Arvio: OSTA | LIC maksimoi ei-parin kasvun – Market News

LIC

LIC raportoi 12 %:n vuosittaisen vakuutusmaksuekvivalentin (APE) laskun Q2FY24:n aikana, mikä johtui ensisijaisesti konsernin liiketoiminnan heikkoudesta. Yksittäisten APE:n positiivinen kasvu oli 6 %, kun taas ryhmä APE laski merkittävästi, 35 %. APE-ryhmä laski 35 prosenttia. Sillä on taipumus esiintyä volatiliteettia ja saattaa näkyä parannusta 2H. Uusien liiketoimintojen (VNB) marginaalien arvo pysyi ennallaan ja oli 14,6 % (netto) vuotta aiemmasta, mikä johti VNB:n laskuun 12 %. Ei-osallistuvan liiketoiminnan marginaalit, mukaan lukien sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset (ULIP), laskivat 1 200 peruspistettä edellisvuodesta, mutta pysyivät suhteellisen korkeana 54 prosentissa. Johto selitti tämän laskun annuiteettien uudelleenhinnoittelun syyksi.

Konserniliiketoiminnan marginaalit kasvoivat 60 pistettä 15,2 prosenttiin vuotta aiemmasta. Nimellismarginaali nousi 20 peruspistettä 10,5 prosenttiin vuotta aiemmasta huolimatta ylijäämän jakamiskaavan muutoksesta, jota hillitsi epäsuotuisa korkomuutos.

LIC on äskettäin julkistanut segmenttikohtaisen APE-jakauman tälle vuosineljännekselle. Siirtymisen ei-osallistuviin (ei-par) säästötuotteisiin odotetaan tapahtuvan asteittain, ja niiden osuus on vain 3 % APE:stä 1. HFY24:ssä ja suojan osuus APE:stä 1 %. Erityisesti 1QFY24 asti ei ollut yksityiskohtaista ei-par-tuotteiden erittelyä säästöihin, suojauksiin, annuiteettiin ja sijoitussidonnaisiin vakuutussuunnitelmiin (ULIP). Huolimatta suhteellisen alhaisesta osuudesta APE:ssä, LIC:n ei-par-segmentin marginaali on korkea, 54 %. Yhtiöllä on potentiaalia pienentää strategisesti katteita tässä segmentissä kiihdyttävän kasvun edistämiseksi.

Yleiset markkinointiponnistelut ei-par-tuotteiden osalta ovat edelleen suhteellisen vaimeita, ja yrityksen on tehostettava tätä.
Sähköautojen kasvu huimaa

LIC kirjasi 14 %:n kasvun sulautetussa arvossa (EV) vuoden 2024 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana (annualisoimaton). Vaikka yhtiö ei julkistanut sähköautojen erittelyä 1H:lta, karkea arvio osoittaa, että myyntivoitot ylittävät 500 miljardia euroa kyseisellä ajanjaksolla. Koska LIC:n salkusta noin 25 % on osakesijoituksia, sen oletetaan hyödyntäneen pääomamarkkinoiden nousuvauhtia.

Säilytä OSTA; FV 1 040 Rs

Muokkaamme arvioitamme ottamaan huomioon tasaiset volyymit; marginaalin kasvu pysyy maltillisena 17,6 prosenttiin vuonna 2025E vuoden 2023 16,2 prosentista.

PAT kieltäytyy

LIC ilmoitti 79 miljardin PAT:n suuruiseksi 2QFY24:n 159 miljardista rupiasta vuonna 2023. Perusjakso on nostanut PAT:ta johtuen sen käytettävissä olevasta vakavaraisuuspääomasta kirjattujen tulojen kasautumisesta kolmelle neljännekselle.

LIC raportoi heikkoja volyymeja

Huolimatta siitä, että LIC:n altistuminen korkean lipun koon politiikalle oli mitätön, APE laski 12 % vuotta aiemmasta 24. kesäkuuta 2000 ja 7 % vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Myös yksittäisten APE:n kasvu vaimeni 6 %:iin vuotta aiemmasta. VNB:n marginaalin kasvu vaimeni vuosineljänneksen aikana 5 pisteellä vuotta aiemmasta, koska tuotevalikoiman muutoksen vaikutusta tasoitti alemmat tuotetason marginaalit.

Samankaltaiset artikkelit