ITR-hakemus FY23-24: 10 tehtävää ITR-ilmoituksen yhteydessä, jotta vältytään tuloveroilmoitukselta

ITR Filing for FY2023-24: 10 must-do things while filing ITR to avoid income tax notice

Tilivuosi 2023-24 päättyi 31.3.2024 ja yksittäiset verovelvolliset valmistautuvat jättämään veroilmoitukset 31.7.2024 mennessä. Hallitus on viime vuosina pyrkinyt parantamaan veronmaksajien kokemusta yksinkertaistamalla veroilmoitusten jättämistä esitäytetty ITR jne.

Alla lueteltujen hyödyllisten vinkkien avulla veronmaksajat voivat varmistaa, että heidän ilmoituksensa on tehty oikein, ja he voivat myös välttää mahdolliset tuloveroosaston tiedustelut ja muut asiat.

– Oikean ITR-lomakkeen käyttäminen on erittäin tärkeää tulojen tarkan raportoinnin ja vähennysten ja hyvitysten hakemisen kannalta. Verovirasto voi antaa verovelvolliselle virheellisen valinnan yhteydessä virheilmoituksen. Joten sopiva ITR-lomake on valittava tulolähteiden, asuintilan ja muiden kriteerien perusteella.

– Vuoden 2023 talousarviossa yksinkertaistettu verojärjestelmä määrättiin oletusverojärjestelmäksi vuodesta 2023–2024 eteenpäin. Jos verovelvollinen haluaa valita vanhan järjestelmän, ITR-lomakkeessa on vaihtoehto ”Haluatko kieltäytyä uudesta järjestelmästä?”, jossa on valittava ”Kyllä”. Verolaskurit ovat saatavilla tuloveroportaalissa vertailua varten, ja ne voivat auttaa päättämään, mikä järjestelmä on hyödyllinen.

– Tuloveroportaalista saatavilla olevilla lomakkeella 16/16A, lomakkeella 26AS (veron hyvitysselvitys), AIS (vuositietoilmoitus) jne. olevat tulotiedot on ehdottomasti sovitettava yhteen, jotta kaikki tulolähteet julkistetaan. johtaa korkoon ja sakkoon.

– TCS on ostajalta perittävä vero erilaisista kuluista (auton osto, ulkomaanmatka, ulkomaanlähetykset jne.). TCS:n tiedot ovat saatavilla lomakkeilla 26AS ja AIS. Veronmaksajien on varmistettava, että tämä hyvitys näkyy täysin, koska he ovat oikeutettuja hakemaan TCS-hyvitystä täyttäessään ITR-lomaketta.

– Veronmaksajien tulee ITR-ilmoituksen yhteydessä varmistaa, että jo vähennetyt/maksetut verot ilmoitetaan ITR-lomakkeella ja että vain loppuverovelka maksetaan. Kuten TCS:n tapauksessa, tiedot TDS:stä, ennakkoverosta ja itsearvioinnista ovat myös saatavilla lomakkeilla 26AS ja AIS. Saadakseen täyden hyvityksen asiaankuuluvista summista, verovelvollisen tulee mainita tiedot (esim. TAN, talletuspäivä, Challan Sr. No jne.) tarkasti lomakkeen asianomaisissa kohdissa.

– Veronmaksajan tulee korvata kaikki kuluvana ja edellisenä vuonna syntyneet tukikelpoiset tappiot, mikä voi säästää veroja. Myös korvaamattomat aiemmat tappiot, jotka voidaan siirtää seuraavalle vuodelle, tulee ilmoittaa asianmukaisessa ITR-lomakkeen aikataulussa.

– Viime aikoina on lisääntynyt veronmaksajille lähetetyt huomautukset offshore-sijoitusten yksityiskohtien tarkistamiseksi. Näin ollen, jos olet pätevä Resident & Ordinarily Resident (ROR) ja sinulla on ulkomaista omaisuutta, on tärkeää ilmoittaa tällaiset varat asianmukaisesti tuloveroilmoituksessa.

– ITR:stä johtuvan veronpalautuksen tapauksessa verovelvollisen tulee varmistaa, että aktiiviset ja vahvistetut pankkitilin tiedot (eli tilinumero, IFSC-koodi, pankin nimi jne.) mainitaan tarkasti.

– Palautuksen jättämättä jättämisestä määräajassa on monia seurauksia, kuten myöhästymismaksut, sakko. Myöskään yksinkertaistettua verojärjestelmää ei voida valita, eikä myöskään luovutustappioita voida siirtää eteenpäin jne. Tuloveroilmoitus tulee siis aina tehdä ajoissa, jotta tällaiset seuraukset vältetään.

– Viimeinen vaihe tuloveroilmoituksen antamisen jälkeen portaalissa on ilmoituksen tarkistaminen 30 päivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä. Varmennus voidaan tehdä joko OTP:n kautta Aadhaariin rekisteröityyn matkapuhelinnumeroon tai verkkopankkiin tai lähettämällä allekirjoitettu kopio ITR-V:stä CPC Bangaloren toimistoon jne. Ilman vahvistusta määrätyssä ajassa ITR katsotaan pätemättömäksi.

Vastuuvapauslauseke: Yllä esitetyt näkemykset ja tosiasiat ovat kirjoittajan omia. Ne eivät välttämättä heijasta Financialexpress.comin näkemyksiä

Samankaltaiset artikkelit