Alaston lyhyeksimyynti ei ole sallittua, sanoo SEBI:n uusi kiertokirje – Market News

Sebi, Sebi news, Sebi latest news, Sebi circular, market news

Markkinasäätelyviranomainen SEBI ilmoitti perjantaina, että avoin lyhyeksimyynti ei ole sallittu Intian arvopaperimarkkinoilla. Äskettäin julkaistun SEBI-kiertokirjeen mukaan ”kaikkien sijoittajien olisi noudatettava pakollisesti velvollisuuttaan toimittaa arvopaperit tilityshetkellä.”

SEBI-kiertokirjeessä todetaan lisäksi, että institutionaaliset sijoittajat eivät saa käydä päiväkaupankäyntiä, mikä tarkoittaa, että he eivät saa purkaa transaktioitaan saman kaupankäyntipäivän aikana. Erityisesti kaikki institutionaalisten sijoittajien suorittamat transaktiot yhdistetään säilytysyhteisöjen tasolla, ja näiden laitosten on täytettävä velvoitteensa bruttomääräisesti. Säilytysyhteisöt kuitenkin selvittävät toimitusvelvoitteensa pörssien kanssa nettomääräisesti.

Markkinavalvontaviranomainen lisää myös, että Intian pörssien tulee laatia keskeisiä pelotesääntöjä ja ryhtyä tarvittaviin toimiin välittäjiä vastaan. Ne välittäjät, jotka ”eivät toimita arvopapereita selvityshetkellä, mikä toimii riittävänä pelotteena toimittamisen epäonnistumiselta”, kiertokirjeessä todetaan.

Samankaltaiset artikkelit