Näin maksimoit verosäästösi vuonna 2024

How to maximize your tax savings in 2024

Verojen maksaminen on väistämätön osa taloudellista vastuuta. Ennakoiva verosuunnittelu on kuitenkin keskeinen mekanismi verotaakan minimoimiseksi. Vaikka käsitys merkittävistä veronmaksuista saattaa tuntua pelottavalta, tuloverolaki tarjoaa erilaisia ​​tapoja hakea vähennyksiä ja vapautuksia, mikä tarjoaa mahdollisuuksia verovelkojen keventämiseen.

Tilikauden 2023-24 lähestyessä loppuaan, on nyt hyvä hetki tarkastella veroennustetta ja suunnitella sopivia investointeja. Tämä on se aika vuodesta, jolloin työntekijät ryntäävät toimittamaan työnantajilleen lopullisia verotodistuksia palkkatulonsa verovelvollisuuden laskemiseksi.

Tässä on joitain keskeisiä näkökohtia verosäästöihin kuluvan tilikauden aikana:

Lukuisat hallituksen määräämät järjestelmät tarjoavat korkean tuoton kokonaissijoitukselle yhdistettynä verovapautuksiin. Näitä järjestelmiä ovat julkiset eläkerahastot (PPF), osakesidonnaiset säästöjärjestelmät (ELSS), kansallinen eläkejärjestelmä (NPS), Sukanya Samriddhi Yojana (SSY), kansallinen säästötodistus (NSC) jne. Yksityishenkilöt voivat hyödyntää näitä vaihtoehtoja vaatiakseen vähennystä 80C § 1,5 000 rupiaan asti verotettavasta tulosta.

Vaikka 1,5 000 rupiaa voidaan vähentää pykälän 80C nojalla henkivakuutusmaksuun, työntekijöiden eläkerahastoon, asuntolainapääoman takaisinmaksuun, kahden lapsen kouluttamisesta maksettaviin lukukausimaksuihin ja muihin edellä mainittuihin tarkoituksiin tehdyistä sijoituksista, on harkittava verosäästöjä luvun ulkopuolella. 80C.

Maksu NPS:lle voi tarjota jopa 50 000 Rs:n lisävähennyksen kohdan 80CCD(1B) mukaisesti. Työnantajan maksu NPS:ään tarjoaa myös 80CCD:n (2) pykälän mukaisen vähennyksen, joka on enintään 10 % peruspalkasta.

Sairausvakuutusmaksuista, jotka kattavat itsensä, puolison ja huollettavana olevat lapset, yksityishenkilöt voivat vaatia enintään 25 000 rupiaa. Vanhemmille voidaan hakea 25 000 rupiaa lisävähennystä sairausvakuutusmaksusta. 25 000 rupiaa nostetaan 50 000 rupiaan, jos joku vakuutetuista on eläkeläinen (60 vuotta täyttänyt henkilö). Enintään 5 000 Rs vähennys tilivuotta kohden sallitaan ennaltaehkäisevistä terveystarkastuksista 25 000 tai 50 000 rupiaa tapauksen mukaan. Myös eläkeläisten terveyden ylläpitämisestä ilman sairausvakuutusta aiheutuneet sairaanhoitokulut voidaan vähentää 80D §:n mukaisen rajan mukaisesti.

Pykälä 80E sallii yksityishenkilöiden vaatia vähennystä itselleen, puolisolle tai lapsille maksettujen koulutuslainojen koroista. Toisin kuin muissa verohyötysijoitusmuodoissa, tämän pykälän mukaisella vähennyksellä ei ole rajaa, ja se voidaan vaatia tilikauden aikana maksettuihin korkoihin asti.

Jos palkansaaja ei sisällä talovuokraa (HRA) -osaa, voivat palkansaajakorvaukset vaatia 80GG:n mukaista vähennystä maksetusta vuokrasta tietyin rajoituksin.

§ 80TTA sallii yksityishenkilöiden vaatia vähennyksiä säästötilien koroista, enintään Rs. 10 000. Vanhuksille 80TTB:n pykälä sallii suuremman vähennyksen, joka on enintään Rs. 50 000 sekä säästö- että kiinteätalletusten korkoa.

Lisäksi 80G pykälä mahdollistaa vähennyksen vaatimisen tietyille hyväntekeväisyysjärjestöille tai rahastoille tehdyistä lahjoituksista. Vähennys on rajoitettu 100 %:iin tai 50 %:iin lahjoitetusta summasta rahastosta riippuen, kelpoisuusrajalla tai ilman kelpoisuusrajaa.

Kun kyseessä on omavarainen kiinteistö, jokainen asuntolainan EMI:n maksamisesta vastaava osaomistaja voi erikseen vaatia enintään 2 00 000 Rs vähennyksen asuntolainan koroista. On tärkeää huomata, että kaikkien omistajien/lainaajien vaatimien korkojen yhteissumma ei saa ylittää lainasta maksettua todellista kokonaiskorkoa. Lisäksi pääoman takaisinmaksusta voidaan tehdä 80C pykälän mukainen vähennys, jolloin yksityishenkilöt voivat vaatia jopa 1,5 lakhin rupiaa.

Lisävähennystä voidaan hakea vuosittain 80EE ja 80EEA pykälän mukaisesti asuntolainalle maksetuista koroista enintään 50 000 ruplaa ja 1 50 000 rupiaa kohtuuhintaisten asuntojen hankkeista edellyttäen, että tietyt ehdot täyttyvät. Asuntolaina on haettava 1.4.2016-31.3.2017 u/s 80EE vähennyksen hakemiseksi ja 1.4.2019 ja 31.3.2022 u/s 80EEA vähennyksen hakemiseksi.

Palkkatyöntekijät, jotka saavat asunnon vuokratukea osana palkkaa ja joille on aiheutunut vuokrakuluja, voivat hakea vuoden 1961 tuloverolain u/s 10(13A) HRA-vapautusta tietyin rajoituksin.

Palkan osana lomamatkaedun saaneet toimihenkilöt voivat hakea vapautusta itselleen, puolisolle, huollettavana oleville lapsille, sisaruksille ja huollettaville vanhemmille aiheutuneista todellisista matkakuluista. Tätä myönnytysoikeutta voidaan käyttää kahdesti neljän vuoden jaksossa, ja nykyinen jakso ulottuu vuosille 2022–2025. On tärkeää huomata, että LTC-hakemus tulee käsitellä yksinomaan palkanmaksuvähennyksellä.

Vuodesta 2023-24 alkaen yksinkertaistettu verojärjestelmä on oletusvaihtoehto, jossa useimmat vähennykset ja vapautukset jätetään käyttämättä. Voit kuitenkin valita vanhan verojärjestelmän, jos se osoittautuu edullisemmaksi. On olennaista huomata, että verovähennyksiä/vapautuksia voidaan soveltaa vain henkilöihin, jotka valitsevat tavanomaisen verojärjestelmän, lukuun ottamatta työnantajan maksua NPS:lle 80CCD(2) §:n mukaisesti, joka on saatavilla sekä tavanomaisessa että yksinkertaistetussa verojärjestelmässä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että on erittäin tärkeää suunnitella verot etukäteen ja tarkistaa tilanne uudelleen ennen vuoden loppua, jotta vältytään yllätyksiltä veroilmoitusta tehdessä. Strategisten verosäästötoimenpiteiden toteuttaminen ei ainoastaan ​​auta vähentämään verovelkaa, vaan takaa myös sujuvan ja vaivattoman tuloveroilmoituksen jättämisen.

Samankaltaiset artikkelit