ITR-arkistointi: CBDT ilmoittaa uusista ITR-lomakkeista 1 ja 4 AY2024-25 – Money News

ITR Filing: CBDT notifies new ITR Forms 1 & 4 for AY2024-25

Veronmaksajia yllättynyt odottamattomalla ja tervetulleella eleellä tuloverovirasto on toiminut tänä vuonna varhaisen joulupukin roolissa julkistamalla tuloveroilmoituksen (ITR) lomakkeet 1 ja 4 Arviointivuodelle 2024-25. Näitä ITR-lomakkeita sovelletaan tuloveroilmoitusten jättämiseen edellisen vuoden 2023-24 (välillä 01-04-2023 – 31-03-2024) tuloista.

”IT-osasto ilmoittaa ITR-lomakkeen yleensä ennen seuraavan Arviointivuoden alkua eli helmi- tai maaliskuussa. Tämä odottamaton varhainen julkaisu ei kuitenkaan vain merkitse poikkeamista vahvistetusta aikajanasta, vaan merkitsee myös sitä, että veronmaksajilla on pidempi aika tutustua muutoksiin, kerätä tarvittavat asiakirjat ja toimittaa ilmoituksensa tarkemmin”, Naveen Wadhwa sanoi. Tutkimusjohtaja, Taxmann.

Tässä tarkastelemme tärkeimpiä muutoksia uusiin ITR-lomakkeisiin, eli viime vuoden ITR-lomakkeisiin:

CBDT ei ole muuttanut tuloverosääntöjen sääntöä 12, 1962, jossa määritellään kriteerit ITR-lomakkeiden soveltamiselle eri verovelvollisluokkiin ja ilmoitusten toimittamiseen.

Lomake, jota veronmaksaja käyttää AY 2024-25 tuloveroilmoituksen jättämiseen, on sama kuin AY 2023-24.

Vuoden 2023 rahoituslaki on muuttanut pykälän 115BAC säännöksiä, jotta se on oletusarvoinen verojärjestelmä, jos arvioija on henkilö, HUF, AOP, BOI ja AJP. Jos veronsaaja ei halua maksaa veroa uuden verojärjestelmän mukaan, hänen on nimenomaisesti poistuttava siitä ja valittava, että hänet verotetaan vanhan verojärjestelmän mukaan.

115BAC:n pykälän 6 momentin mukaan oikeutettu arvioija voi jättää uuden verojärjestelmän ulkopuolelle. Tätä mahdollisuutta käyttääkseen arvioijan, jolla on tuloja (muuta kuin elinkeinonharjoittajan tai ammatin harjoittamisesta saatua tuloa), on ilmoitettava verotusjärjestelynsä 139 §:n 1 momentin mukaan kyseisen verotusvuoden tuloilmoituksessa.

Yrityksestä tai ammatista tuloja omaava voi myös jättäytyä pois uudesta verojärjestelmästä ja siirtyä vanhaan verojärjestelmään kyseisenä vuonna. Hänen on kuitenkin käytettävä tätä mahdollisuutta lomakkeella nro 10-IEA 139 §:n 1 momentin mukaisen tuloilmoituksen eräpäivänä tai ennen sitä.

Yksinkertaisesti sanottuna ITR 1 -hakemuksen jättäneen arvioijan on vain ilmoitettava verotusjärjestelmän valintaan tuloilmoituksessa. ITR 4:n jättävän arvioijan on jätettävä lomake 10-IEA, jotta hän voi kieltäytyä uudesta verojärjestelmästä.

Uusia ITR-lomakkeita 1 ja 4 on muutettu tämän muutoksen sisällyttämiseksi.

Vuoden 2023 rahoituslakiin lisättiin uusi pykälä 80CCH, jonka mukaan Agnipath-järjestelmään ilmoittautuneet ja Agniveer Corpus Fund -rahastoon 01.11.2022 tai sen jälkeen liittyneet henkilöt ovat oikeutettuja verovähennykseen Agniveer Corpus Fund -rahastoon talletetun kokonaissumman osalta. .

ITR-lomakkeita 1 ja 4 on muutettu siten, että niissä on sarake, joka ilmoittaa 80CCH:n pykälän mukaisesti vähennyskelpoisen määrän.

Vuoden 2023 finanssilaki on nostanut liikevaihdon rajaa 2 miljoonasta 3 miljardiin ruplaan 44AD pykälän mukaisen oletusverojärjestelmän valinnassa, jos käteistulot eivät ylitä 5 prosenttia edellisen vuoden kokonaisliikevaihdosta tai bruttotuloista. . Lisäksi määrätään, että käteisellä tarkoitetaan chekerille pankkiveksekkiä, joka ei ole tilimaksun saaja. Samoin 44ADA:n pykälää muutettiin siten, että bruttotulojen raja-arvoa nostettiin 50 000 ruplasta 75 000 rupiaan, jos käteistulot eivät ylitä 5 % edellisen vuoden bruttotulojen kokonaismäärästä.

Samankaltaiset artikkelit