Avoin vs suljettu sijoitusrahasto: Mikä rahasto on hyvä sijoittamiseen?

Open-ended Vs Close-ended Mutual Fund: Which fund is suitable for investment?

Sijoitusrahastot tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa monipuoliseen ammattilaisten hallinnoimaan arvopaperisalkkuun. Ne luokitellaan laajasti kahteen tyyppiin: avoimiin ja suljettuihin rahastoihin. Näiden kahden tyypin välisten erojen ymmärtäminen voi auttaa sijoittajia tekemään tietoisia päätöksiä taloudellisten tavoitteidensa ja riskinsietokykynsä perusteella.

Avoimet rahastot ovat eräänlainen sijoitusrahasto, jossa ei ole rajoituksia osakkeiden siirrolle. Näitä rahastoja voi merkitä ja lunastaa ympäri vuoden, mikä tarjoaa sijoittajille korkean likviditeetin. Avointen rahastojen nettoarvo (NAV) lasketaan kunkin kaupankäyntipäivän lopussa rahaston kohde-etuutena olevien arvopapereiden arvon perusteella. Vaikka useimmilla avoimilla rahastoilla ei ole kiinteää eräpäivää, osakesidonnaisissa säästöjärjestelmissä (ELSS) on kolmen vuoden lukitusjakso. Toisin kuin suljetuilla rahastoilla, avoimilla rahastoilla ei käydä kauppaa pörssissä.

”Suljetut rahastot laskevat liikkeeseen kiinteän määrän osuuksia New Fund Offer (NFO) -jakson aikana, jonka jälkeen uusia osuuksia ei voi ostaa. Näillä rahastoilla on tietty eräpäivä ja lukitusjakso, jonka aikana sijoittajat eivät voi lunastaa sijoitustaan. Kun rahasto on listattu pörssiin, sijoittajat voivat käydä kauppaa osuuksilla, mutta kaupankäynnin volyymi suljetuissa rahastoissa on yleensä alhainen. Suljetut rahastot voivat tarjota alhaisemman kulusuhteen verrattuna avoimiin rahastoihin”, sanoo Rishabh Goel, MD, Tailwind Financial Services.

Avoimet rahastot tarjoavat korkean likviditeetin, joten sijoittajat voivat lunastaa sijoituksensa milloin tahansa. Suljetuilla rahastoilla on rajallinen likviditeetti, koska lunastukset ovat sallittuja vasta eräpäivän jälkeen.

Avoimet rahastot tarjoavat Systematic Investment Plans (SIP) -vaihtoehdon, jonka avulla sijoittajat voivat sijoittaa kiinteän summan säännöllisesti. Suljetut rahastot vaativat sijoittajia sijoittamaan kertasumman NFO-jakson aikana.

Avoimilla rahastoilla ei käydä kauppaa pörssissä, kun taas suljetuilla rahastoilla käydään kauppaa NFO-jakson jälkeen.

Suljetuilla rahastoilla on yleensä alhaisempi kulusuhde avoimiin rahastoihin verrattuna.

Suljetuilla rahastoilla ei ole näyttöä aiemmasta tuotosta NFO-hetkellä, kun taas avoimilla rahastoilla on tuottohistoria, jota sijoittajat voivat harkita.

Avoimet rahastot tarjoavat korkeamman likviditeetin ja joustavuuden sijoittaa SIP-rahastojen kautta. Suljetuilla rahastoilla on alhaisemmat kulusuhteet, ja ne voivat estää sijoittajia tekemästä impulsiivisia päätöksiä epävakailla markkinoilla.

Suljetuilla rahastoilla ei kuitenkaan ole likviditeettiä, eivätkä ne tarjoa SIP-vaihtoehtoja. Ne vaativat myös sijoittajia sijoittamaan kertasumman NFO-jakson aikana.

”Valinta avoimien ja suljettujen rahastojen välillä riippuu sijoittajan tarpeista ja tavoitteista. Suljetut rahastot voivat tarjota enemmän vakautta pitkäaikaisille sijoittajille, kun taas avoimet rahastot tarjoavat likviditeettiä ja joustavuutta”, Goel kertoo.

Sekä avoimia että suljettuja rahastoja kohdellaan verotuksessa samalla tavalla. Lyhytaikaiset myyntivoitot (pitoaika alle 1 vuosi) verotetaan 15 %:lla ja pitkäaikaiset (yli vuoden pitoaika) 10 %:lla osakepääomarahastoista.

Sijoitusrahastot ovat tehokas tapa sijoittaa rahoitusmarkkinoille, ja avoimien ja suljettujen rahastojen erojen ymmärtäminen voi auttaa sijoittajia tekemään tietoisia päätöksiä. ”Vaikka avoimet rahastot tarjoavat likviditeettiä ja joustavuutta, suljetut rahastot voivat sopia sijoittajalle, jolla on tietyt sijoitustavoitteet ja pidemmät sijoitushorisontit. Arvioimalla sijoitustavoitteitaan ja riskinsietokykyään sijoittajat voivat valita oikeantyyppisen sijoitusrahaston taloudellisiin tarpeisiinsa”, Goel sanoo.

Samankaltaiset artikkelit