Kaikkien intialaisten julkisten televisiolähetysten ilmoittamat tiedot ovat vähentyneet viimeisen kuuden kuukauden aikana: Tutkimus – Pankki- ja rahoitusuutiset

public sector banks, psb, NPA, non performing assets, private sector bank

FICCI-IBA Bankers' -kyselyn kahdeksastoista kierros, joka toteutettiin heinäkuusta joulukuuhun 2023, totesi, että suuri enemmistö (77 prosenttia) vastaajista pankeista ilmoitti järjestämättömien omaisuuserien (NPA) tason laskun. viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kaikki osallistuneet julkisen sektorin pankit Intiassa ovat vedonneet NPA-tason laskuun, kun taas osallistuvista yksityisen sektorin pankeista 67 prosenttia on vedonnut NPA-tason laskuun, tutkimusraportissa todettiin. Yksikään vastaajista julkisyhteisöistä ja ulkomaisista pankeista ei ole ilmoittanut NPA-tason nousseen viimeisen kuuden kuukauden aikana, kun taas 22 prosenttia yksityisistä pankeista ilmoitti noususta, se lisäsi. Osallistuvien pankkiirien määrittämien alojen osalta, joilla on edelleen korkea NPA-taso, olivat elintarvikejalostus, tekstiilit ja infrastruktuuri.

FICCI-IBA-tutkimuksessa oli mukana yhteensä 23 pankkia, mukaan lukien julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja ulkomaiset pankit, ja nämä edustavat noin 77 prosenttia pankkitoimialasta varojen koon mukaan luokiteltuna.

Yli 40 prosenttia vastaajista on ilmoittanut ennakoiden uudelleenjärjestelypyyntöjen vähentyneen tällä kyselykierroksella edellisen kierroksen 54 prosenttiin verrattuna. Vastaavien pankkien osuus ennakoiden saneerauspyyntöjen kasvusta oli 17 prosenttia, mikä on sama kuin edellisellä kierroksella. Pankkikohtainen analyysi paljastaa, että 50 prosenttia osallistuvista julkisyhteisöistä on maininnut ennakkojen uudelleenjärjestelypyyntöjen vähenemisen, kun taas 30 prosenttia vastaajista on ilmoittanut tällaisten pyyntöjen lisääntyneen.

Tämänhetkisen tutkimuksen mukaan osallistuvat pankit suhtautuivat omien varojen laatunäkymiin entistä tarkempina politiikan ja sääntelyn tukemana. Yli puolet tällä kierroksella vastanneista pankeista uskoi, että brutto-NPA:t ovat seuraavan kuuden kuukauden aikana 3-3,5 prosenttia. 14 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että NPA-tasot olisivat välillä 2,5-3 prosenttia.

”Jostuva kotitalous, johon liittyy valtion pääoman tukeman luotonannon kasvun nopeutuminen, nouseva kattavuusaste, kaikkien tukikelpoisten stressaantuneiden yksiköiden uudelleenjärjestely ja kunnostaminen, OTS-ehdotusten käyttöönotto, vankka palautusmekanismi ja SARFAESI-toimien käynnistäminen kaikissa tukikelpoisissa tapauksissa. Vastaajapankkiirit pitivät ajallaan sidottua tapaa avaintekijöinä, sillä he odottavat omaisuuserien laadun paranevan edelleen seuraavan kuuden kuukauden aikana”, raportissa todetaan. Vastaajien mukaan osa aloista, joilla saattaa jatkua NPA:n näyttäminen seuraavan kuuden kuukauden aikana, ovat tekstiilit ja vaatteet, maatalous sekä jalokivet ja korut.

Tutkimuksen tulokset osoittivat myös, että pitkän aikavälin luottojen kysyntä on jatkanut kasvuaan sellaisilla aloilla kuin infrastruktuuri, metallit, rauta ja teräs sekä elintarviketeollisuus. Infrastruktuurilla on havaittavissa luottovirran kasvua, ja 82 prosenttia vastaajista ilmoitti pitkäaikaisten lainojen lisääntyneen edellisen kierroksen 67 prosenttiin verrattuna. Tutkimuksen mukaan muiden kuin elintarviketeollisuuden luottojen näkymät seuraavan kuuden kuukauden aikana ovat optimistiset: 41 prosenttia osallistuvista pankeista odottaa non-food-teollisuuden luottojen kasvun olevan yli 12 prosenttia, kun taas 18 prosenttia uskoo, että muut kuin elintarviketeollisuuden luotot kasvavat. kasvu olisi 10-12 prosentin luokkaa. Vastaajista 36 prosenttia on sitä mieltä, että non-food-teollisuuden luotonannon kasvu olisi 8–10 prosentin luokkaa.

Lisäksi asiakkaiden korkeampien korkojen etsiminen ja mahdollisuus lukita korot pidemmäksi ajaksi on johtanut siirtymään määräaikaistalletusten suosimiseen. ”Sellaisenaan määräaikaistalletukset ovat kiihtyneet vastaajapankkien kertomana. Lisäksi noin 70 prosenttia vastaajista on ilmoittanut CASA-talletusten osuuden laskusta kokonaistalletuksista”, FICCI-IBA:n raportissa todetaan. Kyselyn mukaan 65 prosenttia vastaajista pankeista ilmoitti suuryritysten luottostandardien pysyneen ennallaan, kun vastaava luku viime kierroksella oli 54 prosenttia. Luottostandardien keventämisestä raportoineet vastaajat ovat tällä kierroksella pudonneet 17 prosenttiin edellisen kierroksen 29 prosentista, kun taas luottokelpoisuuden tiukentumista raportoineet olivat pääosin samat kuin edellisellä kierroksella. Myös pk-yritysten osalta 64 prosenttia vastaajista pankeista ilmoitti, ettei luottostandardeissa ole muuttunut tällä kierroksella.

Pankkeja kohtaavien keskeisten esteiden osalta tutkimuksessa todettiin, että pankkien 5 miljoonan rupian vakuutussumman yläraja, kuluttajien alhainen tietoisuus, tuotetuntemus ja -ymmärrys, kilpailu fintech- ja digitaalisten vakuutustoimijoiden kanssa olivat yksi monista vastaajien pankkiirien yhteisistä haasteista.

Vastaaneet pankit kertoivat myös tärkeimmistä toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet tukeakseen alaa sen pyrkimyksissä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmaston hillitsemiseen, mukaan lukien ESG-politiikan käyttöönotto, ESG-kehyksen sisällyttäminen riskinarviointiinsa, keskittyminen vihreiden hankkeiden luotonantoon ja sisäisten toimien toteuttaminen omien hankkeiden luomiseksi. Pankit ovat vihreämpiä ja kestävämpiä.

Samankaltaiset artikkelit