Intian käynnistäminen innovaatiomatkalla – Opinion News

viksit india, interim budget, budget, union budget, opinion

Innovaatio on usein ollut tärkeä tekijä, joka erottaa kokonaisuudet eri puolilla maailmaa. Yritys, joka innovoi jatkuvasti, selviää ja kukoistaa. Maa, joka juurruttaa innovaatioita yhteiskuntaansa, ei vain pidä taloutta jyrkässä, vaan myös vahvistaa yrittäjyyttä ja pitää yrityksensä kasvussa. Kehittyneiden maiden lohko ja niiden yritykset ymmärsivät tämän edun ja jatkoivat innovaatiomatkaansa houkuttelemalla parhaat globaalit ihmiset maantieteellisille alueilleen.

Intia on muutaman viime vuoden aikana aloittanut tämän matkan, ja 10 biljoonan dollarin taloudeksi ja kehittyneeksi kansakunnaksi kehittyminen riippuu merkittävästi sen muuttumisesta tieteellisesti edistyneeksi maaksi ja globaaliksi innovaatiojohtajaksi. Hallituksen aloitteet, joiden tavoitteena on edistää luovuutta koulutuksessa ja kannustaa tieteen uraa, korostavat Intian vankkumatonta sitoutumista innovaatioekosysteeminsä vaalimiseen. Intian muinainen historia on täynnä innovaattoreita ja tutkijoita, jotka ovat jatkuvasti panostaneet tutkimukseen ja innovaatioihin, jotka ovat kestäneet ajan kokeen.

Intian merkittävä nousu Global Innovation Index (GII) -indeksissä, joka nousi huimat 40. sijalle 132 maan joukossa vuonna 2023, heijastaa sen päättäväistä sitoutumista innovaatioiden edistämiseen. GII, jota täydentää Niti Aayogin ja Institute for Competitiveness -instituutin julkaisema Intian innovaatioindeksi, antaa valtioille mahdollisuuden mitata innovaatiolähtöistä edistymistään maailmanlaajuisiin vertailuarvoihin verrattuna.

Unionin valtiovarainministeri Nirmala Sitharaman esitteli vuoden 2024 välibudjettia esitellessään uskalias näkemys Intian teknologisesta tulevaisuudesta. Hänen ilmoituksensa keskeinen osa oli huomattavan 1 biljoonan rupian korpuksen osoittaminen teknologiatutkimuksen tukemiseen, mikä merkitsi muutosta kohti. innovaatioiden ja omavaraisuuden edistäminen. Kun yksityiskohtia odotetaan, ilmoitus lupaa uuden aikakauden Intian teknologiamaailmalle ja korostaa innovaatioiden keskeistä roolia kansallisen kehityksen kulmakivenä.

Tämä monumentaalinen korpus pyrkii katalysoimaan yksityisen sektorin sitoutumista tutkimukseen ja innovointiin nousevilla aloilla. Pitkän aikavälin rahoitusmekanismien ja alhaisten tai ei lainkaan korkojen avulla hallitus pyrkii kannustamaan yksityisiä yrityksiä tehostamaan teknologisia pyrkimyksiään erityisesti kasvavilla aloilla.

Intian innovaatiomatkaa leimaa merkittävä edistysaskel, joka kietoutuu jatkuviin haasteisiin. Huolimatta siitä, että Intia on noussut maailmanlaajuiseksi tutkimus- ja kehityskeskukseksi useilla eri aloilla, kuten ilmailu-, bioteknologia- ja laskennanalalla, Intian julkiset tutkimusmenot ovat pysyneet suhteellisen alhaisena, noin 0,8 prosentissa BKT:sta. Tämä on jyrkässä ristiriidassa Kiinan ja Yhdysvaltojen kaltaisten maiden kanssa, joissa tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ylittävät huomattavasti Intian investoinnit. Infrastruktuurin vahvistaminen ja koulutuksen laadun parantaminen ovat välttämättömiä kestävän innovaatioekosysteemin edistämiseksi. Lisäksi huippututkimuksen ja sen kaupallistamisen välisen kuilun kurominen umpeen on edelleen merkittävä haaste, joka vaatii huomiota. Innovatiivisten ideoiden on muunnettava saumattomasti konkreettisiksi tuotteiksi ja palveluiksi todellisten vaikutusten aikaansaamiseksi.

Intian innovaatiopotentiaalin vapauttaminen ja näihin haasteisiin vastaaminen edellyttävät yhteisiä ponnisteluja tieteellisten ponnistelujen elvyttämiseksi ja innovaatioille suotuisan ympäristön kehittämiseksi. Viimeaikaiset hallituksen aloitteet, kuten innovaatiokeskusten perustaminen ja yrittäjyyden edistäminen Startup India- ja Make in India -ohjelmien avulla, korostavat uutta sitoutumista innovaatio- ja yrittäjyyskulttuurin edistämiseen.

Intiassa on nyt useita innovaatiokeskuksia ja kasvava yrittäjämaisema. Maa on noussut Aasian innovaatioiden majakkaksi, joka houkuttelee ulkomaisia ​​investointeja ja on uraauurtavien tutkimushankkeiden edelläkävijä.

Intian innovaatio-agenda asettaa etusijalle vankkumattoman sitoutumisen tieteen ja teknologian hyödyntämiseen talouskasvun ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Viimeiset 10 vuotta pääministeri Narendra Modin johdolla ovat todistaneet tieteen ja teknologian priorisoimista Intian kehitysstrategian peruspilareina, joiden tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehitysmenot yli 2 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Intian innovaatiokertomuksen ytimessä on sen kukoistava startup-ekosysteemi, jota kannustaa sen yrittäjien sitkeys ja kekseliäisyys. Uusien teknologiayritysten kasvu, joka hyödyntää innovatiivisia ratkaisuja vastaamaan erilaisiin markkinoiden tarpeisiin, korostaa Intian kykyä digitaalisessa innovaatiossa. Intian digitaalisten kuluttajamarkkinoiden nopean kasvun myötä kohtuuhintaisten teknologiatuotteiden saatavuuden ansiosta kansakunta on todistamassa yksisarvisten ilmaantumista ja innovaatiokapasiteetin tuntuvaa nousua.

Erilaiset hallituksen pyrkimykset, kuten Atal Innovation Mission (2016), ovat esimerkki Intian omistautumisesta elinvoimaisen innovaatiosektorin vaalimiseen. Tämän aloitteen tavoitteena on edistää innovaatiokeskittymiä, vastata suuriin haasteisiin ja katalysoida startup-yrityksiä teknologiavetoisilla aloilla. Lisäksi Atal Tinkering Labs -aloite, joka edistää innovatiivisia startup-yrityksiä kouluissa ja hautomokeskuksissa, on keskeinen rooli innovaatiokulttuurin juurruttamisessa nuoresta iästä lähtien.

Hallituksen vaatimus startup-yrityksille ja yksityisen sektorin yrityksille investoimaan nouseville aloille, kuten tekoäly, uusiutuva energia, sähköautot, puolustus ja puolijohdevalmistus, korostaa Intian päättäväisyyttä omaksua huipputeknologian muuttava potentiaali. Uusien teknologioiden ja dataohjattujen ratkaisujen tulo tarjoaa Intialle valtavan lupauksen, erityisesti korkealaatuisten palvelujen ja taloudellisten mahdollisuuksien saatavuuden demokratisoinnissa. Sitharamanin väite, jonka mukaan nämä innovaatiot voivat kohottaa jopa kaikkein syrjäisimpiä yhteiskunnan segmenttejä, korostaa hallituksen sitoutumista osallistavaan kasvuun ja oikeudenmukaiseen kehitykseen.

Hallituksen innovaatiokannustimilla on valtava lupaus startup-yrityksille ja se tarjoaa polun kohti kestävää kasvua, kilpailukykyä ja globaalia merkitystä. Kun Intia lähtee matkalle kohti innovaatioiden ja yrittäjyyden voimatekijää, startupit hyötyvät tällaisten hallituksen aloitteiden tarjoamista ennennäkemättömistä mahdollisuuksista, mikä tasoittaa tietä luovuuden, kekseliäisyyden ja teknologisen huippuosaamisen määrittelemälle tulevaisuudelle.

Samankaltaiset artikkelit