Intian johtajuus G20-ryhmässä synnyttää maailmanlaajuiset kryptovaluuttasäännökset – Digital Transformation News

Indian government proposed a 30% tax on income from the transfer of digital assets

Viimeisen vuosikymmenen aikana kryptovaluuttojen maisemassa on tapahtunut seisminen muutos. Äärimmäisen lyhyessä ajassa digitaaliset omaisuuserät ovat nousseet valtavirtaan kiinnittäen niin sijoittajien, teknologioiden kuin rahoituslaitosten huomion. Se, mikä alkoi markkinaraon liikkeenä, on nyt kehittynyt globaaliksi ilmiöksi, jota ruokkivat hajauttamisen, taloudellisen osallisuuden ja lohkoketjuteknologian mahdollisuudet.

Kuitenkin kryptovaluuttojen houkuttelevuuden ja lupausten keskellä haasteita riittää. Kun tämä kukoistava toimiala laajenee, rahanpesuun, veronkiertoon ja säännösten noudattamiseen liittyvät huolet ovat nousseet keskeiseen asemaan. Hallitukset ja rahoitusviranomaiset ympäri maailmaa kamppailevat monimutkaisen tehtävän kanssa säädellä ja integroida kryptovaluuttoja tehokkaasti olemassa oleviin rahoituskehyksiin.

Kuten G20-huippukokous päättelee, yksi keskusteluissa hallitseva aihe oli kryptovaluutat. Perehdymme Intian johtajuuden kiehtovaan rooliin G20-ryhmässä ja tutkimme, kuinka se on luonut polun kryptovaluuttamääräyksiin maailmanlaajuisesti.

Intia aloitti G20-puheenjohtajuuden vuonna 2023 ja tarjosi sille ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa globaaliin rahoituspolitiikkaan, mukaan lukien kryptovaluuttoihin liittyvään. Maailman suurimmista talouksista ja Euroopan unionista koostuva G20-ryhmä toimii kansainvälisen yhteistyön ja talouden ohjauksen foorumina. Intian johdolla G20 käsitteli useita kriittisiä kryptovaluuttoihin liittyviä kysymyksiä.

G20 New Delhi -johtajien julistus, joka annettiin Intian G20-puheenjohtajuuskauden päätteeksi, oli merkittävä asiakirja, joka valaisi G20-maiden kantaa kryptovaluuttoihin. Se tunnusti kryptovaluuttojen kasvavan merkityksen maailmantaloudessa ja niiden mahdollisen vaikutuksen rahoitusvakauteen, rahapolitiikkaan ja kuluttajansuojaan. Julistuksessa korostettiin myös innovaation, riskien vähentämisen ja kansainvälisen yhteistyön merkitystä kryptovaluuttojen säätelyssä.

Intian G20-puheenjohtajuuskaudella Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja Financial Stability Board (FSB) julkaisivat yhdessä synteesikirjan kryptovaluutoista. Tämä asiakirja tarjosi lisää näkemyksiä krypton säätelyn globaalista näkökulmasta. Siinä korostettiin kryptovaluuttojen mahdollisia riskejä maailmanlaajuiselle rahoitusvakaudelle ja keskusteltiin eri maiden soveltamista sääntelymenetelmistä. Asiakirjassa käsiteltiin myös rajat ylittäviä haasteita ja kryptovaluuttojen mahdollisuuksia edistää taloudellista osallisuutta.

Ei ole mikään salaisuus, että maat ympäri maailmaa ovat omaksuneet erilaisia ​​asenteita kryptovaluuttojen käsittelyssä. Jotkut ovat valinneet tiukat määräykset, kun taas toiset ovat kieltäneet ne. Intian lähestymistapa kryptovaluuttoihin on ollut hieman vuoristorataa.

Vuonna 2018 Reserve Bank of India (RBI) heitti kaarevan pallon kieltämällä intialaisia ​​pankkeja osallistumasta kryptovaluuttatransaktioihin. Mutta odota, juuri kun luulit, että peli oli ohi, korkein oikeus puuttui asiaan ja kumosi tämän tuomion vuonna 2020.

Äskettäisessä unionin talousarviossa vuosille 2022–2023 Intian hallitus ehdotti 30 prosentin veroa digitaalisen omaisuuden siirrosta saataviin tuloihin sekä 1 prosentin TDS:ää (lähdeveron vähennys) tällaisiin transaktioihin. Valtiovarainministeri Nirmala Sitharaman korosti globaalin yhteistyön tarvetta kryptovaluuttojen säätelyssä tai jopa kieltämisessä niiden rajattoman luonteen vuoksi.

Jopa Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja Financial Stability Board (FSB) näyttävät olevan samaa mieltä. Äskettäisessä asiakirjassa he korostivat tarvetta kattavaan politiikkaan ja sääntelyyn vastatakseen kryptovarojen aiheuttamiin riskeihin rahoitusvakauden alalla.

Mielenkiintoista on, että G20-johtajien julistuksessa tuettiin myös FSB:n suosituksia ja pidettiin myönteisenä asiakirjan etenemissuunnitelmaa koordinoidun ja kokonaisvaltaisen politiikan ja sääntelykehyksen luomiseksi. On melko selvää, että kansainvälinen yhteisö haluaa löytää oikean tasapainon.

Älkäämme kuitenkaan tehkö vielä hätiköityjä johtopäätöksiä. Päätös kryptovaluuttojen kieltämisestä ei ole niin yksinkertainen kuin miltä se saattaa näyttää, kuten IMF-FSB-paperissa todetaan. Kiellon täytäntöönpano yhdellä lainkäyttöalueella voisi vain johtaa kryptotoiminnan siirtymiseen kryptoystävällisemmille lainkäyttöalueille, mikä jättää entisen epäedulliseen asemaan. Tämä saattaa jopa lisätä taloudelliseen eheyteen liittyviä riskejä.

Joten mikä on vaihtoehto? No, paperi ehdottaa, että lisensoitujen tai rekisteröityjen kryptovarojen liikkeeseenlaskijoiden ja palveluntarjoajien säänteleminen ja valvonta voisi auttaa kuromaan umpeen tietopuutteita ja helpottamaan rajat ylittävää seurantaa.

Lehti puoltaa Financial Action Task Forcen asettamien rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten standardien täytäntöönpanoa, jotka on räätälöity erityisesti kryptovaluutoille ja palveluntarjoajille. Tämä olisi varmasti askel oikeaan suuntaan turvallisemman ympäristön luomiseksi kaikille osapuolille.

Edessä on kuitenkin haasteita, kun kryptovaluuttamaailma kehittyy jatkuvasti. Sääntelyn johdonmukaisuuden saavuttaminen eri lainkäyttöalueilla on edelleen monimutkainen pyrkimys, ja lähestymistapojen vaihtelut johtavat sääntelyn epävarmuuteen. Tekniset edistysaskeleet, kuten hajautettu rahoitus (DeFi) ja non-fungible tokens (NFT:t), asettavat uusia sääntelyhaasteita, jotka vaativat nopeaa huomiota.

Säännösten täytäntöönpano hajautetussa globaalissa ekosysteemissä asettaa merkittäviä haasteita, ja tehokas rajat ylittävä täytäntöönpano edellyttää koordinoituja kansainvälisiä toimia. Laittoman toiminnan torjunta kukoistavassa kryptoavaruudessa vaatii jatkuvaa valppautta ja yhteistyötä kansojen kesken.

Samankaltaiset artikkelit