IDFC First Bank -luokitus: Osta | Uusi yritys keskittyy

IDFC Bank, IDFC Bank rating, IDFC Bank news,

IDFC First Bank (IDFCFB) on raportoinut vahvasta tuloksesta Q1FY24:n voitto verojen jälkeen (PAT) oli 7,7 miljardia ruplaa, mikä ylitti odotukset 6 prosentilla. Tämä merkitsee merkittävää, 61 %:n vuosikasvua, mikä johtuu vahvasta palkkiotuotosta ja pienemmistä varauksista. Myös korkokate (NII) kasvoi merkittävästi ja kasvoi 36 % vuotta aiemmasta, vaikka marginaalit hidastuivat hieman 8 peruspistettä q/q ja asettuivat 6,33 prosenttiin.

Pankin liiketoiminnan kasvu jatkui vakaana kaupallisen rahoitus- ja vähittäislainasegmenttien terveen kasvun vauhdittamana. Tukkumyynti ei kuitenkaan kasvanut vuotta aiemmasta. Talletusrintamassa oli terve kasvu 36 % vuotta aiemmasta, vaikka CASA-talletukset pysyivät ennallaan q/q, mikä johti CASA-suhteen hidastumiseen 46,5 prosenttiin vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä.

IDFCFB:llä on hyvät edellytykset saavuttaa tervettä lainakasvua, kun tukkuvaraston aiheuttama vastus pienenee. Kasvua tukevat kannattavuuden voimakas paraneminen, jota edistävät kalliiden lainojen korvaaminen, parempi kustannuskehitys ja hallitut luottokustannukset.

Tämän positiivisen kehityksen perusteella IDFCFB:n arvioidaan saavuttavan 32 prosentin vuotuisen tuloskasvun (CAGR) 23–25 FY:n ja varojen tuoton (RoA) ja oman pääoman tuoton (RoE) ollessa 1,3 prosenttia. 13,2 prosenttia.

Myös muut tuotot kasvoivat vaikuttavasti, 65 % vuotta aiemmasta, mikä johtui suurelta osin palkkiotuottojen 50 % kasvusta vuotta aiemmasta huolimatta treasury-tulojen laskusta. Liikekulut kasvoivat 37 % vuotta aiemmasta, mikä johti korkeampaan C/I-suhteeseen 71 %. Pankki odottaa operatiivisen vipuvaikutuksen paranevan keskipitkällä aikavälillä. Pre-Provision Operating Profit (PPoP) kasvoi merkittävästi ja nousi 59 % vuotta aiemmasta 15 miljardiin rupiaan, ja ydin-PPoP oli 14,3 miljardia rupiaa 24:n ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Liiketoiminnassa rahastoivat varat kasvoivat merkittävästi, 25 % vuotta aiemmasta ja 7 % q/q.

Kasvua johti maaseuturahoitus ja kuluttajarahoitus, joiden vuosikasvu oli vaikuttavat 46 % ja 27 %. Myös Business Finance -kirja vaikutti kasvuun 24 %:n kasvulla vuotta aiemmasta. Vähittäiskaupan segmentistä eniten kasvoi asuminen (31 % yoy), ajoneuvorahoitus (45 % yoy) ja kortit (68 % yoy). Kuluttaja- ja maaseuturahoituksen osuus pankin salkusta oli 1QFY24:ssa 69 %. Talletukset kasvoivat 36 % vuotta aiemmasta CASA-talletusten pysyessä ennallaan q/q ja TD:n kasvun 18 % q/q, 767 miljardiin euroon. Omaisuuden laatu parani edelleen, ja GNPA/NNPA-suhteet laskivat 34 bp/16 bp q/q ja olivat 2,17 %/0,7 %. Myös varauskate parani noin 68 prosenttiin.

IDFCFB toimitti vakaan vuosineljänneksen terveen kasvun keskeisillä parametreilla. Vahvat palkkiotuotot ja pienemmät varaukset kasvattivat tulosta, jota hyödynnettiin harkitusti kattavuuden lisäämiseen. Pankki odottaa uusien liiketoimintojen, kuten liikepankkitoiminnan, luottokorttien ja asuntoluottojen, edistävän lainojen kasvua ja tuottoa. IDFCB on investoinut hyvin digitaalisiin ominaisuuksiin, haara- ja tuotelaajennuksiin, ja se on läsnä vähittäiskaupan tuotteissa. Kustannussuhteet ovat kohonneet, mutta ne laskevat mittakaavaetujen tullessa voimaan, kun taas perinteisten kalliiden lainojen eläkkeelle jääminen tukee NII-kasvua.

Samankaltaiset artikkelit