Kuinka Intia voi ottaa johtoaseman kansainvälisten elintarvike- ja lääkealan kylmätoimitusketjujen keskukseksi – Infrastruktuuriuutiset

cold supply chains for Food and Pharma, celcius, pharmaceutical industry, International cold supply chains,

Intian potentiaali globaalina kylmätoimitusketjun solmukohtana ei ole koskaan ollut selvempää kuin viime vuosina. Lääke- ja elintarviketeollisuuden kasvun myötä tehokkaan ja luotettavan lämpötilaohjatun logistiikan kysyntä kasvaa. COVID-19-pandemia toimi herätyksenä ja korosti tarvetta vankan kylmätoimitusketjun verkostolle maassa.

Ja siitä lähtien Intian kylmäketjusektori on kasvanut eksponentiaalisesti. Markkinoiden koon arvioidaan olevan noin 17 miljardia dollaria, ja sen ennustetaan kasvavan noin 12 % CAGR:llä vuosina 2021–2026. Kasvu johtuu pääasiassa lämpötilaherkkien tuotteiden, kuten lääkkeiden ja pilaantuvien elintarvikkeiden, kasvavasta kysynnästä. Erityisesti lääketeollisuudella on merkittävä rooli kylmäketjusektorilla, ja Intia on yksi maailman suurimmista rokotteiden ja lääkkeiden tuottajista.

Vaikka Intia edistyy kylmätoimitusketjun alalla, alaa vaivaavat edelleen haasteet, kuten riittämätön infrastruktuuri tietyillä alueilla, epäluotettava virransyöttö, standardoitujen käytäntöjen puute ja puutteet viimeisten mailien yhteyksissä.

NLP ja sitä tukeva poliittinen infrastruktuuri auttavat kuitenkin ratkaisemaan nämä ongelmat, mukaan lukien yhteyksien parantaminen tie-, rautatie- ja vesiliikenneinfrastruktuurin kautta, yksityisen sektorin osallistumisen rohkaiseminen ja logistiikkainfrastruktuurin investointien kannustaminen. Lisäksi hallituksen keskittyminen maatalouden toimitusketjujen ja erityisten tavaraliikennekäytävien rakentamiseen elintarviketurvan rakentamiseksi auttaa myös tehokkaan kylmävarastojen infrastruktuurin kehittämisessä. Nämä poliittiset toimenpiteet ovat ratkaisevia askeleita pyrittäessä voittamaan olemassa olevat haasteet ja asettamaan Intia kylmätoimitusketjuteollisuuden globaaliksi johtajaksi.

Joitakin avainalueita, jotka voivat auttaa Intiaa edistämään kylmätoimitusketjun globaalilla kartalla, ovat:

Jotta Intiasta tulisi globaali kylmätoimitusketjun keskus, sen on keskityttävä ottamaan käyttöön edistyksellisiä teknologioita, jotka lisäävät tehokkuutta ja luotettavuutta. Automaatio, reaaliaikainen seuranta ja data-analytiikka ovat tärkeitä osia nykyaikaisessa kylmätoimitusketjussa. Ottamalla nämä tekniikat käyttöön Intia voi vähentää hukkaa, varmistaa tuotteiden eheyden ja optimoida kuljetusreittejä.

Lisäksi IoT (Internet of Things) -laitteiden ja lohkoketjuteknologian integrointi voi tarjota päästä päähän -näkyvyyttä ja läpinäkyvyyttä toimitusketjussa, mikä varmistaa sidosryhmille tuotteiden laadun ja aitouden. Nämä teknologiavetoiset ratkaisut parantavat toiminnan tehokkuutta ja lisäävät myös Intian kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.

Kestävyys ja ympäristövastuu ovat keskeisiä nykyaikaisissa toimitusketjuissa. Intian tulisi asettaa etusijalle vihreämpien, kansainvälisiä standardeja noudattavien toimitusketjujen kehittäminen. Tämä sisältää hiilidioksidipäästöjen vähentämisen, puhtaiden energialähteiden käyttöönoton ja jätteen minimoimisen koko toimitusketjussa.

Kansainvälisten standardien, kuten Good Distribution Practices (GDP) ja Good Manufacturing Practices (GMP) noudattaminen on välttämätöntä Intian vakiinnuttamiseksi maailmanlaajuiseksi kylmätoimitusketjun keskuspaikaksi. Näiden standardien noudattaminen varmistaa tuotteiden turvallisuuden, laadun ja jäljitettävyyden, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä lääke- ja elintarviketeollisuudessa.

Investointi lämpötilasäädeltyyn varastointi- ja kuljetusinfrastruktuuriin on kriittistä. Intian on laajennettava ja parannettava kylmävarastoitaan, mukaan lukien kylmävarastot ja jakelukeskukset. Lisäksi kuljetussegmentti on varustettava kylmäautoilla, konteilla ja erikoispakkausratkaisuilla.

Jotta Intia saataisiin kylmätoimitusketjun globaalille kartalle, yhteistyö ja integraatio kaikkien sidosryhmien välillä on elintärkeää. Tämä koskee valtion virastoja, yksityisen sektorin yrityksiä, logistiikan tarjoajia ja sääntelyelimiä. Koordinoitua työtä tarvitaan saumattoman ja tehokkaan kylmätoimitusketjuverkoston luomiseksi, joka pystyy vastaamaan eri toimialojen monipuolisiin tarpeisiin.

Intian matka globaaliksi kylmätoimitusketjun keskukseksi on hyvässä vauhdissa lääke- ja elintarviketeollisuuden kasvun vauhdittamana. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi Intian on jatkettava investointeja teknologian käyttöönottoon, vihreisiin toimitusketjuihin ja infrastruktuurin kehittämiseen. Kansainvälisten standardien noudattaminen ja sidosryhmien integrointi ovat menestyksen avain.

COVID-19-rokotteiden jakelun menestystarina on osoitus Intian kyvystä hallita lämpötilaherkkää logistiikkaa. Oikealla strategisella fokuksella ja yhteistyöllä Intia voi olla edelläkävijä tehokkaissa kansainvälisissä kylmätoimitusketjuissa, mikä hyödyttää paitsi sen taloutta, myös maailmanlaajuista lääke- ja elintarviketeollisuutta. Markkinoiden koon kasvaessa edelleen, Intian kylmätoimitusketjusektorilla on edessään valoisa tulevaisuus, joka on valmis olemaan keskeinen rooli maailmanlaajuisessa toimitusketjussa.

Samankaltaiset artikkelit