Kestävä energiamuutos antaa voimaa Intian kiinteistöille

Sustainable energy transition powering Indian real estate

Fossiiliset polttoaineet ovat vauhdittaneet ihmisen kehitystä vuosisatojen ajan, mutta niiden esteetön käyttö on jättänyt meille ”huomattavan mahdollisuuden”, että maapallon lämpötilan nousu ylittää 2 celsiusasteen kynnyksen vuosisadan puoliväliin mennessä huolimatta merkittävistä ponnisteluista ilmaston lämpenemisen torjumiseksi. Erityisesti Global North vastasi noin 75 % kumulatiivisista maailmanlaajuisista päästöistä viime vuosisadalle asti. Mutta kun globaali etelä – joka sisältää Intian – liikkuu samankaltaista kasvukäyrää pitkin, on tärkeää muistaa, että sillä ei ole sitä ylellisyyttä, että sillä on käytössään valtavia fossiilisten polttoaineiden varantoja. Lisäksi Intian pyrkimykset uusiutuvaan energiaan perustuvaan tulevaisuuteen ovat haastavan polun edessä. Huolimatta merkittävästä edistyksestä, sillä noin 43 prosenttia asennetusta sähkökapasiteetista on uusiutuvaa, hiilipohjainen lämpövoima muodostaa edelleen noin 75 prosenttia Intian sähköntuotannosta aurinko- ja tuulienergian ajoittaisen luonteen vuoksi. Intian on tasapainotettava hiilidioksidipäästöjen vähentäminen teollistumisen kanssa edistääkseen talouskasvua ja työllistymismahdollisuuksia.

Lisäksi saavuttaakseen tavoitteen, jonka mukaan 50 % ei-fossiilisiin polttoaineisiin perustuva asennettava kapasiteetti on, Intian on ehdottomasti lisättävä osuuttaan uusiutuvasta energiasta eri liikennemuotojen kautta. Intia on asettanut tehostetun tavoitteen tuottaa 500 GW ei-fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa energiaa vuoteen 2030 mennessä. Tämä on maailman suurin uusiutuvan energian laajennussuunnitelma. Tässä yhteydessä energian ja kiinteistöjen välisten yhteyksien ymmärtäminen on tullut välttämättömäksi, kun kestävästä voimasta on tulossa kiinteistöalan pääteema. Skenaarion ratkaisemiseksi kiinteistöalan johtajat ryhtyvät toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi lisäämällä hiilidioksidipäästöjä. Nostamalla ilmastotoimia uudelle tasolle valittu joukko telttakehittäjiä asettaa myös kultastandardin noudattamalla maailmanlaajuisia vertailuarvoja.

Ymmärtääkseen ilmastokriisin kriittisyyden kiinteistöalan sidosryhmät ovat siirtymässä pois perinteisestä fossiilisista polttoaineista ja omaksumassa muutosta kohti uusiutuvia energialähteitä. Aurinko on kestävän tulevaisuuden arkkitehti, kun Intian kiinteistöala pyrkii pienentämään merkittävästi hiilijalanjälkeään aurinkoenergiaratkaisuilla. Tämä ei ole vain rakennusten rakentamista; siinä on kyse perinnön tekemisestä – vihreästä vallankumouksesta, joka ylittää tiilet ja laastit. Kyse on ympäristöystävällisten rakenteiden luomisesta, jotka ovat osoitus sitoutumisesta planeetan turvaamiseen tuleville sukupolville.

Intian taloustilanne tukee tätä muutosta. Kiinteistösijoittajat ja asukkaat ovat nyt valmiita maksamaan lisähintaa uusiutuvan energian tuotannosta ja älykkäistä energianvalvontajärjestelmistä varustetuista kohteista. Tämä suuntaus heijastaa sidosryhmien kasvavaa huolta ilmastonmuutoksen sietokyvyn rakentamisesta. Vihreistä rakennuksista on tulossa haluttu kiinteistökohde Intiassa. Vihreiden toimistorakennusten kanta Intiassa kasvoi yli 36 % vuodesta 2019 342 miljoonaan. sq. ft. Flight-to-laatu ja ympäristö-, sosiaali- ja hallintoon (ESG) liittyvien vaatimusten noudattaminen ovat todennäköisesti ensisijaisia ​​syitä siihen, miksi asukkaat valitsevat vihreän vuokrasopimuksen. Vihreän vuokrasopimuksen tärkeimpiä mahdollisia etuja kehittäjille ovat korkeampi kiinteistön arvo, kohonneet vuokratulot, laadukas vuokralainen profiili, nykyisten ja tulevien säännösten noudattaminen sekä yrityksen ESG-tavoitteiden noudattaminen. Asukkaalle alhaisemmat käyttökustannukset, positiivinen tuotekuva, lahjakkuuksien houkutteleminen ja säilyttäminen, pääsy uuden aikakauden vihreisiin mukavuuksiin ja yhdenmukaisuus yritysten ESG-tavoitteiden kanssa voivat olla vihreiden vuokrasopimusten hyväksymisen suuria etuja. Intialaiset ovat yhä enemmän tietoisia kestävien ratkaisujen pitkän aikavälin vaikutuksista ja ovat valmiita investoimaan vihreisiin rakennuksiin, vaikka siitä aiheutuisi lisäkustannuksia. Korkeammista ennakkokuluista huolimatta vihreät rakennukset tarjoavat merkittävää kustannusoptimointia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Teollisuus ei rajoitu pelkästään vihreiden rakennusten rakentamiseen; se hyödyntää myös huipputeknologiaa energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkaista LVI-järjestelmistä edistyneisiin lasiteknologioihin, salamankorjuuseen ja tekoälyyn perustuviin älykkäisiin järjestelmiin – kiinteistöalalla on useita elementtejä rakennusten toiminnan optimoimiseksi.

Netnolla-standardien tavoittelussa liikekiinteistöt ovat löytämässä kirkkaan ratkaisun aurinkoenergian muodossa. Monille yrityksille todellinen läpimurto hiilidioksidin vähentämisessä tapahtuu, kun uusiutuvaa energiaa tuotetaan lähellä sen kulutuspaikkaa. Aurinkoenergiasta on tullut suosituin vihreän energian lähde kiinteistöalalla. Tähän muutokseen on vähän syitä. Ensinnäkin aurinkoenergia on kustannustehokkaampaa kuin tuuli- ja hydelenergia. Lisäksi viime vuosina merkittävästi alentuneet aurinkopaneelit ovat tehneet niistä edullisemman vaihtoehdon liikekiinteistöjen kehittäjille. Lisäksi aurinkoenergian tuotanto paikan päällä eliminoi tarpeen siirtää sitä pitkiä matkoja, mikä vähentää kustannuksia entisestään.

Luotettavuudeltaan aurinkoenergia on luotettavampaa kuin tuuli- ja hydelenergia. Samaan aikaan tuuli- ja hydelvoimaa ei ole aina saatavilla, koska ne ovat ajoittaisia ​​energianlähteitä. Aurinkoenergiaa sen sijaan on saatavilla päiväsaikaan, jolloin useimmat liikerakennukset ovat käytössä. Aurinkoenergiaa voidaan varastoida myös akkuihin luotettavan sähkönsyötön varmistamiseksi myös yöaikaan.

Yksi aurinkoenergian tärkeimmistä eduista on sen skaalautuvuus. Liikekiinteistöjen kehittäjät voivat löytää aurinkopaneelit joustavana vaihtoehtona, koska ne voidaan asentaa katoille tai suuriin maahan asennettuihin järjestelmiin. Toisaalta tuuli- ja hydelvoima vaatii suuria maa-alueita, joita voi olla haastavaa löytää kaupunkialueilla.

Monet Intian huippukehittäjät tiedostavat aurinkoenergian merkityksen ja käyttävät sitä ensisijaisena uusiutuvana lähteenä, joka ohittaa tuuli- ja hydelenergian. Nämä kehittäjät asettavat selkeät nettonollatavoitteet ja pyrkivät saamaan 100 % energiankulutuksestaan ​​uusiutuvista energialähteistä tietyn ajan sisällä. He omaksuvat systemaattisen lähestymistavan ja lisäävät vähitellen uusiutuvan energian osuuttaan nettonollatavoitteiden mukaiseksi. Ennusteet osoittavat, että johtavat kehittäjät voivat saavuttaa 50–65 % uusiutuvan energian tavoitteestaan ​​vuoden 2023 loppuun mennessä, ja potentiaalinen kasvu on 60–75 % vuoteen 2025 mennessä. Tämä strateginen muutos asettaa heidät tehokkaalle tielle saavuttaakseen nettonolla-tavoitteensa.

Vaikka Intia kohtaa haasteita uusiutuvan energian käyttöönotossa, vahva hallituksen tuki, kukoistavat yksityisen sektorin aloitteet ja yhä tietoisempi väestö pyrkivät yhdessä voittamaan nämä haasteet. Vaikka Intia on maailman väkirikkain maa, se saavutti huomattavan 24 prosentin vähennyksen bruttokansantuotteensa päästöintensiteetissä vuosina 2005–2016. Tämä menestys johtuu uusiutuvan energian nopeasta integroinnista ja vahvasta politiikasta. Ujjwala- ja Ujala-ohjelmien kaltaiset aloitteet ovat parantaneet puhtaan ja kohtuuhintaisen energian saatavuutta, mikä on osoittanut Intian kestävän kehityksen mahdollisuudet. Hallituksen arvioiden mukaan uusiutuvan energian alalla aurinkoenergia johtaa 72 GW:n asennettuna kapasiteetilla, ja sen odotetaan saavuttavan 62,8 GW:n kapasiteetin. Vesivoima seuraa 51,8 GW:n asennetulla kapasiteetilla, mikä ennakoi kapasiteetin kasvavan 14,7 GW:iin. Tuulivoiman asennettu kapasiteetti on 44,3 GW ja tuleva kapasiteetti on 11,8 GW.

Liikekiinteistösijoittajille aurinkovoiman houkuttelevuus piilee sen taloudellisissa ja ympäristöllisissä eduissa, kustannusten laskussa, monipuolisissa rahoitusvaihtoehdoissa ja lyhyemmässä takaisinmaksuajassa. Se on kaikille osapuolille hyödyllinen skenaario ESG:n tavoitteille ja omaisuudenhoidolle, sillä aurinko tasoittaa tietä vihreämmälle ja taloudellisesti terveelle tulevaisuudelle. Energian ja kiinteistöjen monimutkainen yhteys on tullut välttämättömäksi kestävän vallan tavoittelussa. Kyse ei ole vain ympäristöystävällisten rakenteiden rakentamisesta, vaan sen varmistamisesta, että niitä käyttävä energia on yhtä kestävää.

Samankaltaiset artikkelit