Marico Arvio: Lisää | Marginaalinäkymät positiiviset

Marico, Marico outlook, Marico rating,

Yleinen heikkous kaikilla keskeisillä segmenteillä (laskuvarjokookosöljy, lisäarvoa tuottavat hiusöljyt ja saffola) on mielestämme ylivoimaista, ja sen odotetaan jatkuvan vielä yhden neljänneksen. Toisen vuosipuoliskon aikana hintadeflaation vaikutus koko salkkuun kuitenkin laantuu, mikä johtaa mahdolliseen positiiviseen liikevaihdon kasvuun. Toisin kuin muut, Marico ei osoita selkeitä merkkejä maaseudun elpymisestä peräkkäin, ja yleinen kauppa (GT) on edelleen heikompi ja sen liikevaihto laski noin 6 %. Arvostamme kuitenkin yhtiön jatkuvaa toteutukseen perustuvaa parempia tuloksia elintarvike- ja ensiluokkaisten henkilökohtaisten hygieniatuotteiden segmenteissä, mikä saattaa vaikuttaa 20 %:n osuuteen kotimaan liiketoiminnasta 24. tilikaudella. Se, että Marico on pystynyt säilyttämään tai kasvattamaan markkinaosuuttaan 85 prosentissa salkuistaan, on lohdullista.

Lisäksi kansainvälinen liiketoiminta on ylläpitänyt tervettä liikevaihdon kasvuuraa. Vahvat liikevoittomarginaalit johtuvat tuotantopanoskustannusten deflaatiosta. Lisäksi Maricon etenemistä kasvipohjaiseen ravitsemusalueeseen strategisen sijoituksen kautta 33 %:n omistusosuudella Plixistä pidetään positiivisena. Näiden tekijöiden valossa pidämme yllä ”LISÄÄ”-suositusta.

Konsernin liikevaihto laski 3 % vuotta aiemmasta, mutta Ebitda kasvoi 9 % vuotta aiemmasta ja oli 5,7 miljardia. Myös kotimainen liikevaihto laski 5 % vuotta aiemmasta ja volyymikasvu oli vaimeaa, 3 % vuotta aiemmasta verrattuna 5 %:iin vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä. Lasku johtui pääasiassa (i) edellisillä vuosineljänneksillä tehdyistä hintakorjauksista ja Saffola Oilin hintojen laskusta kuluvalla vuosineljänneksellä, (ii) saffolaöljykaupan varastojen purkamisesta kasviöljyjen hintojen merkittävien korjausten vuoksi, ja ( iii) kaupan järjestelmän rationalisointi ydinkategorioissa historiallisen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon vääristymisen korjaamiseksi. Yleinen kauppa koki keskimääräisen yksinumeroisen laskun, kun taas moderni kauppa (MT) ja sähköinen kaupankäynti osoittivat kaksinumeroista kasvua, mikä vastaa noin 29 % kokonaistuloista. Johto pani merkille FMCG-sektorin perättäisen elpymisen jatkuvan, pääasiassa kaupunkialueiden vetämänä, kun taas maaseutualueet keskittyivät alemmalle tasolle.

Liikevaihto kasvoi 9 % vuotta aiemmasta kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna, mikä johtui laajasta kehityksestä eri maantieteellisillä alueilla – Bangladeshissa (+9 % CC), Kaakkois-Aasiassa (+5 % CC) ja jatkuvasta kehityksestä Lähi-idässä (+15 % CC) ja Etelä-Afrikka (+37 % CC:ssä).

Samankaltaiset artikkelit