikymmenen aikana. Koska naiset muodostavat nyt 33 prosenttia Intian työvoimasta, heidän vaikutusvaltansa ja osallistumisensa kiinteistöalalla sekä myynninedistäjinä että asunnon ostajina ovat nousussa.

Asunnon omistaminen on merkittävä kulmakivi jokaisen yksilön rahoitussalkussa. Naiset on pitkään tunnustettu kodin hankintaa koskevassa keskeisessä päätöksentekoprosessissa keskeisiksi vaikuttajiksi ja päättäjiksi. Ne ovat kuitenkin siirtymässä ensisijaiseen omistukseen erityisesti nykyisen markkinadynamiikan taustalla. Nykyään kiinteistöistä on tullut turvallinen rahoitusvara, joka ohittaa perinteiset sijoitukset, kuten kullan ja osakkeet. Taloudellinen riippumattomuus on etusijalla, joten asunnon ostaminen on naisten harkituin valinta. Olemme havainneet Magicbricks-alustalla naisostajien määrän huomattavan 16 prosentin kasvun vuosina 2020–2023, mikä tukee tätä suuntausta entisestään. Työllisyyskehityksen mukaisesti heidän osallistumisensa on kasvussa pääkaupunkiseudulla.

Chennain, Thanen ja Bengalurun kaltaisissa kaupungeissa lähes 35 % Magicbricksin asiakkaista on naisia, mikä osoittaa heidän kasvavan kiinnostuksensa kiinteistön omistukseen. Myös heidän kiinnostuksensa reuna-alueita, kuten Navi Mumbai, kohtaan on kasvanut merkittävästi vuodesta 2020 lähtien.

Useat tekijät ovat vaikuttaneet naisten asunnonostajien määrän kasvuun Intiassa. Taloudellinen vaikutusvalta, koulutuksellinen näkyvyys ja muuttuvat yhteiskunnalliset asenteet sukupuolten tasa-arvoa kohtaan ovat antaneet naisille mahdollisuuden hallita omaa taloudellista tulevaisuuttaan ja tehdä itsenäisiä päätöksiä kiinteistön omistamisesta. Lisäksi hallituksen aloitteet, kuten leimaveron alentaminen, veroedut ja asuntolainakorkojen alentaminen, ovat edistäneet naisten asuntoa.

Kehittäjät vastaavat myös muuttuviin demografisiin tekijöihin priorisoimalla naisostajien erityistarpeet. Turvallisuuden ja sosiaalisen infrastruktuurin korostamisen lisäksi kehittäjät ottavat huomioon myös naisten mieltymykset talon pohja- ja suunnittelussa. Lisäksi monet kehittäjät tarjoavat houkuttelevia alennuksia ja kannustimia asunnon ostajille.

Prioriteettien kehittyessä nykyaikaiset naiset asettavat yhä enemmän taloudellisen tasa-arvon ja lukutaidon tärkeäksi osaksi elämäänsä. Teknologia on ollut mahdollistaja tässä prosessissa, tarjoten heille asiaankuuluvaa tietoa ja asiantuntijaneuvoja online-alustoilla, jotka helpottavat kiinteistöjen hakua, vertailua ja päätöksentekoa. Nämä työkalut antavat naisille mahdollisuuden tehdä tutkimusta, tutkia vaihtoehtoja ja tehdä tietoisia valintoja aiemmasta kiinteistöalan kokemuksestaan ​​riippumatta.

Pohjimmiltaan se, että naiset vahvistavat läsnäolonsa kiinteistönomistuksessa, ei vain heijasta heidän kehittyvää taloudellista riippumattomuuttaan, vaan myös korostaa oikeudenmukaisemman ja osallistavamman ekosysteemin luomisen merkitystä kiinteistöalalla. Tulevaisuus tarjoaa naisille lupaavia mahdollisuuksia jatkaa kiinteistömaiseman muokkaamista ja asunnonomistustoiveiden toteuttamista.

Samankaltaiset artikkelit