Globaalit kestävän kehityksen investoinnit kasvoivat 50 %: Raportti – Sustainability News

Global sustainability

Ilmastonmuutoksesta johtuvat toistuvat luonnonkatastrofit ovat saaneet jopa 62 % organisaatioista maailmanlaajuisesti tiedostamaan tällaisten tapahtumien vaikutuksen ympäristöaloitteisiinsa, kertoo Environmental Sustainability Index (ESI) -indeksi, joka on laadittu vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Honeywell ja The Futurum Group.

Indeksi havaitsee myös, että yhä useammat organisaatiot maailmanlaajuisesti lisäävät vuosittaisia ​​kestävän kehityksen investointejaan 50 prosentilla. Lähes 73 % kyselyyn vastanneista organisaatioista suhtautuu optimistisesti lyhyen aikavälin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen, mikä on 11 % enemmän kuin vuonna 2022. Jopa 84 % suunnittelee investoivansa enemmän päästöjen vähentämiseen ja saastumisen ehkäisemiseen.

Toinen 45 % myöntää, että äärimmäisellä kuumuudella on tai on jo ollut olennainen vaikutus heidän lähiajan kestävän kehityksen suunnitelmiin.
”Tämän vuoden äärimmäiset sääilmiöt ovat lisänneet välittömien toimien tarvetta organisaatioissa”, sanoi Gavin Towler, Honeywellin kestävän kehityksen johtava tutkija ja kestävän kehityksen johtaja. Hän lisäsi: ”Tämän seurauksena meidän pitäisi odottaa näkevämme enemmän organisaatioita, jotka haluavat nopeuttaa kestävyysponnistelujaan ja erityisesti omaksuvan teknologialähtöisen lähestymistavan energiasiirtymäsuunnitelmiinsa.”

Raportin havainnot korostavat kestävän kehityksen ponnistelujen edistymistä ja suunnitelmia eri alueilla ja toimialoilla. Lähes yhdeksän kymmenestä (88 %) organisaatiosta suunnittelee lisäävänsä budjettiaan energian evoluutio- ja tehokkuusaloitteisiin. Energia-ala osoittaa tutkimukseen sisältyvistä toimialoista korkeimman luottamuksen 65 prosentin pistemäärällä. Lähes joka viides organisaatio ottaa nyt teknologialähtöisen lähestymistavan kestävän kehityksen aloitteisiinsa – mikä on suurin prosenttiosuus indeksin käynnistämisen jälkeen. Lähes 92 prosentilla vastaajista on käytössä ESG (Environmental, Social and Governance) -raportointiprosessi, kun taas 30 prosentilla vastaajista on C-sarja.

Daniel Newman, The Futurum Groupin toimitusjohtaja, sanoi: ”Tiedot osoittavat, että julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiot muodostavat aktiivisesti puitteita osallistuakseen joko politiikkalähtöiseen tai investointi- ja teknologialähtöiseen toimintaan pyrkiessään saavuttamaan maailmanlaajuiset tavoitteet ympäristön kestävyys.”

Neljännesvuosittainen ESI mittaa yritysten kestävään kehitykseen sitoutumista maailmanlaajuisesti kokonaisuutena ja mittaa toimintaa neljällä erityisellä kestävän kehityksen alueella: energian kehitys ja tehokkuus; päästöjen vähentäminen; pilaantumisen ehkäiseminen; kiertokulku ja kierrätys. Indeksi jakaa tulokset edelleen neljälle alueelle (Aasia ja Tyynenmeren alue, EMEA, Latinalainen Amerikka ja Pohjois-Amerikka) ja kahdeksaan teollisuussektoriin (pankkitoiminta, kulutustavarat, energia, hallinto/julkinen sektori, terveydenhuolto, teknologia, valmistus/rakennus ja kuljetus/logistiikka) .)

ESI perustuu maailmanlaajuiseen kaksoissokkotutkimukseen, johon osallistui 751 yritys-, teknologia- ja kestävän kehityksen ammattilaista, jotka ovat suoraan mukana ympäristön kestävyyden tavoitteiden ja aloitteiden suunnittelussa, strategisessa kehittämisessä, toteutuksessa tai valvonnassa. Indeksi perustuu omissa organisaatioissaan johtotehtävissä toimivien panelistien panoksiin ja tutkimusorganisaatioissa oli vähintään 1 000 aktiivista työntekijää.

Samankaltaiset artikkelit