Hätärahasto vs henkilökohtainen laina: Kumpi valita hätätilanteessa?

Emergency Fund vs Personal Loan: Which one to choose in an emergency?

Elämä on arvaamatonta ja odottamattomia taloudellisia hätätilanteita voi syntyä milloin tahansa. Tällaisten tilanteiden hallitsemiseksi kaksi yleistä vaihtoehtoa, joita ihmiset usein harkitsevat, ovat hätärahastot ja henkilökohtaiset lainat. Jokaisella vaihtoehdolla on hyvät ja huonot puolensa, ja kunkin vaihtoehdon käytön tietäminen voi vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen hyvinvointiisi.

Kun tarvitset varoja, sinulla on kaksi vaihtoehtoa, joko käyttää hätävarojasi tai lainata rahoituslaitoksilta, joiden ehdot voivat vaihdella luottokelpoisuutesi, kuten tulosi, takaisinmaksuhistoriasi, luottopisteesi ja muiden kelpoisuusehtojen mukaan. Ymmärrämme sekä hätärahastot että henkilökohtaiset lainat ja tiedämme, milloin niitä kannattaa käyttää.

Hätärahastot ovat säästöjä, jotka on varattu kattamaan odottamattomia menoja tai taloudellisia hätätilanteita. Näitä varoja säilytetään yleensä helposti saatavilla olevilla tileillä, kuten säästötileillä tai likvideillä sijoituksilla. Hätärahastojen ensisijainen tarkoitus on tarjota taloudellinen pehmuste odottamattomien tilanteiden varalle turvautumatta velkaan.

:

Intiassa terveydenhuollon kustannukset voivat olla huomattavia, ja odottamattomat lääketieteelliset hätätilanteet voivat nopeasti tyhjentää taloutesi. Hätärahasto voi auttaa kattamaan nämä kulut ilman, että se rasittaisi budjettiasi.

Taloudellinen epävarmuus ei ole harvinaista, ja työpaikan menetys tai tulojen äkillinen pieneneminen voi olla taloudellisesti tuhoisaa. Hätärahastot voivat tarjota tilapäisen tulonlähteen, kunnes saat uuden työpaikan tai vakautat taloutesi.

Olipa kyseessä vuotava katto, rikkinäinen auto tai jokin muu odottamaton korjaus, helposti saatavilla olevat varat voivat estää sinua joutumasta ottamaan velkaa näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Joskus saatat joutua matkustamaan kiireellisesti hoitaaksesi apua tarvitsevaa perheenjäsentä tai käsitelläksesi muita odottamattomia perheen hätätilanteita. Hätärahasto voi kattaa matkakulut ja muut niihin liittyvät kulut.

Henkilökohtaiset lainat ovat vakuudettomia lainoja, joita tarjoavat pankit, rahoituslaitokset tai verkkolainanantajat. Toisin kuin tietyt lainat, kuten asuntolainat tai autolainat, henkilökohtaisia ​​lainoja voidaan käyttää eri tarkoituksiin, mukaan lukien hätätilanteet. Henkilökohtaiset lainat tarjoavat nopean pääsyn varoihin, mutta niissä on korot ja takaisinmaksuehdot, jotka voivat vaikuttaa talouteen merkittävästi pitkällä aikavälillä.

Jos sinulla ei ole riittäviä hätäsäästöjä ja sinulla on kiireellinen taloudellinen tarve, kuten sairaanhoitokulut tai välttämättömien laitteiden korjaus, henkilökohtainen laina voi tarjota tarvittavat varat nopeasti.

Jos sinulla on korkeakorkoisia velkoja, niiden yhdistäminen matalakorkoiseksi henkilökohtaiseksi lainaksi voi auttaa sinua säästämään korkokuluissa ja yksinkertaistamaan velan takaisinmaksustrategiaa.

Joskus on investointi- tai liiketoimintamahdollisuuksia, jotka vaativat välitöntä rahoitusta ja joilla on korkea tuottopotentiaali. Tällaisissa tapauksissa henkilökohtaisen lainan ottaminen voi olla perusteltua, jos sinulla on vankka suunnitelma varojen hyödyntämiseksi ja korkeamman sijoitetun pääoman tuoton saamiseksi.

Taloudellisen hätätilanteessa on tärkeää arvioida vaihtoehtosi huolellisesti ennen päätöksen tekemistä. Tässä on muutamia huomioitavia tekijöitä:

Adhil Shetty, toimitusjohtaja, Bankbazaar.com, sanoo: ”Vertaa henkilökohtaisen lainan kautta lainaamisen kustannuksia (korot, palkkiot) hätärahastojen käytön vaihtoehtoiskustannuksiin (mahdolliset menetetyt korot tai sijoitustuotot). On myös tärkeää ottaa huomioon kykysi maksaa laina takaisin sovitussa ajassa. Velan ottaminen, jota sinulla ei ole varaa maksaa takaisin, voi johtaa taloudelliseen stressiin ja lisäongelmiin. Sinun on myös arvioitava riskinsietokykysi ja mukavuustasosi velan kanssa.”

”Vaikka hätärahastot tarjoavat turvaverkon ilman velkaa, henkilökohtaisiin lainoihin liittyy laina- ja takaisinmaksuvelvoitteita. Lisäksi on arvioitava hätärahastojen käytön tai henkilökohtaisen lainan ottamisen vaikutusta pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiisi, kuten eläkesäästöihin jne.”, Shetty lisää.

Aina kun sinun on tehtävä päätös, on tärkeää löytää tasapaino riittävien hätäsäästöjen ylläpitämisen ja luottojen vastuullisen käytön välillä välittömien taloudellisten tarpeiden täyttämiseen.

Samankaltaiset artikkelit