ITR-arkistointi 2024: Tuloveroilmoituslomakkeet 1-6 käytössä sähköisessä arkistointiportaalissa! Kumpi on sinulle?

ITR Filing 2024: Income tax return forms 1-6 enabled on e-filing portal! But which one is for you?

ITR-arkistointi 2024: Välittömien verojen keskuslautakunta (CBDT) otti viime kuun alussa käyttöön ITR-lomakkeet 1, 2, 3, 4 ja 6 tuloveroviraston sähköisessä arkistointiportaalissa tuloveroilmoitusten jättämistä varten tilikaudelta 2023-24 (VY2024-25).

Mikä on ITR-lomake ja palautuksen jättöaika?

Tuloveroilmoituslomakkeella (ITR) verovelvolliset voivat toimittaa tuloveroosastolle kaikki tiedot tuloistaan ​​ja veronmaksuistaan ​​tilikaudelta. Veronmaksajien on toimitettava veroilmoitukset eräpäivänä, joka on tänä vuonna 31. heinäkuuta, tai ennen sitä.

Koska veroviraston ilmoittamia ITR-lomakkeita on kuusi, veronmaksajat miettivät usein, kumman heidän on valittava. Nämä 6 ITR-lomaketta on luotu eri veronmaksajaryhmille. Katso nyt nämä 7 lomaketta ja niiden ainutlaatuiset ominaisuudet palautusten jättämistä varten.

Lomake soveltuu henkilöille, jotka ovat asukkaita (muita kuin vakituisesti asuvia), joiden kokonaistulot ovat enintään 50 000 Rs, joilla on tuloja palkoista, omaisuudesta, muista lähteistä (korot jne.) ja maataloustuloista enintään 5 000 Rs.

On huomattava, että jos sinulla on tuloja liiketoiminnasta tai ammatista ja sinulla on tuloja useammasta kuin yhdestä omakotitalosta, et voi jättää ITR 1:tä.

Tämä lomake koskee henkilöitä ja HUF:ita, joilla ei ole tuloja liiketoiminnan tai ammatin voitoista tai voitoista. Niiden, joilla on tuloja palkasta/eläkkeestä, asunto-omaisuudesta ja tuloista muista lähteistä, tulee tehdä ITR 2. ITR 2 tulee tehdä myös niille, jotka ovat sijoittaneet ja myyneet osakkeita, saaneet myyntivoittoja tai ulkomaisia ​​tuloja.

Yksityishenkilöille ja HUF:ille, joilla on tuloja liiketoiminnan tai ammatin voitoista ja voitoista.

Tämä lomake on tarkoitettu yksityishenkilöille, HUF:ille ja yrityksille (muille kuin rajavastuuyhtiöille), jotka asuvat, joiden kokonaistulot ovat enintään 50 000 Rs ja joilla on liiketoiminnasta ja ammatista saadut tulot, jotka lasketaan osien 44AD, 44ADA tai 44AE mukaisesti, ja maataloustulot enintään 5 000 Rs .

Tämä lomake on tarkoitettu yrityksille, LLP:ille, AOP:ille (henkilöiden yhdistykselle), BOI:lle (Body of Individuals), keinotekoiselle oikeushenkilölle (AJP), kuolleen omaisuuteen, maksukyvyttömäksi jääneelle omaisuudelle, yritysrahastolle ja sijoitusrahastolle.

ITR 6 voidaan jättää vain sähköisesti. Tämä ITR on tarkoitettu muille yrityksille kuin yrityksille, jotka hakevat vapautusta kohdan 11 (Tuotot hyväntekeväisyys- tai uskonnollisiin tarkoituksiin pidetystä omaisuudesta).

Samankaltaiset artikkelit