ITR-arkistointi: Kuinka hakea TDS-hyvitystä, joka ei näy lomakkeessa 26AS

ITR Filing: How to claim TDS Credit not reflected in Form 26AS

Tax Deducted at Source (TDS) koskee useita tulolähteitä, mukaan lukien palkat, yritystulot, kiinteistöjen myynti ja pankkitalletuskorot. Kun maksaja vähentää TDS:n tuloistasi, he pidättävät olennaisesti osan verovelvollisuudestasi. Tämä vähennetty summa hyvitetään sitten verotilillesi, ja sen oletetaan näkyvän, kun jätät veroilmoituksesi.

Saattaa kuitenkin olla, että tämä TDS-hyvitys ei ole heti saatavilla verotiedoissasi. Tämä voi johtua useista syistä, kuten siitä, ettei vastapuoli ole tallettanut TDS:ää hallitukselle, koska yksityiskohdat eivät täsmää tai mikä tahansa muu syy.

Veronmaksajan ei kuitenkaan tarvitse menettää unta. Oikeuskeinot ovat saatavilla näissä tapauksissa, ja suosittelemme seuraavia tapoja ja keinoja, joilla veronmaksajat voivat vaatia tällaista TDS:ää hallituksen määräämien menettelyjen mukaisesti.

  1. Oli syy mikä tahansa, rehellisen veronmaksajan ei pidä menettää kovalla työllä ansaitsemiaan rahojaan. Tuloverolain 276 B §:ssä säädetään, että jos henkilö ei talleta TDS:ää vähennettynä, häntä tuomitaan ankaralla vankeusrangaistuksella, joka on vähintään kolme kuukautta, mutta joka voi jatkua seitsemään vuoteen ja sakkoon. Vähennetyn tulee ottaa yhteyttä lainvalvontaviranomaiseen (JAO) ja pyytää harkitsemaan pykälän 276B mukaisen menettelyn aloittamista laiminlyövää vähennystä vastaan. Vaikka vähentäjä olisi tehnyt joitain virheitä TDS-ilmoituksensa jättämisessä, vähenntäjän on ryhdyttävä korjaamaan virhe, jos JAO aloittaa toimenpiteen.
  2. Voi olla tilanne, jossa TDS-hyvitys ei ole sallittu hallituksen arvioinnissa u/s 143(1). Tällaisissa tapauksissa arvioijan tulee jättää samanaikaisesti oikaisuhakemus u/s 154 ja valitus u/s 246A. Arvioija on oikeutettu molempiin helpotuksiin samanaikaisesti.
  3. Kohtaamme myös joitain tapauksia, joissa voi olla tilanne, jossa TDS-vähentäjä on vähentänyt TDS:n kuluvalla tilikaudella (FY) ja vähentäjä on näyttänyt tulonsa seuraavalla tilikaudella. Tällaisessa tilanteessa vähennettävän on oltava varovainen, jotta hän ei käytä TDS-hyvitystä nykyisellä tilikaudella, vaan siirtää sen seuraavalle tilikaudelle. Tämä siirto tulee tehdä itse kuluvan vuoden tuloveroilmoituksessa (ITR). Seuraavan vuoden ITR:ssä tällaista luottoa pitäisi hyödyntää ja se on aikaistettava.
  4. Voi olla päinvastainen tilanne, jossa kaikki tulot on sisällytetty nykyisen AY:n arvioijan toimittamaan ITR:ään, ja tällaisen tulon TDS on vähennetty ja maksettu hallitukselle seuraavan vuoden aikana. Tällaisessa tilanteessa arvioija voi lokakuusta 2023 alkaen jättää lomakkeen 71 hakeakseen TDS-hyvitystä. Lomake nro 71 myönnetään sähköisesti DSC:llä, jos ITR tarvitaan digitaalisen allekirjoituksen saamiseksi; tai sähköisen vahvistuskoodin kautta.

Varoituksen sana vähennettäville on, että TDS tulee täsmäyttää hänen tuloslaskelmaansa, eikä kaikkea TDS-hyvitystä pidä ottaa tarkistamatta, ovatko vastaavat tulot heidän vai ei. Saattaa syntyä tilanne, jossa vähentäjä vahingossa tai vilpillisesti paljastaa vähennettyä TDS:ää vastaavan arvioijan PAN-numeron, vaikka kauppaa ei ole tapahtunut tällaisen vähennyksen kanssa. Tällöin TDS-hyvitys on evättävä tuloveroportaalin AIS-lausunnossa.

Myös ylimääräisen luoton ottaminen voi olla haitallista veronmaksajalle, ja TDS-hakemuksen yhteydessä on noudatettava huolellisuutta.

Vastuuvapauslauseke: Yllä esitetyt näkemykset ja tosiasiat ovat kirjoittajan omia. He eivät välttämättä heijastaa Financialexpress.comin näkemyksiä

Samankaltaiset artikkelit