IndiGo lentää korkealla! Saavutti uuden 52 viikon huippunsa sen jälkeen, kun välittäjät antavat peukkua tulevaisuuden näkymille – Market News

IndiGo share price today, IndiGo hits new 52-week high

IndiGon osakekurssi nousi yli prosentin torstaina saavuttaen 52 viikon huippunsa ulkomaisen välitysyrityksen UBS:n tavoitehinnan korotuksen ansiosta. Lisäksi kotimainen välitysyritys Prabhudas Lilladher säilytti myös ostoluokituksen IndiGossa. IndiGon osakkeet nousivat 9,19 % viimeisen 5 päivän aikana ja saavuttivat uuden huippunsa 3 573,80 Rs osakkeelta NSE:ssä.

UBS Interglobe Aviationissa

UBS toisti optimistisen näkemyksensä IndiGosta vedoten Intian ilmailualan vahvoihin kasvunäkymiin, kasvavaan markkinaosuuteen kansainvälisessä matkustamisessa, tehokkaaseen kustannusrakenteeseen ja toiminnan erinomaisuuteen.

Säilyttäen IndiGon osakkeiden ostoluokituksen UBS muutti 12 kuukauden tavoitehintaansa 4 000 ruplaan osakkeelta aiemmasta 3 900:sta, mikä viittaa mahdolliseen yli 21 prosentin nousuun perjantain päätöskurssista. Välitysyritys jatkaa IndiGon arvostusta 11x FY26E EV/EBITDAan.

UBS totesi raportissaan: ”Huolimatta korkeammista raakaöljyn hinnoista ja lentäjien palkoista, arviomme ovat tasaista korkeampiin, mikä johtuu paremmasta saatavilla olevien istuinkilometrien (ASK) kasvusta ja tuotoista. Lisäksi näemme edelleen nousevia riskejä tuotoksiimme lyhyellä aikavälillä ja kapasiteetin/kysynnän kasvuun ja kannattavuuteen keskipitkällä aikavälillä.

IndiGo Airlinesin emoyhtiöllä InterGlobe Aviationilla on määräävä asema Intian ilmailualalla 55 prosentin kotimaisen kapasiteetin osuudella 23. tilikaudella.

Yhtiö säilyttää nousujohteisen kannan Intian lentomatkailualan pitkän aikavälin kasvunäkymiin ja ennustaa vahvan 15 %:n CAGR:n Intian lentomatkoille, sekä kotimaiselle että kansainväliselle tilikaudelle 24-30. Kansainvälistä laajentumista korostaen sekä yritys että Intian sääntelyviranomaiset ennakoivat Intian nousevan merkittäväksi globaaliksi kansainvälisten matkayhteyksien keskukseksi.

UBS ennakoi positiivisia lähiajan trendejä ja odottaa konsensusarvion parannuksia, joita kannustavat yhtiön vahvat kysyntäsignaalit. Se ennustaa alhaisen kaksinumeroisen ASK:n kasvun 25E tilikaudelle, mikä ylittää aiemman 6 prosentin kasvun arvionsa toimitusketjun haasteista huolimatta.

”ASK:n alhainen kaksinumeroinen kasvu tilikaudella 25 ja lyhyen aikavälin vuosituottokasvu on mielestämme positiivista ja sen pitäisi johtaa vahvaan lähiajan tuottoon. Myös AOG-numeron pitäisi pysyä vakaana nykyisellä tasolla (oletimme, että lisää lentokoneita joutuu pian lentokieltoon), mikä tarjoaa paljon paremman näkyvyyden/vakauden kapasiteetille/tuloille”, UBS totesi.

Ehdotetuilla pilottiväsymisnormeilla odotetaan olevan kustannusvaikutus, jonka UBS uskoo siirtyvän asiakkaille. Yhtiö käy parhaillaan keskusteluja sääntelyviranomaisten kanssa näiden normien toimeenpanosta.

Prabhudas Lilladher InterGlobe Aviationissa

InterGlobe Aviationin (IndiGo) analyytikkotapaamisen aikana johto julkisti strategiset suunnitelmat, joiden tavoitteena on parantaa toimintakapasiteettia ja laajentaa verkkoa. Tärkeimpiä kohokohtia olivat aikomukset lisätä enemmän kuin yksi lentokone viikossa, lisätä kapasiteettia aikaisin kaksinumeroisilla luvuilla, käynnistää 10 uutta kohdetta ja 5 500–6 000 työntekijää FY25E:llä.

Huolimatta P&W:n moottoriongelmiin liittyvistä haasteista, yrityksen varhaiset kaksinumeroiset kasvuohjeet viittaavat joustavaan lähestymistapaan toimitusketjun rajoitusten lieventämiseksi. Myönteinen tuottokommentti, 4QFY24E:n kasvun ennakointi aikaisemman ohjeistuksen vastaisesti, yhdistettynä lisääntyneeseen keskittymiseen kansainvälisiin markkinoihin korosti yhtiön strategista visiota.

Analyytikot ovat näin ollen korjanneet EBITDAR-oletuksia ylöspäin noin 4 % seuraavien kahden vuoden aikana, mikä johtuu tarkistuksesta ASKM:n tarkistettuihin ennusteisiin, jotka vastaavat kasvuennusteita.

Ennusteet osoittavat, että liikevaihdon vuosikasvu (CAGR) on 13 % FY24E-FY26E verrattuna, ja EBITDAR-marginaalien arvioidaan olevan 23,9 %/23,2 %/21,9 % tilikaudella 24E/FY25E/FY26E. Tämän kehityksen valossa suositus ”KERÄÄ” IndiGon osakkeita on säilytetty, ja tarkistettu tavoitehinta (TP) on 3 961 rupiaa aiemmasta 3 312 rupiasta, mikä heijastaa oikaistua EV/EBITDA-kerrointa 8,5-kertaiseksi verrattuna. aikaisempaan 7,5x.

Samankaltaiset artikkelit