Keskitymme nyt vientivetoiseen elektroniikan kasvuun, sanoo Ashwini Vaishnaw – Industry News

IT minister Ashwini Vaishnaw, Ashwini Vaishnaw news, electronic export, industry news

Saavutettuaan menestystä kotimaisessa mobiilivalmistuksessa, hallitus työstää strategiaa älypuhelimien ja elektroniikan vientivetoiselle kasvulle, viestintä- ja IT-ministeri Ashwini Vaishnaw kertoi Fe:lle eksklusiivisessa haastattelussa.

”Tänä päivänä Intiasta on tullut osa matkapuhelinten ja elektroniikan globaalia arvoketjua (GVC). Nyt tarkastelemme vientivetoisen kasvun strategiaa pelkän tuonnin korvaamisen sijaan ja katsomme tarpeitamme”, Vaishnaw sanoi. ”Upea mahdollisuus on tullut tiellemme ja olemme saavuttaneet tason, jolla voimme nopeasti kasvattaa vientiämme”, hän lisäsi.

Matkapuhelimien ja elektroniikan vientivetoiseen kasvuun elektroniikka- ja IT-ministeriö (Meity) tekee tiivistä yhteistyötä valtiovarainministeriön kanssa, jotta tavaroiden liikkuminen yli rajojen sujuisi erittäin sujuvasti. Vaishnaw sanoi, että tämä on tarpeen, koska GVC:n luonne on sellainen, että tavarat ylittävät rajat useita kertoja ennen kuin lopullinen tuote valmistuu. ”Nopeus on tärkeää tässä prosessissa”, hän lisäsi. Hänen mukaansa tuontitullit, prosessit, automaatio ja varastointi on tarkasteltava, jotta useat rajat ylittävät kaupat sujuisivat.

Ministerin havainnot ovat varsin ajankohtaisia ​​ja asiallisia. Jos tarkastellaan Vietnamia, sen kotimaan matkapuhelin- ja elektroniikkamarkkinoiden arvo on arvoltaan 2 miljardia dollaria, mutta vienti on noin 40 miljardia dollaria. Intian tapauksessa kotimarkkinoiden arvo on 33 miljardia dollaria, mutta vienti 23. tilikaudella oli 11 miljardia dollaria. Kasvunvaraa on siis valtavasti.

Vaishnaw sanoi, että Intia on saavuttanut tason, jossa kotimainen komponenttiekosysteemi on alkanut kehittyä. Hän sanoi, että elektroniikan valmistuksessa lopputuotteiden määrä on ylitettävä kynnys, jolloin komponentit alkavat tulla kotimaisista lähteistä. ”Se kynnys on saavutettu. Nykyään voimme rauhallisesti sanoa, että lähes 30 % (volyymilla mitattuna) komponenteista on alettu valmistaa kotimaassa ja tämä tulee nyt kasvamaan nopeasti”, Vaishnaw sanoi.

Viitaten Intian onnistumiseen kotimaisen ekosysteemin kehittämisessä lyhyessä ajassa, hän sanoi, että 25 vuodessa Kiinan kotimainen lisäarvon elektroniikkavalmistusketjussa on arvoltaan 30-40 % ja Vietnamin 20-25 %. 15 vuoden ajalta. ”Arvollisesti Intian kotimainen arvonlisäys on noin 15-18 % 9 vuodessa, joten olemme melko lähellä Vietnamia”, Vaishnaw sanoi. Puolijohteilla on suurin rooli kotimaisen arvonlisäyksen arvon nostamisessa.

Ministeri sanoi, että ratkaisevaa on se, missä vaiheessa maasta tulee osa GVC:tä, ja niin on jo tapahtunut Intian tapauksessa.

Vaishnaw sanoi, että huomionarvoista on se, että Intiasta on alkanut viedä useita komponentteja, kuten mekaniikkaa, latureita, piirilevykokoonpanoja jne.

Selittäessään, miten GVC toimii ja miksi tehtävät, prosessit, automaatio ja varastot ovat tärkeitä, Vaishnaw sanoi, että GVC:n luonne on sellainen, että kaikki ylittää vähintään kahden maan rajat useammin kuin kerran. Esimerkiksi komponentit tulevat, sitten ne laitetaan puhelimeen tai kannettavaan tietokoneeseen, sitten se menee johonkin toiseen maahan palvelinasennusta varten, sitten tulee takaisin maahan, josta se meni lopulliseen kokoonpanoon. ”Joten rajojen yli liikkuu useita kertoja. Se on monimutkainen järjestelmä, ministeri sanoi, että varastojen lisääminen tulee kuvaan, koska yksi varasto saattaa varastoida useiden valmistajien tuotteita ja toimittaa niille myös komponentteja.

Hallituksella on tätä varten MOOWR-järjestelmä (valmistus ja muut toiminnot tullivarastossa). Sen mukaan valmistajat tuovat maahan komponentteja, joita käytetään kotimaiseen tuotantoon vientitarkoituksiin. Tällaisesta tuonnista ei kannettu tuontitulleja tai muita veroja. Kuitenkin 24 vuoden talousarviossa hallitus peri IGST:tä (integroitu tavara- ja palveluvero) tällaisesta tuonnista 18 prosentilla.

Analyytikot sanovat, että tämä vaikuttaa haitallisesti kotimaiseen tuotantoon erilaisten tuotantoon liittyvien kannustinjärjestelmien, kuten IT-laitteiden ja älypuhelimien, puitteissa.

Yhdysvaltalainen puolijohdevalmistaja Micron Technology on jo ilmoittanut huolensa tästä muutoksesta.

Samankaltaiset artikkelit